ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Ekonomia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie do pełnienia roli specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci uczą się podejmować decyzje strategiczne dla rozwoju przedsiębiorstwa, analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarczo- społeczne, posługiwać branżowym językiem angielskim. Ekonomia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie to także zdobycie kompetencji analitycznych i menedżerskich, jak również wysokich kwalifikacji umożliwiających założenie własnej działalności.

  Studia na kierunku Ekonomia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Analiza ekonomiczna i biznesowa, Ekonomia menedżerska (na pierwszym stopniu), Doradztwo inwestycyjne, Finanse i bankowość (na drugim stopniu).

  Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: narzędzia matematyczne w biznesie, stosowanie baz danych, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka społeczno- gospodarcza, finanse przedsiębiorstw, matematyka finansowa, analiza ekonomiczna, rynki finansowe, historia myśli ekonomicznej, prawo gospodarcze Unii Europejskiej, gospodarowanie kapitałem ludzkim, ekonomia międzynarodowa, modelowanie ekonometryczne.

  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii w Uczelni Łazarskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w korporacjach finansowych, firmach audytowych, firmach konsultingowych, bankach, urzędach i instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analiza ekonomiczna i biznesowa
  • Ekonomia menedżerska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analiza ekonomiczna i biznesowa
  • Ekonomia menedżerska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo inwestycyjne
  • Finanse i bankowość

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: