• INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna dostarczą studentom wiedzy z zakresu budowy i zastosowania urządzeń medycznych, diagnostycznych i sprzętu rehabilitacyjnego. Kierunek ten wymaga od studentów zdolności do kreatywnego i twórczego myślenia w zakresie tworzenia zupełnie nowych konstrukcji uwzględniających cechy biologiczne. Dzięki szerokiemu zakresowi przekazywanej wiedzy absolwenci kierunku Inżynieria biomedyczna posiądą umiejętności systemowego podejścia do projektowanych urządzeń, w których występują zespoły mechaniczne, elektryczno-elektroniczne, optyczne i optoelektroniczne, sterowane mikrokomputerowo i pracujące w środowisku biologicznym. Studenci będą poznawać budowę szeroko pojętego sprzętu medycznego oraz nauczą się jego serwisowania.

  Predyspozycje kandydata:

  Kandydat na studia na kierunku Inżynieria biomedyczna powinien interesować się zastosowaniem techniki w medycynie i rehabilitacji. Złożone urządzenia, które wykorzystuje się w leczeniu i rehabilitacji pacjentów wymagają od inżynierów predyspozycji z pogranicza wielu dziedzin nauki: biologii/medycyny/inżynierii.

  Kariera po studiach:

  Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w przemyśle związanym z budową sprzętu medycznego, przedstawicielstwach firm dystrybuujących oraz serwisujących sprzęt medyczny w jednostkach służby zdrowia. Zdobyty tytuł inżyniera uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia na różnych kierunkach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych
  • Protetyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne
  • Inżynieria implantów i protezowania

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Poznań - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne. Pozyskana wiedza umożliwia zastosowanie w praktyce nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania oraz kontroli wyrobów. Studenci poznają zasady konstruowania urządzeń oraz projektowania procesów technologicznych z pomocą najnowocześniejszych systemów komputerowych wspomagających projektowanie.

  Predyspozycje kandydata:

  Kandydat na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn powinien się charakteryzować zamiłowaniem do techniki. Jego zainteresowania powinny być ukierunkowane na zagadnienia konstrukcji maszyn, technologii ich wytwarzania oraz zastosowania w praktyce. Kandydat interesujący się jak działają urządzenia, jak są wytwarzane różne wyroby powszechnego użytku i te najbardziej złożone, chcący je projektować, jest idealnym kandydatem na studia.

  Kariera po studiach:

  Szeroki zakres wiedzy inżynierskiej, jaki daje ten techniczny kierunek studiów otwiera absolwentom bogaty obszar działalności zawodowej, w tym projektowo-konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej, diagnostycznej, a także menedżerskiej. Absolwenci mogą podjąć pracę w przemyśle motoryzacyjnym (np. Volkswagen, MAN, Solaris), maszynowym (JAFO, FAMOT, H. Cegielski), oraz innego typu, tam gdzie potrzebna jest wiedza inżyniera konstruktora lub technologa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Konstrukacja maszyn i urzadzeń
  • Technologia maszyn
  • Technologia przetwarzania materiałów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Konstrukacja maszyn i urzadzeń
  • Technologia przetwarzania materiałów
  • Inżynieria mechaniczna
  • Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania
  • Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe
  • Metody mes w mechanice

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Konstrukacja maszyn i urzadzeń
  • Technologia przetwarzania materiałów
  • Inżynieria mechaniczna
  • Spawalnictwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Konstrukacja maszyn i urzadzeń
  • Technologia przetwarzania materiałów
  • Inżynieria mechaniczna
  • Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania
  • Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Poznań - kierunek Mechatronika
  Mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Na kierunku tym kształci się inżynierów z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki. Studenci przygotowywani są do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokomputerowe układy sterowania. Mechatronika, jako inżynierskie połączenie i współdziałanie wymienionych nauk technicznych, jest zorientowana na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku.

  Predyspozycje kandydata:

  Kandydat na studia na kierunku mechatronika powinien mieć szerokie zainteresowania z zakresu konstrukcji maszyn i urządzeń, informatyki i elektroniki. Jego zainteresowania powinny obejmować chęć poznania jak działają urządzenia precyzyjne sterowane komputerowo, działające inteligentnie. Jeżeli interesujesz się robotyką, sztuczną inteligencją, mikrourządzeniami, chcesz je projektować i budować, unowocześniając świat wokół nas, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie.

  Kariera po studiach:

  Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w ogólnie pojętym przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym, zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań, Pratt & Whitney Kalisz, Aesculap-Chifa). Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych
  • Konstrukcje mechatroniczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych
  • Konstrukcje mechatroniczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych
  • Konstrukcje mechatroniczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych
  • Konstrukcje mechatroniczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Poznań - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

  Predyspozycje kandydata:

  Kandydat na studia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji powinien interesować się systemami zarządzania, zarówno kadrą pracowniczą jak i procesami produkcyjnymi. Jeżeli interesujesz się jak działają przedsiębiorstwa, chcesz udoskonalać proces produkcji, jeżeli oprócz zagadnień menadżerskich interesujesz sie techniką, metodami wytwarzania wyrobów, to jest to kierunek dla Ciebie.

  Kariera po studiach:

  Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w wielu gałęziach przemysłu, firmach doradczych i audytorskich. Przykładowe firmy w regionie Wielkopolski to H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, Powogaz, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań. Absolwenci przygotowani są do zarządzania personelem i procesem produkcyjnym. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia. Absolwent ma gruntowną wiedzę techniczno-menadżerską umożliwiającą mu zakładanie i prowadzenie własnej firmy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy produkcyjne
  • Informatyzacja produkcji

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy produkcyjne
  • Informatyzacja produkcji
  • Zarządzanie jakością

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Systemy produkcyjne
  • Informatyzacja produkcji
  • Zarządzanie jakością
  • Logistyka przedsiębiorstwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy produkcyjne
  • Informatyzacja produkcji
  • Zarządzanie jakością
  • Logistyka przedsiębiorstwa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Opinie (7)

degren Ocena

Budownictwo jako kierunek bardzo ciekawe, z gatunku "dla ambitnych", natomiast na pewno do przejścia. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy warto. Przez cztery lata studiów, prowadzących, którzy mieli blade pojęcie o tematyce i jakąkolwiek chęć sprzedania swojej wiedzy studentom, spotkałem trzech - wszyscy trzej specjalizowali się w konstrukcjach, które za to nie za bardzo interesowały mnie, natomiast zajęcia z nimi były czystą przyjemnością i dawały wiele tzw. intuicji inżynierskiej. Pozostali albo wymagali bardzo niewiele (co z punktu widzenia studenta nie jest nawet takie złe), albo lubowali się w upokarzaniu studentów i zarabianiu wydziałowi pieniędzy z wcale nie tak tanich warunków. Z Wydziałem najmocniej kojarzę najmocniej dwie sceny - na zajęciach z Hydrauliki prowadzący w absolutnie tendencyjny sposób masakrował grupę pytaniami z zakresu wykładów, które się jeszcze nie odbyły. Odpuszczał w momencie, kiedy człowiek się poddał i wziął dwóję, co wielu czyniło jeszcze przed rozpoczęciem magla. Drugą sytuacją która wryła mi się w pamięć najbardziej, ponieważ dotyczyła mnie osobiście, to gdy prowadzący z jednego z przedmiotów drogowych nie uhonorował faktu, że w trakcie egzaminu leżałem w szpitalu (dostarczyłem wypis i zwolnienie lekarskie), wstawił mi dwóję i powiedział że przysługuje mi tylko jeden termin zaliczenia. Nieludzkie miejsce z którego z ulgą się wyrwałem.

Miłosz Ocena

Nie polecam

Maciej Ocena

Nie polecam tego wydziału. Walka z prowadzącymi to istna katorga a o rozwijaniu własnych pasji podczas studiów czy o równoległej pracy można zapomnieć.

Jakub Ocena

Budownictwo zdecydowanie wysysa z człowieka życie. Ogromna ilość projektów z czego większość tak na prawdę nic nie uczy. Poza tym ogromna różnica między prowadzącymi. U jednego dany przedmiot jest banalny a u innych na więcej niż 3 nie masz co liczyć. Jeżeli jednak masz mocne ambicje i naprawdę!!! interesuje cię budownictwo to istnieje szansa że się tu odnajdziesz. Warto jednak zaznaczyć że podkreśla się nam tu ciągle że ponad połowa osób kończąca te studia nigdy nie pracuje w zawodzie. O czymś to chyba świadczy?

Joanna Ocena

Srudiuję obecnie inżynierię środowiska na 3 roku i nic się nie zmieniło. Studia bardzo trudne, masa zapychaczy, prowadzący nie mili. Generalnie nie polecam, do tego strasznie ciężko z pracą po tym kierunku.

Adam Ocena

Również mam negatywne wspomnienia z iś na tej uczelni. Studia słabo przygotowują do pracy, prowadzący na siłę starają sie utrudniać studiowanie. Ogólnie kierunek ciężki i mało perspektywiczny

Paweł Ocena

Iś na tym wydziale to porażka, bardzo ciężki kontakt z prowadzącymi, niejasne ocenianie do tego masa zapychaczy i słabe przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Osobiście nie polecam, po 3,5 roku większość moich znajomych również była bardzo zawiedziona