Dodaj do ulubionych

Biomedical Engineering studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biomedical Engineering to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 1, 5 roku (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Biomedical Engineering umożliwiają zdobycie wykształcenia w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, między innymi informatyki i elektroniki medycznej, telematyki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego. Studenci nabywają umiejętności formułowania biomedycznych problemów inżynierskich, rozwiązywania ich drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji, korzystając z technik komputerowych, a także obróbki i przesyłania informacji.

Pozyskane na studiach wykształcenie stanowi przygotowanie do pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę, jak również w firmach komputerowych, czy jednostkach odbioru handlowego i odbioru technicznego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Biomedical Engineering jest kierunkiem wymagającym zainteresowań oraz zdolności w zakresie przedmiotów ścisłych, zatem najważniejszym przedmiotem branym pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym jest matematyka.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Biomedical Engineering:

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOMEDICAL ENGINEERING

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Biomedical engineering stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biomedical engineering

Biomedical Engineering - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOMEDICAL ENGINEERING STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOMEDICAL ENGINEERING STUDIA I STOPNIA

BIOMEDICAL ENGINEERING STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biomedical engineering

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMEDICAL ENGINEERING?

Studia na kierunku Biomedical Engineering realizowane są w całości w języku angielskim. Pierwszy stopień obejmuje siedem semestrów nauki, natomiast drugi stopień obejmuje trzy semestry.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biomedical Engineering możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Biomedical Engineering zdobywają wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy logiki, algebrę liniową i geometrię analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy oraz jego zastosowania, statystykę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej. Oprócz tego pozyskują wiedzę w zakresie fizyki, inżynierii materiałowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych metod kształtowania struktury oraz zespołu własności użytkowych materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Ponadto, zdobywają wiedzę z zakresu podstaw modelowania, narządu ruchu, analizy obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz rozkładu odkształceń w elementach układu implant- kość oraz architektury systemów komputerowych. Nabywają umiejętności projektowania sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, opracowywania dokumentacji wykonawczej, dobierania odpowiednich narzędzi oraz oprogramowania do rozwiązania problemu natury inżynierskiej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMEDICAL ENGINEERING?

Studia na kierunku Biomedical Engineering trwają 3, 5 roku (studia I stopnia) oraz 1, 5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOMEDICAL ENGINEERING?

Absolwenci studiów na kierunku Biomedical Engineering będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach komputerowych przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury i urządzeń medycznych. Oprócz tego, będą mogli pracować w jednostkach odbioru handlowego i odbioru technicznego lub w placówkach służby zdrowia przy integracji, eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej oraz obsłudze systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biomedical Engineering:

 • firmy komputerowe,
 • jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne,
 • jednostki odbioru handlowego i odbioru technicznego,
 • placówki służby zdrowia.


 

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMEDICAL ENGINEERING

Komentarze (0)