Biomedical Engineering

Biomedical Engineering

Studia na kierunku biomedical engineering możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Biomedical engineering stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Biomedical engineering stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Biomedical Engineering studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biomedical Engineering to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku biomedical engineering
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku biomedical engineering możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | biomedical engineering - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Biomedical Engineering umożliwiają zdobycie wykształcenia w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, między innymi informatyki i elektroniki medycznej, telematyki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego. Studenci nabywają umiejętności formułowania biomedycznych problemów inżynierskich, rozwiązywania ich drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji, korzystając z technik komputerowych, a także obróbki i przesyłania informacji.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Biomedical Engineering najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Pozyskane na studiach wykształcenie stanowi przygotowanie do pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę, jak również w firmach komputerowych, czy jednostkach odbioru handlowego i odbioru technicznego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Biomedical Engineering jest kierunkiem wymagającym zainteresowań oraz zdolności w zakresie przedmiotów ścisłych, zatem najważniejszym przedmiotem branym pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym jest matematyka.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Biomedical Engineering:

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biomedical Engineering - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC BIOMEDICAL ENGINEERING

W programie studiów na kierunku Biomedical Engineering znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Microsystems in Medical Applications
 • Biomaterials
 • Medical Imaging
 • Intellectual Property Protection
 • Law and Ethics in Biomedical Engineering

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • informatyki i elektroniki medycznej i telematyki medycznej,
 • modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych,
 • formułowania biomedycznych problemów inżynierskich oraz rozwiązywania ich drogą modelowania,
 • projektowania, opracowania technologii i konstrukcji, korzystając z technik komputerowych,
 • obróbki i przesyłania informacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMEDICAL ENGINEERING?

Studia na kierunku Biomedical Engineering realizowane są w całości w języku angielskim. Pierwszy stopień obejmuje siedem semestrów nauki, natomiast drugi stopień obejmuje trzy semestry.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biomedical Engineering możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Biomedical Engineering zdobywają wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy logiki, algebrę liniową i geometrię analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy oraz jego zastosowania, statystykę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej. Oprócz tego pozyskują wiedzę w zakresie fizyki, inżynierii materiałowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych metod kształtowania struktury oraz zespołu własności użytkowych materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Ponadto, zdobywają wiedzę z zakresu podstaw modelowania, narządu ruchu, analizy obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz rozkładu odkształceń w elementach układu implant- kość oraz architektury systemów komputerowych. Nabywają umiejętności projektowania sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, opracowywania dokumentacji wykonawczej, dobierania odpowiednich narzędzi oraz oprogramowania do rozwiązania problemu natury inżynierskiej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMEDICAL ENGINEERING?

Studia na kierunku Biomedical Engineering trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOMEDICAL ENGINEERING?

Absolwenci studiów na kierunku Biomedical Engineering będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach komputerowych przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury i urządzeń medycznych. Oprócz tego, będą mogli pracować w jednostkach odbioru handlowego i odbioru technicznego lub w placówkach służby zdrowia przy integracji, eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej oraz obsłudze systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biomedical Engineering:

 • firmy komputerowe,
 • jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne,
 • jednostki odbioru handlowego i odbioru technicznego,
 • placówki służby zdrowia.


 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biomedical engineering studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biomedical engineering studia I stopnia

Biomedical engineering studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biomedical engineering

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Biomedical Engineering

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)