Dodaj do ulubionych

MECHATRONICS studia – kierunek studiów

Studia na kierunku mechatronics to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku mechatronics zdobędą wiedzę na temat mechaniki, elektroniki, informatyki, nauk technicznych oraz automatyki i robotyki. Ponadto nauczą się zarządzania procesami technologicznymi oraz konstruowana i wytwarzania maszyn i urządzeń mechatronicznych. Dowiedzą się także, w jaki sposób stosować narzędzia i programy informatyczne w swojej pracy zawodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w ośrodkach naukowo-badawczych, przemyśle elektromaszynowym, stacjach serwisowych i diagnostycznych, a także w firmach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem maszyn.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek mechatronics należy zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Ze względu na dużą liczbę chętnych na studia techniczne, kandydaci powinni spełnić szereg istotnych wymogów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku mechatronics to:

 • matematyka

 • fizyka/informatyka

Kandydaci na studia magisterskie będą musieli pzedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MECHATRONICS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Mechatronics stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Mechatronics stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronics

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Mechatronics stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE MECHATRONICS JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Mechatronics of vehicles and construcion machinery stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronics of vehicles and construcion machinery

MECHATRONICS - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONICS STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONICS STUDIA I STOPNIA

MECHATRONICS STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronics

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONICS ?

Obecnie maszyny i aparatura techniczna są wykorzystywane niemal w każdej gałęzi przemysłu. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji maszyn. Ich kształceniem zajmuje się anglojęzyczny kierunek mechatronics skierowany do osób, które chciałyby rozwinąć wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych, a także rozwinąć szereg cennych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechatronics możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku mechatronics będą mieli okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat mechaniki, mechatroniki, elektroniki oraz automatyki i robotyki. Ponadto rozwiną umiejętności informatyczne i nauczą się wykorzystywania zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych w swojej codziennej praktyce zawodowej.

Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności związanych z wytwarzaniem, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem maszyn i urządzeń mechatronicznych. Jako że zajęcia będą prowadzone w języku angielskim studenci rozwiną zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONICS?

Studia na kierunku mechatronics trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHATRONICS?

Absolwenci kierunku mechatronics nie powinni mieć problemów ze znalezieniem rozwijającej pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy instytucji naukowo-badawczych, stacji serwisowych i diagnostycznych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z biurami projektowymi oraz firmami zajmującymi się produkcją i eksploatacją maszyn i urządzeń mechatronicznych. Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwią im także założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mechatronics:

 • stacje diagnostyczne

 • stacje serwisowe

 • firmy zajmujące się produkcją maszyn i urządzeń mechatronicznych

 • biura projektowe

 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONICS

Komentarze (0)