Uniwersytet WSB Merito Chorzów

Studia podyplomowe

ul. Sportowa 29 

41-506 Chorzów 

Tel.: tel. 32 349 84 74, 

fax. 32 349 84 56

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

ul. Sportowa 29 

41-506 Chorzów 

Tel.: tel. 32 349 84 74, 

fax. 32 349 84 56

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ADMINISTROWANIE JEDNOSTKAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jednym z zasadniczych celów studiów oprócz pogłębienia wiedzy prawniczej jest doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji sądowej. Wskażemy Ci, jak ukształtować umiejętności związane ze sprawnym zarządzaniem zasobami ludzkimi i sytuacjami kryzysowymi.

  Administrowanie jednostkami wymiary sprawiedliwości to studia stanowiące pokaźny kapitał, który z powodzeniem wykorzystasz w osobistym rozwoju kariery w całej administracji państwowej.

  Ukończenie naszych studiów to gwarancja, że będziesz posiadał pełną wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • AGILE - ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dzisiejszych czasach aby być konkurencyjnym na rynku należy szybko reagować na pojawiające się zmiany i wytwarzać produkty które zapewnią konkurencyjność i przyniosą oczekiwany zysk. Kiedy w lutym 2001 roku grupa praktyków reprezentujących nowe metodyki tworzenia oprogramowania spotkała się w Snowbird (USA) i ogłosiła „Manifest Agile”, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek rewolucji w zarządzaniu projektami.

   Zaczęto wypracowywać nowe podejście do realizacji zadań stanowiących alternatywę do klasycznego podejścia kaskadowego. Coraz szybsze zmiany w otaczającym świecie wymogły na organizacjach potrzebę szybkiego reagowania, bo wykorzystanie zwinnego zarządzania projektami pozwala na realizowanie wyzwań stawianych nowoczesnym organizacjom. 

  “Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami” to praktyczne studia, dzięki którym nabędziesz umiejętności tworzenia i pracy ze zmotywowanymi, odpowiedzialnymi zespołami wytwarzającymi produkty które dają klientowi jak największą wartość biznesową i konkurencyjność na rynku.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AGILE I SCRUM. ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W pierwszej części programu studiów uporządkowana i usystematyzowana zostanie Twoja wiedzy i klasycznym zarządzaniu projektami. Przedmioty takie jak: Podstawy zarządzania projektami, Zarządzanie cyklem życia projektu, Zarządzanie jakością w projekcie, Budżetowanie i finansowanie projektów, MS Project oraz Komunikacja, konflikty i negocjacje w projekcie przygotują Cię do funkcjonowania w roli Project Managera w klasycznym wydaniu.   

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA DORADCÓW SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem programu jest rozwój i wzmocnienie kluczowych kompetencji sprzedażowych, komunikacyjnych, negocjacyjnych  oraz umiejętności zastosowania konkretnych narzędzi sprzedażowych w praktyce potrzebnych do efektywnej pracy w dziedzinie doradztwa sprzedaży. Studia w obszarze doradztwa sprzedaży zapewniają rozwój kompetencji interpersonalnych, co jest kluczowe w branży handlowej.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od wielu lat podejście do sprzedaży wyprodukowanych dóbr bądź oferowanych usług podlega ciągłym zmianom. Dziś już zupełnie inaczej niż chociażby w XX wieku podchodzi się do sposobów docierania do klienta. Obecnie dużo większe znaczenie ma wykorzystywanie emocji, technik komunikacyjnych i najnowocześniejszych technologii. 

  Menedżer sprzedaży ma jednak znacznie szerszy zakres obowiązków – do jego zadań należy też rekrutacja pracowników, budowanie zespołu, podnoszenie skuteczności handlowców, planowanie działań sprzedażowych, formułowanie celów oraz kontrola realizacji wytyczonych zadań. 

  Naszym celem jest wyposażenie Cię, jako przyszłego menedżera sprzedaży, w praktyczne kompetencje, które są kluczowe w nowoczesnym zarządzaniu zespołem sprzedażowym, rozwój osobistych zasobów i kompetencji w kierowaniu ludźmi, poznanie nowoczesnych koncepcji, dzięki którym stworzysz skuteczny zespół sprzedażowy. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów uczy zasad, kompetencji i narzędzi coacha zgodnie ze standardami największej międzynarodowej organizacji coachów International Coach Federation.  Stwarza warunki do praktyki, ćwiczeń, feedbacku i własnego rozwoju. Poprzez interaktywną formę zajęć oraz samodzielną praktykę słuchacze poznają specyfikę pracy coacha w różnych obszarach: menedżerskim, rodzicielskim, wellness, zen, coachingu zespołów. Jest to intensywny i zintegrowany do ośmiu treningów program zakończony superwizją.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bycie liderem nie jest łatwe. Bycie liderką wydaje się być jeszcze trudniejsze, z powodu różnych stereotypów, przekonań, niewiary w siebie i innych. Kobiety funkcjonują w wielu rolach, a ich połącznie nie zawsze jest proste i skuteczne i niestety czasami jest to bardzo wyboista droga.

  Od wielu lat organizowane są kursy czy szkoły biznesu uczące różnych kompetencji, także psychologicznych, niewiele jest jednak propozycji skierowanych specjalnie dla kobiet. A doświadczenie kobiet-liderek pokazuje, że watro dać paniom uszyty na ich potrzeby zestaw wiedzy i umiejętności, który pomoże w byciu dobrym szefem, dobrym dla pracowników, ale też dobrym dla siebie samej. Kobiety mają naturalne predyspozycje do bycia Liderem, nie ma już potrzeby aby dostosowywały się do wizji „klasycznego” lidera, która dominowała w organizacjach do tej pory. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pewnego dnia Uczeń zapytał Mistrza – Mistrzu, jak długo trzeba czekać na zmianę?”. „Jeśli chcesz czekać, to bardzo długo” – odpowiedział Mistrz (Źródło nieznane)
  Wartość osobistych kompetencji, takich jak umiejętność sprawnego komunikowania się, efektywnego  zarządzania sobą w czasie, skutecznej perswazji czy szybkiego podejmowania decyzji, wciąż rośnie – zarówno w życiu osobistym, jak i w biznesie. Czas na zmianę jest teraz!

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA TRENERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od ok. trzech  lat obserwujemy zmieniający się rynek pracy, idące za nim uwarunkowania i wymogi firm, organizacji, czy korporacji względem rozwoju kompetencyjnego pracowników. Wzrost kadry, wyższy poziom fluktuacji pracowników, walka na poziomie kompetencji, nie zaś samego produktu, czy usług, zweryfikowała rynek pod względem pomiotów świadczących usługi budowania i wzmacniania kompetencji pracowników na każdym szczeblu kariery zawodowej. Trendy zmieniają się w diagnozie, budowie, jak i samym prowadzeniu szkoleń. Obecnie rynek stawia na poziom ekspercki, wykluczając podstawową wiedzę i nieadekwatne do nowych realiów umiejętności szkoleniowe. Jest to dobry sygnał dla początkujących trenerów, jak i tych z kilkuletnim doświadczeniem, aby od podstaw poznać obecne wymogi i nauczyć się lub skorygować umiejętność pracy według wymagań biznesowych obecnego rynku procesów rozwojowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ I STRATEGIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie menedżerów i liderów organizacji do nowoczesnego i skutecznego zarządzania. Studia pomogą spojrzeć menedżerom na ich organizacje w nowy, wizjonerski sposób, a do tego wyzwolą energię, która będzie przydatna do angażowania pracowników, partnerów i interesariuszy. Przyszli absolwenci poznają wyszukane arkana świata biznesu, sprawdzone sposoby tworzenia modeli biznesowych, rozwoju organizacji, przygotowania i wdrażania zmian oraz budowania siły organizacji w atmosferze szerokiego dialogu.

  Wszystko po to, aby organizacje niesione ich przywództwem rozwijały się, zmieniały, umiały przezwyciężać kryzysy i zarabiały pieniądze. Też po to, aby nie były samotną wyspą na oceanie, tylko żeby swoją siłę i wpływy mogły wykorzystywać do poprawy życia lokalnych społeczności lub uczestnictwa w globalnych wyzwaniach cywilizacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALITYK BIZNESOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza biznesowa jest fundamentem informacji o projekcie: o celach, priorytetach, powiązaniach z polityką firmy. Wynikiem analizy są ustalenia, jakie wymierne korzyści uzyskuje się dzięki wdrażanym rozwiązaniom. Analiza biznesowa IT jest procesem, który ma decydujące znaczenie w każdym projekcie IT. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza finansowa to nie tylko tworzenie analiz na podstawie zgromadzonych danych finansowych firmy, ale także ciągły monitoring wszelkich transakcji finansowych przedsiębiorstwa, a co za tym idzie usprawnienie działania przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trudno przecenić rolę analityka finansowego w przedsiębiorstwie. Pod jego kontrolą są wszystkie przepływy pieniędzy, jakie mają miejsce w firmie – nie tylko te bieżące, lecz także prognozowane. Od jego wykształcenia, znajomości mechanizmów gospodarczych, a także uważności zależy kondycja organizacji. 

  Analiza finansowa jest bowiem jednym z narzędzi służących do poznania przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów gospodarczych. Poprzez sformalizowany, ale i jednolity język sprawozdawczości finansowej, można ocenić zarówno aktualną, jak i projektowaną sytuację finansową jednostki gospodarczej, nadać rozwojowi firmy nowy bieg lub ustrzec ją przed upadkiem. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALITYK I KONSULTANT SALESFORCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Produkty Salesforce zdobywają ogromną popularność na naszych rynkach, coraz więcej firm wdraża je własnymi siłami lub z pomocą firmy zewnętrznej. Wymaga to udziału konsultanta i to na każdym etapie projektu. Tymczasem nadal na rynku pracy zauważalny jest niedobór specjalistów z tej dziedziny. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALIZA DANYCH W PYTHON 3 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kulminacyjnym punktem studiów podyplomowych jest wprowadzenie do sztucznej inteligencji, gdzie uczestnicy zgłębiają zagadnienia uczenia maszynowego, od teoretycznych podstaw po praktyczne zastosowania w analizie danych. Program obejmuje kluczowe techniki w zakresie regresji, klasyfikacji, detekcji anomalii, klasteryzacji i optymalizacji, przygotowując uczestników do pracy nad zaawansowanymi projektami w dziedzinie AI.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANGULAR: KOMERCYJNE PODEJŚCIE DO PROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów na kierunku "Angular: Komercyjne Podejście do Programowania" jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu programowania w frameworku Angular. Program skupia się nie tylko na aspektach technicznych, ale także na komercyjnych i praktycznych codziennych aspektach pracy programisty aplikacji komercyjnych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • APPLE DEVICE SUPPORT, DEPLOYMENT AND MANAGEMENT - WSPARCIE, ZARZĄDZANIE I WDROŻENIA PLATFORM APPLEX - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe "Apple Device Support, Deployment and Management" zapoznają uczestników z architekturą macOS, scenariuszami i procedurami diagnostycznymi, a także dostarczanymi przez Apple rozwiązaniami z zakresu wdrożeń Maców, iPhone’ow i iPadów w większych organizacjach. Poruszana tematyka obejmuje konfigurację i przywracanie stanu urządzeń, pracę w sieci, prywatność i bezpieczeństwo, diagnostykę, planowanie wdrożenia, przygotowanie środowiska, rejestrację urządzeń, zarządzanie nimi oraz odświeżanie floty.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ IT W CHMURACH OBLICZENIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Chmura obliczeniowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem tak przedsiębiorstw jak i użytkowników indywidualnych. Możliwości jakie zapewnia sprawiają, że działy IT coraz częściej zwracają się ku rozwiązaniom budowanym w oparciu o chmurę obliczeniową.
   Chmura obliczeniowa to wiele możliwości, ale też problemów związanych z architekturą, bezpieczeństwem, skalowaniem i niezawodnością budowanego rozwiązania czy aplikacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AUDYT ŚLEDCZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Publikacja prezentuje unikalne narzędzie wspomagające proces analizy i zarządzania informacją w tym praktyczne aspekty analizy powiązań oraz inne narzędzia wykorzystywane przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Narzędzie to wniesie zupełnie nowy wymiar w pracy audytorów, kontrolerów, menedżerów ryzyka oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem w organizacji. Będzie również wsparciem dla  kadry zarządzającej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rosnące zagrożenia ekonomiczne i organizacyjne, wymagają od współczesnych organizacji stworzenia takiego systemu zarządzania i oceny ryzyka, który będzie spójny wewnętrznie i będzie wspomagał kierownictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji. W osiągnięciu celu skutecznego, efektywnego zarządzania pomagają Kierownictwu komórki audytu i kontroli wewnętrznej. Niniejsze studia oraz nabyta wiedza i umiejętności stwarzają Absolwentowi możliwość zdobycia nowego atrakcyjnego zawodu, a także rozwoju zawodowego i uatrakcyjnienia pozycji Audytora lub Kontrolera Wewnętrznego na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AUTOMATYZACJA PLATFORM APPLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie deweloperów, analityków oraz konsultantów biznesowych, a także przedsiębiorców oraz pasjonatów z możliwościami automatyzacji platform Apple. Program studiów został opracowany tak, aby słuchacze i słuchaczki stopniowo poznawali poszczególne możliwości środowiska, a  następnie w oparciu o kolejne projekty doskonalili ich znajomość. Wykonywane ćwiczenia mają odpowiadać prawdziwym problemom i wyzwaniom, na jakie można natrafić, prowadząc biznes lub realizując projekty w gospodarce opartej na wiedzy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BANKOWOŚĆ CYFROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Efektywna i skuteczna logistyka stanowi obecnie klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wymaga od specjalistów ciągłego aktualizowania wiedzy, zapoznawania się z nowymi koncepcjami zarządzania oraz nowymi systemami i narzędziami informatycznymi.

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z międzynarodowymi koncepcjami zarządzania procesami logistycznymi.

  W ramach kierunku moduł umiejętności negocjacyjne prowadzony jest według materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University z wykorzystaniem case studies i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Masz możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego, jak i zagranicznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA CYBERPRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w komórkach IT w zakresie kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzenia bezpiecznego środowiska gromadzenia i przesyłania danych, zgodnie z przyjętymi standardami oraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi. Program studiów oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji pełnomocnika ds. cyberprzestępczości oraz doświadczeniach z międzynarodowej i polskiej praktyki w tym zakresie.  

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z naczelnych potrzeb człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój     i poczucie zagrożenia.  Waga i znaczenie bezpieczeństwa publicznego została ponownie po latach marginalizacji zauważona w związku z wystąpieniem w ostatnich latach zdarzeń nadzwyczajnych. Przedmiotowe zdarzenia dotyczyły pandemii COVID-19, kryzysu militarnego na graniczy Polsko-Białoruskiej, wojny na Ukrainie oraz pozostałych  okoliczności szczególnych wynikających z procesów globalizacyjnych, migracyjnych oraz zagrożenia terrorystycznego. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe nadają uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole, zgodnie z przepisami Ministra Edukacji Narodowej a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne – zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIZNES I MARKETING FOTOGRAFA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś każdy może mieć dostęp do profesjonalnych aparatów czy oprogramowania do graficznej obróbki zdjęć, dzięki czemu nierzadko fotografia amatorska jest na wręcz mistrzowskim poziomie. W dobie tak ogromnej konkurencji sam talent i piękne zdjęcia już nie wystarczają. Postawą sukcesu fotografa jest zbudowanie silnej marki osobistej za pomocą odpowiedniego zestawu narzędzi marketingowych oraz efektywnie prowadzona działalność gospodarcza. Prowadząc studio fotograficzne, fotograf jest także przedsiębiorcą, co oznacza, że pasja powinna przekładać się na dochodowy biznes, a artysta zobowiązany jest udźwignąć prowadzenie działalności gospodarczej we wszystkich jej aspektach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BRANDING I CONTENT MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branding jest obecnie jednym z najważniejszych aspektów marketingu. Innowacyjne rozwiązania są natychmiast kopiowane, a różnorodność ciekawych produktów i usług na rynku oraz utrzymująca się tendencja do podnoszenia jakości i obniżania cen, utrudnia konkurowanie. Dlatego współczesny marketing to rywalizacja marek.

  Wyświetl więcejZwiń

 • CONTROLLING I AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu oraz audytu wewnętrznego w organizacjach, jak również rozwiązaniami dotyczącymi budżetowania, narzędziami wykorzystywanymi w controllingu operacyjnym i strategicznym, jako elementami stanowiącymi składowe procesu zarządzania organizacjami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CONTROLLING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kontrola w firmie jest bardzo ważna. Aby mieć pewność zysków, warto od czasu do czasu sprawdzić, co dzieje się z funduszami oraz jak pracownicy wywiązują się z obowiązków. Kontrolę najlepiej przeprowadzać z głową i rozsądnie. Zbyt duży nadzór może skomplikować wykonywanie codziennych prac, negatywnie wpłynąć na nastawienie pracowników, a to z kolei może negatywnie przełożyć się na wyniki firmy.

  Studia zapewnią zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu controllingu umożliwiającej wsparcie procesów związanych z efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • COPYWRITING - JAKO NARZĘDZIE SPRZEDAŻY I REKLAMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Copywriting w dzisiejszych czasach jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wszystko, co nas otacza, zostało zaprojektowane i napisane przez copywriterów. Od billboardów, przez reklamy telewizyjne i radiowe, aż po strony internetowe, blogi oraz opisy produktów (nie tylko w Internecie!). Każdego dnia masz kontakt z pracą projektantów treści. Nawet w tym momencie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wpływać na otaczający nas świat za pomocą klawiatury (zarabiając przy tym dobre pieniądze) – te studia są dla Ciebie!

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nie tylko przygotowanie właścicieli, menedżerów i pracowników firm do  kompleksowego zastosowania takiego podejścia, wdrożenia strategii i narzędzi z zakresu Customer experience management, ale również przekazanie wiedzy, najnowszych rozwiązań i przykładów skutecznej komunikacji z klientami, zmiany myślenia i podejścia na takie, które jest oparte o empatię, szacunek i kulturę komunikacji z klientami.

  Filozofia Customer experience management nie tylko zmienia wewnętrze podejście do prowadzenia biznesu ale skutkuje wzrostem zaangażowania pracowników, zadowolenia klientów, jakości oferowanych produktów i usług jak również obniża koszty we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nie tylko przygotowanie właścicieli, menedżerów i pracowników firm do  kompleksowego zastosowania takiego podejścia, wdrożenia strategii i narzędzi z zakresu Customer experience management, ale również przekazanie wiedzy, najnowszych rozwiązań i przykładów skutecznej komunikacji z klientami, zmiany myślenia i podejścia na takie, które jest oparte o empatię, szacunek i kulturę komunikacji z klientami.

  Filozofia Customer experience management nie tylko zmienia wewnętrze podejście do prowadzenia biznesu ale skutkuje wzrostem zaangażowania pracowników, zadowolenia klientów, jakości oferowanych produktów i usług jak również obniża koszty we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIVERSITY AND INCLUSION - ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Organizacje, które rozumieją tę potrzebę oraz decydują się na stworzenie zróżnicowanego miejsca pracy,  w którym znajdzie się przestrzeń dla każdego, bez względu na różnicujące cechy, mogą jednak liczyć na wymierne korzyści. Autentyczna polityka różnorodności i inkluzywności zwiększa kreatywność i efektywność pracowników, ich poczucie przynależności, buduje pozytywny wizerunek,  a także pozwala na pozyskanie utalentowanych i zaangażowanych pracowników.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DORADZTWO W OBSZARZE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z bogatym spektrum usług doradczych dostępnych na rynku nieruchomości komercyjnych. Program kształcenia obejmuje szeroki przekrój działań oferowanych przez firmy doradcze, które wykraczają daleko poza tradycyjne zarządzanie nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  System profesjonalnie świadczonych usług w zakresie poradnictwa zawodowego stanowi w dzisiejszych czasach istotny element wsparcia rozwoju człowieka i radzenia sobie z wymogami współczesności. Wynikiem tych działań jest optymalizacja życia zawodowego i osobistego.

  Interdyscyplinarna wiedza psychologiczno-pedagogiczna oraz ekonomiczna, którą zdobędzie uczestnik, pozwoli mu swobodnie poruszać się po zagadnieniach rynku pracy, tym samym dobrze przygotuje absolwenta do pełnienia roli doradcy zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DYDAKTYKA JĘZYKÓW OBCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie nauczycieli w zestaw kwalifikacji metodycznych do nauczania języka obcego w przedszkolu i w szkole, a także ukształtowanie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Program studiów umożliwia wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności charakteryzujące skutecznego nauczyciela języków obcych i wychowawcy dzieci i młodzieży.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne – zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej. Słuchacze będący absolwentami studiów wyższych I stopnia odbywają praktykę w szkole podstawowej.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • E-COMMERCE ACADEMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Znajomość narzędzi i procesów e-commerce zyskała szczególną wagę w czasie pandemii. Większość firm zaktywizowała swoją aktywność sprzedażową w przestrzeni wirtualnej. Specjaliści ds. e-commerce zaczęli intensywnie pogłębiać swoją wiedzę, a specjaliści ds. sprzedaży stacjonarnej – stali się (przynajmniej w części) specjalistami ds. e-commerce. 

  Osoby zajmujące się e-sprzedażą dostarczają organizacjom nowych możliwości rozwoju, zapewniają nowe przestrzenie zbytu dla towarów i usług, kreatywnie wykorzystują najnowocześniejsze narzędzia wsparcia procesów sprzedażowych. Specjalista ds. e-commerce wspiera project managerów, współpracuje z działami marketingu i logistyki. „The Wall Street Journal” określił eksperta od e-commerce zawodem teraźniejszości i jedną z najbardziej znaczących perspektyw zawodowych na przyszłość.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę.
  Studia kierowane do wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dla pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę.

  Studia kierowane do wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dla pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno–pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
  Celem studiów jest:

  • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne, niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością słuchową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością słuchową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest :

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą,
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku,
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest :

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą,
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku,
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest :

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą,
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku,
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

  Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Słuchacze zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Edukacja włączająca skierowane są do osób, które chcą poznać metody wspierania edukacji i terapii dzieci oraz młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie specjalistów z zakresu wszechstronnie ukierunkowanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

  • Studia realizowane są w formule synchronicznej (w czasie rzeczywistym).
  • Zajęcia, które odbywają się zdalnie są prowadzone przy pomocy platformy Microsoft Teams, a każdy z uczestników dostaje darmowy dostęp do pakietu Microsoft Office.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INNE NARZĘDZIA PROWADZĄCE DO TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Transformacja energetyczna jest niezbędna do rozwiązania palących kryzysów dotykających współczesnego świata. Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, uzależnienie energetyczne od krajów bandyckich i kryzys gospodarczy powodują, że, jak nigdy dotąd, szerokie kręgi naukowców, NGO-sów oraz rządy poszczególnych krajów, a także międzynarodowy biznes dostrzegają potrzebę zmiany sposobu myślenia o wytwarzaniu energii i jej wykorzystaniu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek pracy stale się zmienia i rozwija. W dobie niskiego bezrobocia i niedoborów kadrowych konieczne stało się wydzielenie eksperckich ścieżek w obszarze HR. Jedną z takich specjalizacji jest employer branding i rekrutacja. Połączyliśmy oba zagadnienia, ponieważ rekrutacja jest spójną częścią szerszej strategii employer brandingowej, a zarazem jedną z najważniejszych potrzeb szreroko rozumianego „biznesu”, jedynego i najważniejszego klienta rekruterów.

  W centrum zainteresowania będziemy stawiać potrzeby biznesowe oraz potrzeby kandydatów, jak najlepszą jakość ich realizacji. Z tego powodu często będziemy odwoływać się do szeroko rozumianego UX.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ENERGETYKA WIATROWA (ONSHORE & OFFSHORE) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy dotyczącej budowy, działania oraz eksploatacji farm wiatrowych, a także przygotowanie do skutecznego zarządzania projektami w sektorze energetyki wiatrowej. Korzyścią z uczestnictwa w tych studiach jest zdobycie specjalistycznej wiedzy, która pozwoli na skuteczne działanie w branży oraz rozwój kompetencji niezbędnych do realizacji projektów związanych z energią odnawialną.

  Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu lądowej i morskiej (EW) Energetyki Wiatrowej  (m.in. budowa i działanie farm wiatrowych, proces inwestycyjny oraz procedury formalno-prawne, prawo energetyczne - wybrane aspekty, eksploatacja i zarządzanie farmami wiatrowymi (O&M), zarządzanie projektami i programami, inżynieria finansowa w projektach energetycznych, rola EW w transformacji energetycznej Polski oraz UE).

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ESG - MENEDŻER DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia oferują wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.  Studia dostarczą uczestnikom, które pozwolą przygotować, wdrożyć, komunikować, ale też ocenić z biznesowego punktu widzenia strategię ESG w organizacji.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ETYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Etyka dla nauczycieli mają wyposażyć słuchacza nie tylko w wiedzę dotyczącą problemów etycznych, filozofii czy logiki, ale również w określone kompetencje. W procesie nauki kładziemy akcent przede wszystkim na rozwijanie refleksyjności i umiejętności dostrzegania problemów etycznych i społecznych. Słuchacz będzie mógł wiele dowiedzieć się na temat będących na czasie problemów etycznych, a także sformułować swoje stanowisko wobec nich - bazując na umiejętności krytycznej analizy, m.in. tekstów źródłowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EVENT MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża eventowa to bardzo dynamicznie rozwijający się sektor usług. Praca w nim wymaga elastyczności, szybkiego działania, doskonałego zarządzania czasem i kreatywnego myślenia. Tworzenie wydarzeń to prawdziwa sztuka, gdzie każdy szczegół ma znaczenie, począwszy od koncepcji i planowania, przez koordynację działań, aż po perfekcyjne wykonanie.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • EXECUTIVE SEARCH. SKUTECZNE REKRUTACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Executive search to wyższy poziom rekrutacji. Celem studiów jest nabycie przez uczestników profesjonalnych umiejętności w prowadzeniu projektów executive search, w tym między innymi: umiejętnego doboru kandydatów do organizacji, jej zaawansowania procesów oraz kultury organizacyjnej; wyszukiwania oraz zainteresowania propozycją osób nie poszukujących aktywnie pracy;  budowania relacji z kandydatami opartych na zaufaniu i wzajemnych korzyściach; umiejętności pisania i przedstawiania ofert w zachęcający sposób, prowadzenia rozmów telefonicznych, kwalifikacyjnych dopasowanych do poziomu rekrutowanych menedżerów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • FINTECH - INNOWACJE TECHNOLOGICZNE NA RYNKU FINANSOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Fintach to obecnie jeden z najważniejszych trendów na rynkach finansowych. Ma on wiele zastosowań w różnych sektorach gospodarki, zwłaszcza w sektorach nowych technologii, innowacji i  usług finansowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • HOME STAGING Z ELEMENTAMI ARANŻACJI WNĘTRZ - PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZYSKOWNEJ SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy słuchaczom chcącym zacząć działać w branży homestagingowej jak podnieść atrakcyjność wnętrz przy minimalnych nakładach i zwiększyć potencjał sprzedawanych nieruchomości. Kierunek daje początkującym w branży uczestnikom wiedzę w jaki sposób uwypuklając atuty i niwelując wady nieruchomości, sprzedawać nieruchomość z zyskiem w maksymalnie krótkim czasie, dbając jednocześnie o prawne aspekty i rozwój swojego biznesu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • HR BIZNES PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, HR Biznes Partner odgrywa rolę partnera biznesu. Wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało, HR Biznes Partner powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy.

  Wyświetl więcejZwiń

 • INFORMATYKA I EDUKACJA INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Predyspozycje do nauczania przedmiotów ścisłych to niewątpliwy talent. Choć dzieci i młodzież bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wiedzy i umiejętności z dziedziny matematyki, fizyki, informatyki, i choć spędzają nawet dziesiątki godzin tygodniowo przed ekranami komputerów i smartfonów, to jednak wciąż brak im w tych dziedzinach sprawności, która będzie im w przyszłości potrzebna na rynku pracy. Dlatego praca nauczycieli informatyki jest dziś tak istotna. Pomaga uczniom zrozumieć, posiąść niezbędne umiejętności i uczyć się wykorzystywać osiągnięcia techniki do rozwoju samych siebie i swojej społeczności. 

  Słuchacze dowiedzą się jak rozwijać u ucznia umiejętność algorytmicznego myślenia, a co za tym idzie, jak rozwiązywać problemy z różnych dziedzin z użyciem narzędzi informatycznych. Poznają języki programowania, których uczniowie uczą sie już od pierwszego etapu edukacyjnego, wizualne (np. Scratch) i tekstowe (np. Python).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia kierowniczych funkcji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych, zgodnie z nowym rozporządzeniem (RODO) stosowanym od 25 maja 2018 r oraz zapoznanie uczestników ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji (norma ISO/IEC 27001, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ciągłością działania, akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i informacji niejawnych). Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie wiedzy umożliwiającej wykonywanie funkcji zarządcy [Managera] bezpieczeństwa informacji [MBI]  lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych [IODO] oraz Auditora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji [ASZBI].

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów uczymy wszystkiego, czego w swojej pracy potrzebuje Inspektor Ochrony Danych. Co ważne - uczymy nie tylko prawa. Zwracamy również uwagę na aspekty organizacyjne, techniczne i psychologiczne pracy IOD. To studia zarówno dla tych, którzy już pracują z danymi i potrzebują poszerzyć swoje kompetencje, ale także tych, którzy chcą zacząć pracę jako Inspektor Ochrony Danych.

  To dobry moment by rozpocząć karierę jako Inspektor Ochrony Danych i stać się dobrze opłacanym specjalistą. Zapraszamy na studia Inspektor Ochrony Danych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia integracja sensoryczna zyskujesz szansę, by stać się specjalistą w tej dziedzinie i zdobyć kwalifikacje do samodzielnego planowania działań  praktycznych do pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi.

  Ponadto kształcisz się w kierunku konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami sensorycznymi. Będziesz w stanie prowadzić samodzielną obserwację diagnostyczno-kliniczną dziecka oraz zaplanować, przeprowadzić terapię zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Pomoże Ci w tym wykwalifikowana kadra dydaktyczna, praktycy z wieloletnim doświadczeniem w swojej pracy.

  • Studia realizowane są w formule synchronicznej (w czasie rzeczywistym).
  • Zajęcia, które odbywają się zdalnie są prowadzone przy pomocy platformy Microsoft Teams, a każdy z uczestników dostaje darmowy dostęp do pakietu Microsoft Office.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INTERNATIONAL BIM MANAGER - DIGITAL CONSTRUCTION MANAGEMENT IN A MULTINATIONAL ENVIRONMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku menedżerów BIM, pracujących w międzynarodowych środowiskach firm projektowych, wykonawczych, jak i po stronie zamawiającego,
  • usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu procesów i narzędzi BIM,
  • przygotowanie do pełnienia czynnej roli w procesach zamawiania i realizacji projektów budowlanych w środowisku międzynarodowym, zgodnie z metodyką BIM definiowaną normą ISO 19650.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W JĘZYKU ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek jest jeszcze wyższy i sięga ok. 40%. Jest to fakt, który w połączeniu ze znajomością języka ABAP może dać absolwentom kierunku bardzo dużą przewagę na rynku pracy. Warto więc dodać wiedzę o budowaniu oprogramowania dla SAP ERP do swojego portfolio. Wykładowcy - praktycy będą kładli duży nacisk nie tylko na pisanie kodu, ale także na stosowanie najlepszych praktyk w języku ABAP.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • IT PRODUCT MANAGER - ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRODUKTÓW CYFROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na tym kierunku pomogą zdobyć wiedzę oraz umiejętności od doświadczonych praktyków, aby stworzenie nowego lub rozwój i udoskonalanie istniejącego produktu przyniosło zamierzone cele.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek krajów niemieckojęzycznych daje ogromną szansę rozwoju biznesu czy kariery zawodowej. Podstawą sukcesu jest jednak rzetelna znajomość  specyficznego języka branżowego związanego z gospodarką, ekonomią, marketingiem, zarządzaniem, rynkiem finansowym czy handlem. Ponadto liczyć będą się umiejętności z zakresu translacji, np. podczas spotkań biznesowych z wieloma przedstawicielami firmy, korespondencji biznesowej wraz z zasadami stosownej etykiety czy umiejętność stosownego prowadzenia spotkań, wystąpień publicznych. Tylko tak swobodne funkcjonowanie w biznesowym środowisku niemieckojęzycznym otwiera kolejne drzwi zawodowych możliwości. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie  uczestników do pełnienia profesjonalnej roli specjalisty ds. kadr i płac.  Studia systematyzują wiedzę o profesjonalnej  realizacji funkcji personalnej uwzględniając zarówno sprawdzone praktyki, jak i aktualne zmiany w prawie pracy oraz  trendy.  Dzięki aktywnym formom zajęć uczestnicy będą mieli szansę na wymianę opinii na temat przedstawianych przykładów i interpretacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOLEGIUM DOKTORSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych "Kolegium doktorskie" to unikalna oferta edukacyjna dla aspirujących naukowców z dziedziny nauk społecznych. Program ten skupia się na kompleksowym przygotowaniu do procesu doktoryzowania, obejmując kluczowe obszary niezbędne do opracowania wysokiej jakości projektu rozprawy doktorskiej.

  Moduł dotyczący podstaw prawnych i procedur uzyskiwania stopnia doktora dostarczają wiedzy na temat struktury i wymogów akademickich, co jest fundamentem do zrozumienia formalnych aspektów procesu doktoryzowania. 

  Kluczowe koncepcje naukowe z różnych dziedzin, w tym pedagogiki, ekonomii, czy psychologii, zapewniają solidną bazę teoretyczną, która jest niezbędna do zbudowania mocnego fundamentu teoretycznego dla przyszłej rozprawy. 

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Marnotrawstwo – zasobów, czasu, materiałów, potencjału  – to dziś refren narzekań właścicieli przedsiębiorstw niezależnie od wielkości. Gdy dołożyć do tego problemy jakością produktów i z komunikacją i brak świadomości pracowników na temat funkcjonowania firmy – jej celów i strategii – pewne jest, że nadszedł czas na odchudzone zarządzanie, czyli Lean Management. Specjalista w tej dziedzinie zbada, zmierzy, obliczy i dojdzie do źródeł marnotrawstwa, wskaże drogę do efektywnej komunikacji i realnie wpłynie na poprawę kondycji przedsiębiorstwa. Tylko najpierw pokona opór kadry… 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LEAN SIX SIGMA MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i doświadczeń menedżerskich w zakresie charakteru prac nowoczesnego LEAN SIX SIGMA MANAGERA. Chcemy pokazać jak budować i umacniać kulturę ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwach różnych branż (w programie tematy produkcyjne i usługowe). Jak stosować zwinne (Agile) podejście do organizacji pracy zespołowej.

  Te studia to połączenie kompetencji przywódczych z narzędziami analizy danych i wdrażania zmian, które mają sens z punktu widzenia Klientów, Pracowników i samego przedsiębiorstwa.

  • W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności integracji ludzi i procesów.
  • W dobie nasilającej się konkurencji i automatyzacji to właśnie ta wiedza pozwala na osiąganie lepszych wyników od innych.
  • Udowodnili to studenci poprzedniej edycji studiów realizując przełomowe projekty LEAN SIX SIGMA GREEN BELT, które zaangażowały ich współpracowników w proces zmian!

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGISTYKA W BIZNESIE - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Efektywna i skuteczna logistyka to obecnie klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wymaga od specjalistów ciągłego aktualizowania wiedzy, zapoznawania się z nowymi koncepcjami zarządzania oraz nowymi systemami i narzędziami informatycznymi.

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGISTYKA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Efektywna i skuteczna logistyka stanowi obecnie klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wymaga od specjalistów ciągłego aktualizowania wiedzy, zapoznawania się z nowymi koncepcjami zarządzania oraz nowymi systemami i narzędziami informatycznymi. Celem studiów jest zapoznanie Cię z międzynarodowymi koncepcjami zarządzania procesami logistycznymi.

  W ramach kierunku moduł umiejętności negocjacyjne prowadzony jest według materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University z wykorzystaniem case studies i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Masz możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego, jak i zagranicznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie do zawodu logopedy ogólnego oraz stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy, jak również przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MANAGER JEDNOSTEK HOTELOWYCH, SPA & WELLNESS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapewnienie Ci nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim, jak również radzenia sobie z wyzwaniami w zarządzaniu obiektami hotelowymi SPA & Wellness, na bazie praktycznych doświadczeń. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU Z ELEMENTAMI WHISTLEBLOWING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podejmowanie ryzyka jest wpisane w naturę prowadzenia biznesu. Nie sposób go całkiem wyeliminować. To nic złego, bo nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów! Kluczem do spokojnej i pewnej realizacji celów biznesowych jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem poprzez świadome i umiejętne zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych interesów.

  Korzystając z wielu lat doświadczeń, specjalistycznej wiedzy ekspertów z różnych dziedzin oraz znajomości zagrożeń, kierunek ten szkoli menedżerów na wielu płaszczyznach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w biznesie, a połączenie tych umiejętności z wiedzą z zakresu whistleblowingu pozwoli na objęcie stanowisk kierowniczych w firmach, przedsiębiorstwach czy sektorze publicznym. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER DS. EKSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Powiedzenie „świat jest globalną wioską” to codzienność menedżera ds. eksportu. Każdego dnia prowadzi rozmowy, negocjacje, rozlicza międzynarodowe transakcje i organizuje spedycję tak, jakby odbywało się to po sąsiedzku. Czasem bywa też zdobywcą nowych rynków – układa strategie, zawiera umowy, nawiązuje kontakty handlowe.

  Jasne jest więc, że aby stać się skutecznym menedżerem ds. eksportu, potrzebna jest rozległa wiedza z zakresu eksportu, logistyki, analityki finansowej, strategii marketingowych i biegła znajomość najnowszych narzędzi internetowych. Umiejętności te zdobędziesz podczas zajęć i warsztatów z aktywnymi zawodowo, doświadczonymi specjalistami wszystkich tych dziedzin. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER INNOWACYJNEGO PROJEKTU ICT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie osób, które wiążą swoją karierę z pracą w firmach oferujących rozwiązania tele-informatyczne w wiedzę o tym, jak budować swoją pozycję konkurencyjną w oparciu o innowacje.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ajęcia na tym kierunku będziesz realizować w specjalnej sali hybrydowej zlokalizowanej w budynku WSB w Chorzowie. Sale hybrydowe umożliwiają prowadzenie zajęć przez jednego wykładowcę jednocześnie w trzech lokalizacjach: Wyższych Szkołach Bankowych w Chorzowie, Poznaniu i Szczecinie.

  Jest to unikalna forma prowadzenia zajęć. Wysoka jakość obrazu i dźwięku pozwala na osobisty kontakt z wykładowcą i uczestnikami, wymianę opinii i pracę grupową, niezależnie od tego, w którym mieście się obecnie znajdują, w taki sam sposób, jakby wszyscy przebywali w jednej sali. W każdej lokalizacji wykładowca poprowadzi 2-3 spotkania osobiście.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻERSKA AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza Transakcyjna (AT), której twórcą jest Eric Berne odnosi się do rozwoju jednostki poprzez dostarczanie jej wiedzy i narzędzi umożliwiających analizę zachowań, wchodzenia w relacje z innymi, stylów pracy. Posiada interesujący zbiór narzędzi pozwalających opisać, ocenić i zanalizować istniejący system /organizację oraz określić kierunki i sposoby zmian.

  To spojrzenie z wyższego poziomu, z którego widać strukturę, wzorce komunikacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby motywowania pracowników, style pracy i sposoby strukturyzacji czasu, ułatwia tym samym szybkie reagowanie „tu i teraz” i doskonalenie perspektywy widzenia wielości zjawisk zachodzących w firmie.

  AT pozwala rozpoznać i uruchamiać potencjał drzemiący w ludziach i w organizacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻERSKA AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wymodelowanie profilu autonomicznego, dojrzałego menedżera i skonstruowanie narzędzia badającego i kształtującego jego kompetencje. Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich absolwentów kierunku Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej na poziomie niezaawansowanym oraz do osób posiadających certyfikat 101 z Analizy Transakcyjnej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • METODY AKTYWIZUJĄCE W NOWOCZESNEJ SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Po ukończeniu studiów uczestnicy podniosą kompetencje z zakresu stosowania innowacyjnych strategii nauczania.  Program doskonalących studiów podyplomowych jest adresowany do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych  i ponadpodstawowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu możliwości, potrzeb i oczekiwań  uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych, w tym uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi  i doskonalić umiejętności pracy w zakresie stosowania innowacyjnych aktywizujących metod w nauczaniu. 

  Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli z zakresu doskonalenia umiejętności stosowania w pracy nowoczesnych metod aktywizujących uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, sprzyjających procesowi nauczania i uczenia się. Program przewiduje łącznie treści teoretycznych i praktycznych odnoszących się do kluczowych aspektów pracy z uczniem na poszczególnych etapach edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Międzynarodowa wymiana pracowników, migracja zarobkowa i zatrudnianie międzynarodowych specjalistów to codzienność w dużych i małych polskich firmach. Język jest nie tylko sposobem komunikacji, ale też nośnikiem kultury, zwyczajów, obyczajowości. Nauczyciel języka polskiego, jako obcego, staje się więc nie tylko wykładowcą uczącym gramatyki i prawidłowej wymowy, lecz także kimś więcej – pierwszym przewodnikiem po polskości, osobą objaśniająca naszą rzeczywistość cudzoziemcom, łamaczem kodu kulturowego, językowym wzorem do naśladowania.

  Studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego przygotowują do skutecznej komunikacji z cudzoziemcami, do nauczania jednego z najtrudniejszych języków świata zarówno dorosłych, jak i dzieci, a także skutecznego organizowania nauczania tak, aby cudzoziemcy mogli jak najefektywniej uczyć się i zbliżać do polskiej kultury.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEGOCJACJE W BIZNESIE - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  O sukcesie współczesnych organizacji decyduje przede wszystkim wiedza i umiejętność efektywnego wykorzystywania informacji przez pracowników, specjalistów i kadrę zarządzającą. Do istotnych umiejętności, przyczyniających się do osiągania celów biznesowych, należą między innymi te, związane z prowadzeniem negocjacji i mediacji. Rozwój kompetencji elastycznego stosowania strategii i metod prowadzenia negocjacji oraz umiejętność dopasowania ich do różnych kontekstów sytuacyjnych, to główny cel studiów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEUROBIZNES - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia podyplomowe Neurobiznes dołączysz do grona uczestników, którzy jako swój cel postawili sobie zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu neuronauki i wykorzystania zdobytych umiejętności w biznesie. Podczas studiów, dowiesz się, na czym polega - pochodząca ze Szwajcarii - metodologia STRUCTOGRAM®, która wykorzystując wiedzę o genetyce mózgu, pozwala skuteczniej sprzedawać, zarządzać i radzić sobie w relacjach ze sobą i innymi.  

  Zdobędziesz wiedzę z zakresu najnowszych badań nad mózgiem oraz wykonasz swoją własną Analizę Biostrukturalną. Zadbamy o to, aby każde zajęcia, w skład których wchodzą m.in. NEURO PR, neurosprzedaż, neuromarketing oraz wiele innych, pozwoliły Ci na prowadzenie swojego biznesu na najwyższym poziomie. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEURODYDAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Interdyscyplinarne studia podyplomowe, w czasie których uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi osiągnięciami neurodydaktyki, a przede wszystkim będą uczyć się wykorzystywać zdobytą wiedzę w codziennej praktyce edukacyjnej. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób planować i prowadzić zajęcia aby jak najefektywniej rozwijać i wykorzystywać potencjał uczniów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter doskonalący, znacznie poszerzają i ugruntowują teoretyczną wiedzę dotyczącą zaburzeń mowy o etiologii neurologicznej oraz wyposażają słuchacza w praktyczne umiejętności niezbędne do poprowadzenia samodzielnej praktyki w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Naszym głównym celem przekazanie Ci wiedzy dotyczącej sfery ochrony środowiska w zakresie działalności administracji publicznej w szczególności urzędników gminnych i powiatowych, ale też innych podmiotów zajmujących się ochroną środowiska.

  Zostaniesz zapoznany z podstawami prawnymi ochrony środowiska, kwestią ochrony poszczególnych elementów środowiska (gruntowo-wodnego, leśnego, czy powietrza), nowymi rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska oraz innymi tematami związanymi z jego ochroną. Docelowo studia pozwolą przygotować przyszłe i obecne kadry do zarządzania ochroną środowiska w administracji publicznej. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów jest rozwinięcie u słuchaczy praktycznej umiejętności zarządzania organizacją i zasobami ludzkim oraz wdrażania narzędzi KZ (kontroli zarządczej) w organizacji i skutecznego monitoringu realizacji zadań.  Rozwinięcie tych umiejętności zostanie oparte o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, normy i zalecenia m.in. ISO 9001 i 27001. Wdrożenie tych rozwiązań ma również walor ekonomiczny – pozwala na zwiększenie efektywności zarządzania środkami publicznymi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek daje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie podmiotem leczniczym wymaga obecnie od kadry zarządzającej interdyscyplinarnego podejścia w celu realizacji wymagań prawnych, spełnienia oczekiwań pacjenta oraz zapewnienia odpowiedniej sytuacji finansowej placówki.

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyka pedagogiczna, wymaga od nauczycieli coraz to nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Współczesny nauczyciel powinien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów  o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje  słuchaczy o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyka pedagogiczna, wymaga od nauczycieli coraz to nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych, ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Współczesny nauczyciel winien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje słuchaczy o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów jest:

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem,
  • nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń,
  • wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie,
  • uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego,
  • przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych  wobec dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny,
  • ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji nieletnich.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów i wychowanków niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szczególności w placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów i wychowanków niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szczególności w placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych. Celem studiów jest: 

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem,
  • nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń,
  • wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie,
  • uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego,
  • przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych wobec dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny,
  • ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji nieletnich.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PENTESTER - SPECJALISTA DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest wykształcenie specjalistów zdolnych do wykrywania i przeciwdziałania atakom cybernetycznym, w tym przeprowadzania testów penetracyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i infrastruktury IT.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PLANOWANIE PRODUKCJI - NOWOCZESNE NARZĘDZIA: SAP, SIMATIC IT PREACTOR APS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne tworzenie planów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych APS. Podczas studiów zyskasz praktyczną wiedzę o planowaniu produkcji w systemach SAP S/4 HANA i Siemens Opcenter APS oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne w zawodzie planisty. Dodatkowo nauczysz się zaawansowanej obsługi systemów SAP (planowanie produkcji) oraz Siemens Opcenter APS (harmonogramowanie produkcji).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doradztwo podatkowe to bardzo ważny element wsparcia działalności gospodarczej. Jednak znajomość prawa daninowego, w tym podatków, oraz umiejętność praktycznego wykorzystania elementów ich konstrukcji to kompetencje wymagane nie tylko od doradców podatkowych i księgowych. W rzeczywistości każdy kto prowadzi nawet jednoosobowe przedsiębiorstwo powinien mieć świadomość praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a w szczególności wiedzę o tym, jak należy zachować się w sytuacjach narzucających konieczność bezpośredniego kontaktu z administracją skarbową (podatkową). Wszystkie sytuacje w takich kontaktach można mieć bowiem pod pełną kontrolą. Trzeba tylko posiadać niezbędną do tego wiedzę.  

  Studia na kierunku podatki i doradztwo podatkowe uczą efektywnego i bezpiecznego wykorzystywania uregulowań zawartych w przepisach prawa podatkowego, które tworzą system uprawnień podatników. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PODSTAWY PROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia pozwolą Ci na zdobycie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie podstaw programowania. Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu podstaw informatyki wprowadzającej do programowania. Poznasz podstawowe algorytmy i struktury danych, zrozumiesz czym jest złożoność obliczeniowa oraz czym jest rekurencja i podejście iteracyjne. Zapoznasz się z różnymi paradygmatami programowania.

  Stworzysz bazy danych i nauczysz się nimi zarządzać, dowiesz się jak przeprowadzić testy oprogramowania. Nabędziesz umiejętności stosowania systemów kontroli wiedzy, czytania i tworzenia pseudokodu oraz schematów blokowych. Poznasz podstawy zarządzania projektami, nauczysz się programowania w języku Python i C++, stworzysz graficzny interfejs użytkownika, napiszesz zapytanie w języku SQL, przetestujesz tworzone aplikacje. Powyższe umiejętności dzięki pracy w grupach pozwolą Ci również na zrozumienie roli programisty i testera oprogramowania.  

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAKTYCZNY MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwoli wyznaczać realne cele marketingowe w prowadzonych kampaniach.
  Studia podyplomowe praktyczny marketing internetowy łamią stereotypy, że marketing internetowy jest dla wybranych. Słuchacze poznają najlepsze techniki, przydatne narzędzia i najnowsze trendy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia „Prawo nowych technologii w biznesie” będziesz miał okazję zapoznać się z prawnymi i biznesowymi aspektami korzystania z nowych technologii. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą szukającym innowacyjnych rozwiązań, czy konsultujesz tego typu rozwiązania, program studiów zaspokoi Twoje oczekiwania szerokiego spojrzenia na to zagadnienie.  

  W toku studiów nie tylko będziesz miał okazję nabyć i uporządkować swoją wiedzę z takich dziedzin jak prawo autorskie oraz własność przemysłowa, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, zamówienia publiczne czy e-commerce, jak również zagadnienia dot. funkcjonowania branży IT. Co więcej, treści te będą przedstawiane w wzajemnych związkach oraz z uwzględnieniem praktycznych aspektów ich funkcjonowania. Zajęcia będą prowadzone w formule warsztatowej. Zobaczysz, że dzisiejszy system prawny, próbując nadążyć za wyzwaniami współczesności, promuje innowacyjność, jak nigdy dotąd.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROFESJONALNY MENTOR W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mentoring skupia się na podopiecznym, na tym, aby mógł on się rozwijać i uczyć. Zadaniem profesjonalnego mentora jest wspieranie w rozwijaniu ścieżki kariery. Aby tego dokonać, potrzebna jest identyfikacja i analiza mocnych oraz potrzeb rozwojowych, odkrywanie jego potencjału, budowanie samoświadomości i motywacji do działania. 

  Mentor wyposaża również podopiecznego w kluczową wiedzę i umiejętności, wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe i znajomość branży. Pełnienie roli mentora odpowiedzialne i niekiedy wymagające zadanie, które daje jednocześnie wiele satysfakcji poprzez możliwość towarzyszenia w rozwoju innej osoby i ułatwianie jej tego procesu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROGRAMISTA FRONT - END Z ANGULAR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie programistów front-end. W czasie trwania studiów nauczysz się m.in.: programować w języku JavaScript, TypeScript oraz w takich frameworku jak firmy Google jak najnowszy Angular. Poznasz także kompleksowe metody budowania aplikacji hybrydowych z wykorzystaniem technologii webowych. Wykorzystasz jako backend serwer Node.js dla swojej aplikacji. Nauka opiera się na tworzeniu realnych projektów informatycznych dopasowane do aktualnych potrzeb rynku IT.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROGRAMISTA PYTHON DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Python jest jednym z najbardziej intuicyjnych i uniwersalnych języków programowania. Jest szeroko stosowany do wdrażania złożonych usług internetowych, takich jak wyszukiwarki, narzędzia w chmurze, media społecznościowe i inne usługi online. Służy również do obliczeń inżynierskich i naukowych, sieci neuronowych, zagadnień machine learning czy analizy “big data”.

   W Pythonie można napisać prosty skrypt, samodzielną aplikację, lub stworzyć potężny program z wieloma funkcjonalnościami. Jest to język, który charakteryzuje się ogromną czytelnością kodu i potężnymi możliwościami. Wykorzystywany przez tak duże firmy jak Google czy IBM. Jednym z najpopularniejszych serwisów napisanych w Pythonie to You Tube. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI JAVA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki tym studiom podyplomowym zdobędziesz praktyczne umiejętności pozwalające na poszerzenie swoich kompetencji zawodowych w obszarze programowania w języku Java i zwiększysz swoje szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy. Na rynku wciąż jest niedobór programistów, więc studia te z pewnością są też dobrą propozycją dla wszystkich tych osób, które myślą o przebranżowieniu.  

  Po ukończeniu studiów podyplomowych będziesz posiadać wiedzę niezbędną do samodzielnego programowania aplikacji w języku Java, również aplikacji korzystających z systemów bazodanowych. Dodatkowo nauczysz się korzystać z najpopularniejszych frameworków, co znacznie ułatwi pracę z kodem aplikacji. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROJEKTOWANIE INTERFEJSÓW GRAFICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest kształcenie przyszłych grafików, chcących rozpocząć pracę jako twórcy interfejsów. Kształcenie rozpoczyna się od poziomu podstawowego, tak więc nawet osoby nieposiadające wstępnej wiedzy, nauczą się jak obsługiwać programy graficzne, dowiedzą się, jak tworzyć prototypy interfejsów oraz, jak implementować je w projektach informatycznych. Studia mają charakter praktyczny.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencji zawodowych, niezbędnych nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie praktyk pedagogicznych nabędą umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - DO NAUCZANIA TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencji zawodowych, niezbędnych nauczycielom szkół prowadzących kształcenie zawodowe. W trakcie praktyk pedagogicznych nabędą umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych. 

  Studia na tym kierunku pokazują, że w nauczaniu zawodowym można odnaleźć prawdziwą misję. Potrzebne są tylko do tego stosowne narzędzia – techniki komunikacji, kontrola emisji głosu, metodyka działalności dydaktycznej i doskonalenie własnego warsztatu. Tak przygotowani nauczyciele mają szansę stać się nowymi autorytetami, drogowskazami w życiu młodych ludzi, nowych fachowców przyszłości.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają psychologom nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i metod pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze podczas studiów:

  • nabędą wiedzę z trzech modułów: psychologii, dietetyki oraz techniki pracy w psychodietetyce
  • zapoznają się m.in. z tematyką fizjologii żywienia, psychologii jedzenia i otyłości oraz sposobami radzenia sobie z problemami żywieniowymi
  • zdobędą wiedzę na temat psychologicznych i społecznych konsekwencji otyłości i nadwagi oraz innych zaburzeń związanych z jedzeniem
  • zapoznają się z etycznymi aspektami w poradnictwie dietetycznym.

  Szczególny nacisk położony będzie na promocję zdrowego stylu życia, w tym świadomego odżywiania się jako profilaktyka przeciw chorobom psychosomatycznym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie społecznego stanu wiedzy dotyczącego kryzysów oraz sposobów ich zapobiegania.

  Studia przygotowują Cię do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz hospicjach, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policji, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA POZYTYWNA STOSOWANA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauki psychologiczne poświęcały tradycyjnie wiele uwagi na badanie negatywnych i patologicznych aspektów życia człowieka (lęki, stres, depresja itp.), pozostawiając na marginesie badanie aspektów pozytywnych, jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, szczęście. Ostatecznym impulsem dla powstania dziedziny zwanej psychologią pozytywną były prace prof. Martina Seligmana z University of Pennsylvania, byłego przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od początku istnienia reklamy stosujemy pewne taktyki i praktyki komunikacyjne. Część z nich nie działa, część działa, ale czy wiemy dlaczego tak się dzieje? Jakie mechanizmy sprawiają, że od produktu A wolimy produkt B? Dlaczego odbiorcy z chęcią słuchają jednej marki, a drugiej nie lubią? 

  Podstawą jest bardzo dobre poznanie współczesnego konsumenta, ponieważ to z nim rozmawia nasza marka. Jak prowadzić rozmowę, byśmy doszli w tej podróży do wspólnego celu? Nauczymy Cię tego na studiach podyplomowych Psychologia reklamy i komunikacji. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zagadnień z obszaru medycyny pracy, psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, psychiatrii, prawa oraz metodyki badań.

  Studia dają możliwość uzyskania wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu. Uprawnienia wydawane są przez Marszałka Województwa po spełnieniu wymogów formalnych. Szczegółowe informacje zawarte są w „Ustawie o kierujących pojazdami”, której zapisy w pełnej formie obowiązują od 19 stycznia 2013 roku.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze standardami skutecznego zarządzania i kierowania pracownikami. Szczególny jednak nacisk jest położony na wytrenowanie u słuchaczy praktycznych umiejętności przydatnych w codziennej działalności, takich jak np. umiejętność skutecznego wywierania wpływu, przekonywania innych, praktycznej selekcji i oceny pracowników, rozwiązywania konfliktów, motywowania itp.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA W EDUKACJI I WYCHOWANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z psychologii w edukacji i wychowaniu oferują kompleksowe podejście do zrozumienia procesów uczenia się, rozwoju dzieci i młodzieży oraz psychologicznych aspektów pracy w środowisku edukacyjnym. Program obejmuje takie zagadnienia jak neurobiologiczne podstawy funkcjonowania człowieka, psychologia ogólna i społeczna, a także różnice indywidualne i style uczenia się.

  Studenci zdobywają także praktyczne umiejętności w obszarze doradztwa edukacyjnego, wspierania rozwoju kompetencji społecznych oraz pracy coachingowej z dziećmi i młodzieżą. Korzystając z tego programu, uczestnicy poszerzają swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną, przygotowując się do efektywnej pracy z różnymi grupami uczniów oraz do wszechstronnego wsparcia ich rozwoju osobistego i edukacyjnego.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z dziedziny rachunkowości i finansów,  jak również zarządzania.  Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami rachunkowości finansowej i  menedżerskiej, elementami sprawozdawczości finansowej, metodami  analizy ekonomiczno-finansowej, zasadami i instrumentami planowania. Poznają ponadto  nowoczesne metody i koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Sporo miejsca poświęcono również zagadnieniom podatkowym oraz prawnym. Zdobyta wiedza  w tych obszarach może być  z powodzeniem wykorzystana  w procesie controllingowego zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE DLA KANDYDATÓW KSIĘGOWYCH I LIDERÓW FINANSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego i finansisty w dużych przedsiębiorstwach, w tym również korporacjach międzynarodowych. Umiejętności praktyczne, jakie nabywają słuchacze w trakcie studiów nie tylko wzbogacają ich kompetencje, jako pracowników, lecz również zwiększają ich atrakcyjność na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, uczą się poprawnej interpretacji przepisów prawnych i formułowania pism procesowych oraz ćwiczą rozwiązywanie konkretnych problemów z praktyki gospodarczej.

  Absolwenci studiów znajdują zatrudnienie w biurach doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych, pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, urzędach Krajowej Administracji Skarbowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej, regulacji i organizacji rachunkowości, a także podstawowej wiedzy z zakresu opodatkowania i norm prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Słuchacze nabędą umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdania finansowego oraz dokonywania podstawowych rozliczeń podatkowych. W programie studiów zastosowano warsztaty z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu finansowo-księgowego oraz oprogramowania w rozliczeniach publicznoprawnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SAP S/4 HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczysz się wspomagać biznes w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA, inteligentnemu pakietowi ERP stworzonemu z myślą o przetwarzaniu in-memory. SAP S/4 HANA to podstawa cyfrowa, która łączy przedsiębiorstwo z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy, Big Data i nie tylko. Jeśli chcesz wykorzystać swoje atuty, naucz się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA i wykorzystaj możliwości, jakie daje technologia IT na świetnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce. Studia są nowością w naszym kraju

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SEKSUOLOGIA PRAKTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychoseksuologia to dziedzina nauki łącząca wiedzę na temat seksualności i psychiki człowieka. Aby móc skutecznie nieść pomoc pacjentom, diagnozować i leczyć dorosłych, dzieci, w tym osoby należące do grup mniejszościowych – LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnościami, potrzebna jest nie tylko wszechstronna wiedza z zakresu rozwoju psychoseksualnego człowieka, seksuologii i psychologii, ale też otwarty umysł.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SOCIAL MEDIA I INFLUENCER MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czy nasza rzeczywistość jest już przesycona mediami społecznościowymi? Oczywiście – do tego stopnia, że nie wyobrażamy sobie bez nich funkcjonowania. Dlatego właśnie ten rodzaj mediów wciąż będzie – tak jak był i jest – doskonałym narzędziem promocji. Social media nie są już tylko miejscem informowania o życiu prywatnym, to pełnoprawne narzędzia dla specjalistów marketingu, którzy chcą informować o korzyściach swoich produktów lub usług.

  Tworzenie treści, które przynoszą korzyści odbiorcy, dobór mediów w zależności od oferowanych usług czy produktów, storytelling, umiejętne włączanie emocji do przekazu, dobieranie influencerów i skuteczna z nimi współpraca – tego wszystkiego dowiesz się i będziesz mieć okazję przećwiczyć pod okiem uznanych specjalistów podczas studiów na kierunku Social Media i Influencer Marketing.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STARTUP MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Startup Management jest nabycie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i skalowania startupu, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania founderów, menedżerów i liderów do skutecznego oraz efektywnego zarządzania startupem.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do zarządzania firmą oraz reprezentowania instytucji w kontaktach zewnętrznych. W trakcie zajęć zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności z zakresu komunikacji, zarządzania firmą, zarządzania strategicznego czy sztuki negocjacji. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA I UCZENIE MASZYNOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Następnie kurs oferuje Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji, gdzie uczestnicy zaznajomieni zostaną z kluczowymi koncepcjami i historią AI, zrozumieją jej wpływ na współczesny świat oraz poznają podstawowe zastosowania.

  W segmencie Metody Sztucznej Inteligencji I i II uczestnicy zgłębią zaawansowane techniki i algorytmy, które stanowią trzon współczesnych systemów AI. Ta kompleksowa analiza obejmuje zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne zastosowania metod AI, przygotowując uczestników do tworzenia, implementacji i optymalizacji inteligentnych systemów.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczysz się posługiwać  językiem Python 3, poznasz algorytmy klasyfikacji, regresji i klasteryzacji. Zdobędziesz praktyczną znajomość metod uczenia maszynowego, znajomość algorytmów optymalizacji w tym algorytmów ewolucyjnych oraz algorytmów głębokiego uczenia. Poznasz podstawowe definicje związane ze sztuczną inteligencją oraz metody oparte na systemach eksperckich.

  Umiejętności te pozwolą Ci na praktyczne stosowanie algorytmów sztucznej inteligencji, dobór właściwego algorytmu do zadanego problemu oraz zastosowanie występujących metod jako gotowe rozwiązania w bibliotekach programistycznych. Pozwoli to również optymalizować procesy za pomocą algorytmów genetycznych, jak i również stosować algorytmy boosting’u.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TALENT ACQUISITION AND MANAGEMENT IN IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  The studies are intended for people who want to expand their knowledge and competencies in the field of acquiring and managing talents in the technology industry. People working in talent acquisition, learning and development, people operations and all other related departments, but also people from technology departments who manage and lead technology teams and participate in talent acquisition and development processes.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore, niepełnosprawne i w wieku senioralnym poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta. Instruktor terapii zajęciowej planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TESTER AUTOMATYZUJĄCY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Tester Automatyzujący zostały w całości przygotowane przez specjalistów ds. automatyzacji testów z TestArmy Group S.A. Są to eksperci na co dzień pracujący w projektach, w których tworzą, rozwijają i utrzymują testy automatyczne. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA - JUNIOR SOFTWARE TESTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Tester oprogramowania są skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, chcących rozpocząć karierę w branży IT w dziedzinie zapewniania jakości i testowania oprogramowania. Program studiów jest dostosowany do tych, którzy chcieliby zdobyć wiedzę niezbędną do pracy w zawodzie Junior Software Tester.

  Udział w zajęciach przygotowuje również do międzynarodowej certyfikacji ISTQB CTFL,wyznaczającej standard testowania.  Kierunek skierowany jest także dla osób, które mają doświadczenie w branży testowania i rozważają uporządkowanie wiedzy, przygotowanie do certyfikacji lub myślą o postawieniu pierwszych kroków na ścieżce do osiągnięcia pozycji Test Managera. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TRANSFORMACJA CYFROWA W ORGANIZACJI - INDUSTRY 4.0 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przemysł 4.0 (Industry 4.0) to podejście polegające na wykorzystanie technologii cyfrowych w codziennym  funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.  W swojej filozofii opiera się na czwartej rewolucji przemysłowej, w skład której wchodzą m.in Internet Rzeczy, Big Data, Sztuczna Inteligencja, Wirtualna Rzeczywistość. Czwarta rewolucja nierozerwalnie wiąże się z integracją świata maszyn systemów oraz ludzi. Jej cechą charakterystyczną jest duże przyśpieszenie rozwoju organizacji w oparciu o najnowocześniejsze technologie.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. w zakresie problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TRENER JĘZYKÓW OBCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów zrealizujesz efekty uczenia się w zakresie trzech bloków - dydaktyka dorosłych, warsztat pracy i narzędzia trenera oraz marketing i sprzedaż w branży szkoleniowej. Ich połączenie pozwoli Ci nie tylko stworzyć ugruntowany metodycznie plan rozwoju dorosłych kursantów z uwzględnieniem najnowszych trendów oraz technologii, lecz także zaplanować strategię komunikacji, promocji oraz sprzedaży swoich szkoleń językowych. Dzięki skupieniu się na problematyce pracy z dorosłym klientem przygotujesz atrakcyjną ofertę bazujący na potrzebach swojej niszy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z najważniejszymi technologiami, narzędziami oraz zasadami tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych, a także przygotowanie do samodzielnego ich tworzenia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W wielu firmach przywiązuje się wagę głównie do sprzedaży, produkcji czy zakupów. Wyniki biznesowe natomiast nieodłącznie powiązane są z płynnością finansową i skutecznymi działaniami windykacyjnymi. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i zostaniesz przygotowany do profesjonalnego, dostosowanego do obecnych realiów gospodarczych zarządzania wierzytelnościami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To nie nieruchomości i sposób ich wyceny wywołały światowy kryzys, choć rynek nieruchomości ponosi jego konsekwencje. Ze względu na gospodarczo-społeczną konstrukcję współczesnego świata na umiejętności związane z wyceną i zarządzaniem nieruchomościami będzie stałe zapotrzebowanie. Studia podyplomowe na tym kierunku dają szansę na uzyskanie praktycznych umiejętności i konkretnego zawodu, zapewniającego zatrudnienie.

  Celem studiów jest przekazanie Ci specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów składających się na system zamówień publicznych, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Pozwoli to na swobodne poruszanie się w niełatwej tematyce udzielania oraz pozyskiwania zamówień.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dbałość o bezpieczeństwo wykonywania obowiązków ustawowo spoczywa na pracodawcy, dlatego eksperci z zakresu BHP nie powinni obawiać się kłopotów z zatrudnieniem. Szeroka wiedza z tego zakresu pomaga nie tylko trzymać się przepisów prawa i minimalizować koszty ewentualnych wypadków, ale też podnosi jakość pracy. Od 01 lipca 2005 r. osoba pełniąca dotąd obowiązki starszego inspektora, specjalisty do spraw bhp, starszego specjalisty do spraw bhp oraz głównego specjalisty do spraw bhp w zakładowej służbie bezpieczeństwa, a niemająca wyższego wykształcenia kierunkowego, jest zobowiązana do podniesienia wykształcenia, kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE I INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nieruchomości traktowane są zazwyczaj jako pewna i stabilna lokata kapitału. Czy jest tak w rzeczywistości? Inwestowanie i czerpanie zysków z mieszkań, domów, działek jest dużo bardziej skomplikowane, a podjęcie decyzji o tym sposobie zarabiania pieniędzy wymaga tak naprawdę rozległej wiedzy z wielu dziedzin – ekonomii, prawa, gospodarki, analizy finansowej i ryzyka, kredytów, metod zarządzania.

  Niezależnie od tego, czy sam chcesz wkroczyć z sukcesem na rynek nieruchomości, czy pragniesz móc profesjonalnie doradzać swoim klientom – powyższa wiedza, a także szereg konkretnych umiejętności analitycznych, będą Twoim przynoszącym korzyści rzetelnym warsztatem pracy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia roli liderów w dziedzinie innowacji, którzy potrafią skutecznie identyfikować, rozwijać i wdrażać innowacje, prowadząc swoje organizacje na drodze trwałego rozwoju i zyskania przewagi rynkowej.

  Tok studiów zakłada dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania procesami innowacyjnymi w firmach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BRANŻY AUTOMOTIVE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża automotive to dziś jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Stosuje się w niej najnowocześniejsze metody nie tylko produkcji, ale i organizacji pracy czy zarządzania personelem. Wszystko dla jakości, wyróżnienia się na rynku, wyprzedzenia konkurencji. 

  Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jakością w branży automotive musi rozumieć funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, każdej jego komórki, ponieważ jej zadaniem jest docieranie do źródeł problemu i rozwiązywanie ich. Niezbędna jest tu zintegrowana, wieloaspektowa wiedza i szereg umiejętności osobistych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach mundurowych, a także do objęcia stanowisk służbowych w działach i pionach logistycznych każdej służby lub podmiotu gospodarczego. Studia stanowią przygotowanie do wykonywania głównych zadań komórek logistycznych w takich służbach jak wojsko i policja, straż pożarna, straż graniczna, do jakich należy między innymi prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej, koordynowanie działalności inwestycyjnej, remontowej i obrotu nieruchomościami, a także prowadzenie postępowań administracyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie nieruchomościami to obecnie problem, z którym spotykamy się i w naszym życiu prywatnym i przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej. Dobrze wykształcony zarządca nieruchomości nie tylko sprawnie rozwiąże problemy bieżącej eksploatacji danego obiektu, ale i doprowadzi do obniżenia kosztów jego utrzymania, a nawet osiągania z niego zysków.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzisiejszych warunkach polityczno-gospodarczych jeszcze trudniej niż kiedyś zarządzać szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi. Zarządzanie nimi wymaga nie tylko znajomości prawa i procedur administracyjnych, ale też budowania lokalnej strategii oświatowej, optymalizowania wydatków, szacowania kosztów i sprawnego prowadzenia relacji dyrektora szkoły z organami samorządowymi. Takim kompleksowym podejściem do zarządzania wyróżniają się studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego", których program został stworzony i jest realizowany przez ekspertów praktyków – doświadczonych zarządzających placówkami oświatowymi. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane do osób pracujących lub zamierzających rozpocząć pracę w planowaniu/sterowaniu produkcji i organizacji jej łańcucha dostaw. Studia podyplomowe mają na celu przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych metod, narzędzi i mechanizmów zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Pokażemy, wytłumaczymy i nauczymy, jak stosować rozwiązania występujące na produkcji. Program studiów przygotowany jest w oparciu o rozwiązania Lean i Kaizen.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - AKADEMIA PROJECT MANAGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyposażenie uczestników w praktyczne i zgodne z najnowszymi światowymi standardami narzędzia zarządzania projektami. Najważniejszym zadaniem zespołu trenerów prowadzących zajęcia jest zapewnić, aby każda osoba kończąca Akademię PM’a myślała jak profesjonalny project manager i mogła komfortowo korzystać z narzędzi PM - co najważniejsze – niezależnie od branży i dotychczasowego wykształcenia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I MARKETING W CZASACH VUCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Faktem jest, że rośnie waga planowania strategicznego, opracowania propozycji wartości atrakcyjnej dla klienta, a następnie skutecznej komunikacji z odbiorcami z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów dotarcia. Ze względu na dużą zmienność otoczenia (VUCA) na znaczeniu nabiera zadanie obserwacji trendów, często wyprzedzania ich, projektowania innowacyjnych produktów i usług, które są dopasowane do potrzeb odbiorców. Istotne jest dopasowanie procesów zmian modyfikujących organizacje do realiów dynamicznie zmieniającego się rynku, dzięki którym firma będzie generować zyski i rozwijać się.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie podmiotem leczniczym może zagwarantować błyskotliwą karierę lub stać się najtrudniejszym i najbardziej wymagającym wyzwaniem w życiu. Wszystko zależeć będzie od rzetelności przygotowania do pełnienia tej funkcji, zgromadzonej wiedzy i zdobytych umiejętności oraz interdyscyplinarnego podejścia.

  Dobry menedżer szpitala czy przychodni powinien dysponować twardą wiedzą z zakresu prawa medycznego, zarządzania jakością, finansami, sprzedaży usług medycznych, ubezpieczeń i organizacji pracy placówki. Ponadto niezbędny będzie szereg umiejętności miękkich: budowania zespołu, komunikacji z pacjentami, w tym trudnymi, wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom personelu medycznego, rozwiązywania konfliktów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - MENEDŻER HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie profesjonalnych kadr menedżerskich do zarządzania obszarem Human Resources w wymagającym otoczeniu biznesowym, uwzględniające najnowsze trendy społeczne, demograficzne oraz rynku pracy. Podczas zajęć słuchacze zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz przede wszystkim mają okazję do nabywania praktycznych umiejętności, uczestnicząc w zajęciach o charakterze warsztatowym. Niektóre z nich odbywać się będą w siedzibie SMG/KRC Poland w Katowicach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - SPECJALISTA HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Profesjonalnie dobrany, właściwie motywowany i rozwijany zespół ludzi jest w stanie zapewnić firmie sukces rynkowy, podnieść efektywność podejmowanych przez nią działań oraz przyczynić się do realizacji wszystkich wytyczonych przez nią celów. Celem programu jest rzetelny proces przygotowania przyszłych specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w oparciu o najlepsze doświadczenia i kompetencje oraz dobre praktyki w tej dziedzinie zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Platforma SAP ECC 6.0 należy do najnowocześniejszych  systemów zarządzania  umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji. Słuchacze kierunku zdobędą kluczowe kompetencje z zakresu: wiedzy funkcjonalnej i technicznej na temat systemu SAP ECC, jego konfiguracji oraz zarządzania projektem informatycznym klasy ERP 2.0, opartym o rozwiązania firmy SAP SE. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi absolwentom kierunku szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Chorzów.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Patrycja Ocena odpowiedz

Czy ktoś realizuje kierunek ?zarządzanie jednostkami pomocy społecznej??? Polecacie??