POLECANE DLA CIEBIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII I NAUK O ZWIERZĘTACH

Kierunki studiów: gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika, agroleśnictwo, zoopsychologia z animaloterapią Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I INŻYNIERII MECHANICZNEJ UP W POZNANIU

Kierunki studiów: gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny, ekoenergetyka, informatyka stosowana, inżynieria rolnicza Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

wydział geodezji pw

O wydziale

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to najstarsza akademicka geodezyjna placówka naukowo-dydaktyczna w Polsce. Wydział Mierniczy rozpoczął swoją działalność w Politechnice Warszawskiej w dniu 1 września 1921 roku jako piąty Wydział Politechniki Warszawskiej. W roku 1925 zmieniono nazwę na Wydział Geodezyjny, a od roku 1954 nosi nazwę Wydziału Geodezji i Kartografii. W 2016 roku Wydział świętuje 95 lat swojej działalności.
Wydział obecnie składa się z 7 jednostek naukowo-dydaktycznych: 
 • Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej,
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym,
 • Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych,
 • Zakład Fotogrametrii,
 • Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej,
 • Zakład Kartografii,
 • Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne w Józefosławiu k. Warszawy. 
Oferta dydaktyczna
Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 95 nauczycieli akademickich, w tym – 26 pracowników samodzielnych, 27 adiunktów, 26 asystentów i 16 na stanowiskach wykładowców i starszych wykładowców. Kształcenie na Wydziale odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na wszystkich poziomach kształcenia: studiach I stopnia (inżynierskich), studiach II stopnia (magisterskich), studiach III stopnia (doktoranckich) oraz studiach podyplomowych.
Współpraca międzynarodowa
Wydział prowadzi szeroką współpracę z międzynarodowymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w zakresie wymiany studentów oraz badań naukowych. Studenci mają możliwość wyjazdów stypendialnych w ramach programu ERASMUS do jednej z 19 uczelni z którymi wydział posiada podpisane umowy instytucjonalne. Wśród nich znajdują się tak renomowane uczelnie jak Oxford Brookes University, Universite Paris Sorbonne oraz Politecnico di Milano. Studenci oraz pracownicy mają również możliwość współpracy w ramach interdyscyplinarnych badań naukowych prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Paris-Sorbonne, Uniwersytetem Agrotechniczny w Astanie, Białoruskim Państwowym Uniwersytetem w Mińsku oraz Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu oraz Durham University.
Zaplecze naukowo-dydaktyczne
Baza dydaktyczna Wydziału Geodezji i Kartografii umożliwia praktyczną realizację zadań dydaktycznych związanych z przygotowaniem absolwenta do pracy w bardzo szerokim zakresie oferty dydaktycznej związane z wieloma specjalnościami w geodezji i gospodarcze przestrzennej. Wymienić tu należy:
 • laboratoria ogólnowydziałowe: informatyki geodezyjnej i rachunku wyrównawczego oraz gospodarki przestrzennej,
 • laboratoria przypisane specjalnościom i specjalizacjom: geodezji wyższej i satelitarnej, geodezji inżynieryjnej, geodezji w katastrze i gospodarce nieruchomościami, fotogrametrii cyfrowej, teledetekcji, metod komputerowych w kartografii, astronomii geodezyjnej (w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w Józefosławiu), gleboznawstwa, grawimetrii geodezyjnej,
 • kompletną bazę sprzętowa reprezentująca wszystkie specjalności związane z pomiarami geodezyjnymi zgromadzoną w magazynie sprzętu geodezyjnego,
 • sale wykładowe i ćwiczeniowe, znajdujące się w Gmachu Głównym PW oraz w budynku Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu k.Warszawy,
 • akredytowane Laboratorium Edukacyjne ECDL CAD.
Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne w Józefosławiu k.Warszawy stanowi zaplecze dla odbywania zajęć dydaktycznych oraz seminariów, szkoleń i konferencji. Do dyspozycji są tam zarówno sale dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem jak i baza noclegowa dająca możliwość zakwaterowania grupy o liczebności do 30 osób.
Wydział posiada również własny, znakomicie wyposażony ośrodek w Grybowie, w którym studenci odbywają ćwiczenia terenowe.

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Opinie (0)