• GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fotogrametria i teledetekcja
  • Geodezja i nawigacja satelitarna
  • Geodezja inżynieryjno - przemysłowa
  • Kartografia i systemy informacji geograficznej
  • Kataster i gospodarka nieruchomościami
  • Systemy informacji przestrzennej
  • Mobile mapping and navigation systems

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geodezja i systemy informacji przestrzennej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Geodezja inżynieryjna
  • Kataster i systemy informacji przestrzennej
  • Technologie satelitarne w geodezji
 • GEOINFORMATYKA Stopień: I

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
  • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
  • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
  • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
  • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Opinie (0)