• ANALITYKA GOSPODARCZA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów analityka gospodarcza

  W obecnych umiejętność korzystania z danych, ich analizy oraz zasobów wiedzy jest prawdziwym kapitałem. Na tym kierunku nauczysz się, jak z niego korzystać. Oprócz teorii na analityce gospodarczej czeka Cię dużo praktyki, i to pod okiem najlepszych. Nacisk kładziony jest na naukę przez działanie w praktyce (learning-by-doing), więc już na studiach będziesz realizował ciekawe projekty badawcze i konsultingowe na zlecenie różnych firm i instytucji.

  Będziesz analizował i rozwiązywał konkretne problemy występujące w praktyce gospodarczej i biznesie. Także podczas gier strategicznych, symulacji zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeń praktycznych. Na specjalnych szkoleniach dowiesz się, jak założyć i z powodzeniem rozwijać własny biznes. Jako absolwent analityki gospodarczej nie tylko znajdziesz pracę w branży finansowej, ale będziesz też wiedział, jak samemu stworzyć miejsce pracy. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku analityka gospodarcza na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), ścisłych i przyrodniczych (matematyka) i inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport, inżyniera mechaniczna), realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUSSINESS ANALYTICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów bussiness analytics

  Business Analytics combines information technology and business knowledge to make an ideal study option with guaranty of ambition career perspective and satisfaction from studying. It is the combination of academic rigor and practical relevance utilized for the management decision supporting based on machine and mind approach. It is about utilizing a practical statistics and data mining and modeling in order to deliver a new insight for the business. It is about the influence through business intelligence for the most important processes in enterprise, as strategical planning, running data processing and operational management.

  Students will not only be trained in the field of data analysis and business intelligence in terms of high professional skills but will also become part of the multicultural society of the university campus. The choice of elective modules allows you to customize the program to meet your personal career ambitions. During their studies students will develop skills needed in the work of an analyst (e.g. Analytical Project, Soft Skills and Communication Training, Business Simulation).

  The program is practical, i.e. to a large extent it is based on experience of business practitioners and problem solving related to business practice. It includes a 3-month work placement that allows students to gain professional practical experience during their studies. Students will be introduced, among others, to business simulations reflecting the dynamics of economic processes that will help them make decisions and observe results. The program of the course draws on extensive use of online database available for students of the Faculty of Economics.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  The programme is addressed to candidates holding a Bachelor degree or any other equivalent degree which grants a direct access to a Bachelor’s degree program in the country where the document was issued. Prospective students must register online in the UMCS Recruitment System and file all the necessary documents within the deadline or until all the spots available have been filled. In order to be eligible for a program taught in English, candidates must demonstrate that they meet English requirements for a given program.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DATA SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów data science
  The studies in Data Science at the Faculty of Economics UMCS are interdisciplinary. The course aims to provide students with comprehensive knowledge of economic system and IT technology.
  During their studies students will develop skills needed in the work of an analyst (e.g. Analytical Project, Soft Skills and Communication Training, Business Simulation). The course is practical, i.e. to a large extent it is based on experience of business practitioners and problem solving related to business practice.
  The course program covers a three-month work placement that allows students to gain professional practical experience during their studies. Students will be introduced, among others, to business simulations reflecting the dynamics of economic processes that will help them make decisions and observe results.  The program of the course draws on extensive use of online database available for students of the Faculty of Economics of UMCS.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  The programme is addressed to candidates holding a Bachelor degree or any other equivalent degree which grants a direct access to Master’s degree program in the country where the document was issued. Prospective students must register online in the UMCS Recruitment System and file all the necessary documents within the deadline or until all the spots available have been filled.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKOBIZNES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów ekobiznes

  Troska o środowisko staje się coraz ważniejsza, dlatego umiejętność zarządzania biznesem przybiera nową formę, a ekonomiści znający zagadnienia dotyczące ochrony środowiska są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Ekobiznes pozwoli Ci na zgłębienie wiedzy związanej z ekologicznym podejściem do zarządzania w przedsiębiorstwie.

  Wybierając ten kierunek dowiesz się jak wygląda zarządzanie gospodarką niskoemisyjną, poznasz metody finansowania działalności ekologicznej, a także zdobędziesz wiedzę dotyczącą tajemnic marketingu ekologicznego. Dzięki studiom zdobędziesz umiejętności z zakresu wizualizacji i prezentacji danych oraz tworzenia projektów doradczych.

  Dodatkowym atutem kierunku są także zajęcia terenowe, które w praktyce pozwolą Ci zapoznać się z tym, jak działają poszczególne aspekty gospodarki wpływające na środowisko. Hybrydowe podejście łączące ekonomię, zarządzanie i ekologię pozwoli na zdobycie wiedzy umożliwiającej stworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa, przyjaznego dla środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekobiznes brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów ekonomia

  Ciekawią Cię zagadnienia finansowe. Jesteś uważnym obserwatorem i analitykiem rynku: wiesz kto, gdzie, kiedy i za ile. Marzysz o zarządzaniu większymi kwotami i zasobami. Te studia pomogą osiągnąć Ci założone cele. Ekonomia jest kierunkiem, który wyposaży Cię we wszechstronną wiedzę ekonomiczną i przygotuje do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.

  Poznasz niezbędne podstawy, m.in. mikro- i makroekonomii, prawa i polityki gospodarczej, statystyki, bankowości, marketingu czy rachunkowości, a także zasady działania w warunkach otwartej gospodarki i swobodnego przepływu towarów, dowiesz się, jak ekonomicznie wykorzystać ten potencjał. Zdobędziesz wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw na rynku lokalnym, co pomoże Ci np. w prowadzeniu i rozwijaniu własnej działalności lub wspieraniu firm działających w określonym regionie. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomia międzynarodowa
  • Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie ludności
  • Systemy ekonomiczne
  • Ekonomika i zarządzanie miastem
  • Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia międzynarodowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), ścisłych i przyrodniczych (matematyka)) i humanistycznych (filozofia, historia) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów finanse i rachunkowość

  Lubisz zajmować się kwestiami finansowymi, jesteś osobą skrupulatną, a oprócz tego masz też dużą wyobraźnię, która pozwala Ci planować najbardziej śmiałe inwestycje i w pomysłowy sposób podchodzić do biznesu. Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nauczysz się analizować podstawowe zjawiska gospodarcze i sytuację ekonomiczno-finansową różnych jednostek gospodarczych.
  Zrozumiesz także przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Dzięki temu odnajdziesz się potem w pracy różnych instytucjach finansowych i niefinansowych. Studia na kierunku finanse i rachunkowość na UMCS otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Akademii Akredytacyjnej, co gwarantuje Ci zdobycie najlepszego wykształcenia.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie
  • Rachunkowość i sprawozdawczość
  • Analityk finansowy
  • Finansowe wsparcie biznesu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Doradztwo podatkowe
  • Controlling i rewizja finansowa
  • Finanse zrównoważone
  • Fintech

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie
  • Rachunkowość i sprawozdawczość
  • Analityk finansowy
  • Finansowe wsparcie biznesu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo podatkowe
  • Controlling i rewizja finansowa
  • Finanse zrównoważone
  • Fintech

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku: finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), ścisłych i przyrodniczych (matematyka) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów logistyka

  Planowanie to Twoje drugie imię, więc świetnie się w tym odnajdujesz. Oprócz tego potrafisz myśleć logicznie, umiesz się skoncentrować oraz szybko podejmujesz decyzje. Z dużym prawdopodobieństwem odnajdziesz się na kierunku logistyka, którego głównym celem jest kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki stawiającej rosnące wymagania w zakresie mobilności osób i towarów.

  Mobilność ta z jednej strony wymaga dynamicznego wdrażania różnorodnych innowacji w obszarze transportu i łączności. Z drugiej zaś wymaga tworzenia zdolności do fizycznego, efektywnego przemieszczania zarówno nowych produktów, pojawiających się z wysoką częstotliwością na rynku, jak i osób prowadzących mobilne życie w globalizującym się społeczeństwie.

  Na studiach logistycznych m.in. podstawy ekonomii, towaroznawstwo, statystykę oraz podstawy zarządzania i oczywiście języki obce. Wszystko to jest niezbędne do sprawnego i profesjonalnego projektowania nowoczesnego transportu. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku: logistyka na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), ścisłych i przyrodniczych (matematyka) oraz inżynieryjnotechnicznych (dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze posiada wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne pozwalające na założenie i prowadzenie własnego biznesu w wymiarze międzynarodowym lub na podjęcie zatrudnienia w już istniejących podmiotach gospodarczych oraz instytucjach, w tym międzynarodowych.

  Dysponuje on szczegółową wiedzą z zakresu ekonomii i finansów oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Rozumie i interpretuje procesy zachodzące w gospodarce światowej oraz w jej poszczególnych segmentach, a także miejsce i rolę podmiotów funkcjonujących w ramach międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m. in. zasady działania struktur i instytucji Unii Europejskiej w jej wymiarze gospodarczym.

  Absolwent potrafi także posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii, a w ramach umiędzynarodowienienia programu studiów zna dodatkowy język obcy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Handel zagraniczny
  • Przedsiębiorstwo na rynku unii europejskiej
  • Gospodarka i rynki azjatyckie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Ekonomia ukończonego na Wydziale Ekonomicznym UMCS, na który dokonują rejestracji, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o polityce i administracji), ścisłych i przyrodniczych (matematyka) i humanistycznych (filozofia, historia) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów zarządzanie

  Myśląc o swojej przyszłości, widzisz siebie na stanowisku kierowniczym. Nie obawiasz się wyzwań i związanej z tym odpowiedzialności – to dla Ciebie tylko dodatkowa motywacja do pracy. Na zarządzaniu zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę o tym, jak powinna funkcjonować sprawna organizacja – niezależnie od tego, czy będzie to firma prywatna, instytucja publiczna czy struktura bezpieczeństwa państwa.

  Zasady dobrego zarządzania można z powodzeniem wykorzystać w każdej z nich. Dowiesz się, jak diagnozować i rozwiązywać problemy takich organizacji, np. dotyczące gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi czy informacjami. Ta wiedza prędzej czy później zapewni Ci kierownicze stanowisko w wybranej przez Ciebie branży. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • E-biznes
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Menadżer produktu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy informacyjne w administracji i biznesie
  • Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi ii
  • Menedżerska
  • Zarządzanie e-bizensem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy informacyjne w administracji i biznesie
  • Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
  • Zarządzanie kapitałem społecznym
  • Menadżersko-prawna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku: zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne,), ścisłych i przyrodniczych (matematyka) i humanistycznych (filozofia, historia) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

Rafał Ocena odpowiedz

Zarządzanie to studia dla konkretnych ludzi. Nie są one przeznaczone dla ludzi niezdecydowanych, bojących się wyrażać własne opinie, pozbawionych asertywności. Studiowanie Zarządzania to nie tylko przyswajanie wiedzy, ale także praca nad samym sobą i rozwijanie własnego charakteru i życiowych postaw

tomek Ocena odpowiedz

Logistyka to przyszłość, zatem należy się do niej jak najlepiej przygotować. Dlatego studiuję ten kierunek na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie. Każdy ma możliwość uczestniczenia w projektach badawczych i konsultingowych, działaniach kół naukowych, czy też szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej

paulina Ocena odpowiedz

Nie dam rady, nie dam rady.??A teraz, za chwilę będę kończyć studia i rozpoczynać własną drogę zawodową. UMCS to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, tak mówili mi wszyscy znajomi, przyjaciele, nawet rodzina. Bez wahania więc aplikowałam na studia.

olga Ocena odpowiedz

Na Ekonomii nie jest łatwo. Na Ekonomii czas nie płynie spokojnie. Na Ekonomii trzeba się starać. Ale nie dlatego, że są to bardzo ciężkie studia, ale dlatego, że im mocniej postarasz się teraz, tym zanotujesz lepszy start zawodowy. Wybrałam specjalność ?Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze? i liczę na to, że odnajdę się w tej branży. UMCS najlepszą uczelnią jest.

paulina Ocena odpowiedz

Studia na UMCS od dawna były moim marzeniem. To bardzo prestiżowa i znacząca uczelnia, a dyplom jej ukończenia otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej.

Michał Ocena odpowiedz

Student I roku II stopnia na Wydziale Ekonomicznym. Wykwakifikowana kadra, miła atmosfera. Polecam

Magda Ocena odpowiedz

Jestem obecną studentką UMCSu. Wykwalifikowana kadra wykładowców i ćwiczeniowców. Polecam każdemu tę uczelnię.