Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Lekarsko - Dentystyczny UMLUB

al. Racławickie 1

20-059 Lublin

E-mail: 1wydzlek@umlub.pl

Tel./Fax: +48 81448 6000

Fax +48 81448 6001

http://www.umlub.pl/

Wydział Lekarsko - Dentystyczny UMLUB

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

al. Racławickie 1

20-059 Lublin

E-mail: 1wydzlek@umlub.pl

Tel./Fax: +48 81448 6000

Fax +48 81448 6001

http://www.umlub.pl/

 • ELEKTRORADIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów elektroradiologia
  Studia pierwszego stopnia

  Studia przygotowują do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizowania, planowania i wykonywania procedur medycznych zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych z zastosowaniem metod i technik radiologicznych, technik z obszaru diagnostyki elektromedycznej oraz medycyny nuklearnej.

  Student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii. Uczy się wykonywania czynności diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej i aparatury elektromedycznej oraz przewidywania i zapobiegania skutkom niewłaściwego jej zastosowania.

  Studia drugiego stopnia

  Studia przygotowują do samodzielnego lub zespołowego wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków oraz medycznej aparatury diagnostycznej w zakresie diagnostyki obrazowej, elektro-kardiografii, elektroencefalografii i audiometrii.

  W programie studiów duży nacisk położono na naukę dwóch języków obcych, co jest warunkiem koniecznym do dalszych szkoleń i pracy naukowej.

  Realizacja przedmiotów przybliżających rynek aparatury medycznej w Polsce i na świecie zwiększają atrakcyjność absolwenta na rynku pracy. Elementy kontraktowania i refundacji świadczeń radiologicznych z NFZ pozwolą zaś na kierowanie jednostkami leczniczymi z zakresu diagnostyki obrazowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunku: elektroradiologia będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na danym kierunku. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HIGIENA STOMATOLOGICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów higiena stomatologiczna

  Studia przygotowują do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: przeprowadzania zabiegów profilaktyczno – leczniczych samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej w różnych środowiskach i grupach wiekowych, a także czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego, z wykorzystaniem technik komputerowych i specjalistycznych programów stomatologicznych.

  Realizowany w trakcie studiów program nauczania obejmuje szkolenie z zakresu podstawowych teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, nauk społecznych oraz zawodowego nauczania stomatologicznych przedmiotów kierunkowych. W toku kształcenia student nabywa również kompetencje interpersonalne, m. in.: w zakresie współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów czy radzenia sobie z krytyką i stresem. Student może poszerzać swoje zainteresowania w kołach naukowych, a także uczestniczyć w licznych wydarzeniach edukacyjnych, takich jak: warsztaty praktyczne, konferencje naukowe, kursy szkoleniowe i zawody studenckie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku higiena stomatologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (stomatologia)

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: lekarz dentysta
  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów kierunek lekarsko-dentystyczny

  Studia przygotowują do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem, pracy w placówkach służby zdrowia, instytutach naukowo-badawczych oraz prowadzenia praktyki stomatologicznej.

  Student zdobywa teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Uzyskuje wiedzę na temat przeprowadzania diagnostyki najczęstszych chorób i oceny stanu pacjenta, a także w zakresie promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej oraz prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników. Nabywa umiejętności przydatne w kierowaniu zespołem stomatologicznym oraz w po-stępowaniu klinicznym respektującym zasady humanitaryzmu.

  Po ukończeniu studiów i otrzymaniu prawa wykonywania zawodu oraz uzyskaniu wysokiej punktacji na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym lekarz ma prawo kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz specjalizowania się w wybranej dziedzinie stomatologii.

  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy zawodowej w gabinetach stomatologicznych różnych specjalności, placówkach związanych z profilaktyką zdrowotną i pomocą przedlekarską w przedszkolach i szkołach, w celu organizowania i prowadzenia stomatologicznej działalności profilaktyczno-leczniczej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z najnow-szymi standardami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów techniki dentystyczne

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a w szczególności z zakresu technik dentystycznych. Są polecane osobom posiadającym zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną.

  W trakcie realizacji programu kształcenia student poznaje od strony medycznej i inżynieryjnej podstawy technik protetycznych i ortodontycznych, zasady ich wykorzystania w projektowaniu, wykonawstwie i naprawie uzupełnień protetycznych oraz ortodontycznych. Zgłębia zagadnienia z zakresu biomechaniki i uczy się praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych przypadkach klinicznych.

  Absolwent kierunku techniki dentystyczne jest przygotowany do pracy w zakładach opieki zdrowotnej, pracowniach protetycznych, jak też prowadzenia własnej pracowni dentystycznej o profilu protetycznym bądź ortodontycznym oraz do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku techniki dentystyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (8)

Anna Ocena odpowiedz

Studiowałam stomatologię na tym wydziale już parę lat temu. Pracę znalazłam jeszcze podczas trwania studiów, to co ważne mogłam połączyć ją z nauką. Polecam wszystkim wydział Lekarski na UM w Lublinie.

Daro Ocena odpowiedz

Już w trakcie studiów miałem duże możliwości praktyki- a co w zawodzie lekarza jest bardzo cenne

Daniel Ocena odpowiedz

Drugi raz na pewno wybrałbym tę samą uczelnię. Polecam

Rafał Ocena odpowiedz

Polecam

Lea Ocena odpowiedz

Bardzo fajne studia. Można rozwijać swoje zainteresowania oraz korzystać z pomocy wykładowców

Antek B. Ocena odpowiedz

Super wydział ! Polecam wszystkim przyszłym lekarzom

Maciek Ocena odpowiedz

Studia lekarskie nie muszą być takie złe :D bardzo ciekawe zajęcia, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, ale spokojnie na życie towarzyskie również można znaleźć czas - pomimo różnych stereotypów :)

antoni Ocena odpowiedz

super wydział. polecam