al. Racławickie 1

20-059 Lublin

E-mail: 1wydzlek@umlub.pl

Tel./Fax: +48 81448 6000

Fax +48 81448 6001

http://www.umlub.pl/

al. Racławickie 1

20-059 Lublin

E-mail: 1wydzlek@umlub.pl

Tel./Fax: +48 81448 6000

Fax +48 81448 6001

http://www.umlub.pl/

 • ELEKTRORADIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Elektroradiologia
  Studia pierwszego stopnia
  Studia przygotowują do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizowania, planowania i wykonywania procedur medycznych zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych z zastosowaniem metod i technik radiologicznych, technik z obszaru diagnostyki elektromedycznej oraz medycyny nuklearnej.
  Student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii. Uczy się wykonywania czynności diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej i aparatury elektromedycznej oraz przewidywania i zapobiegania skutkom niewłaściwego jej zastosowania.
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach radiologii, kardiologii inwazyjnej, chirurgii wewnątrznaczyniowej, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej. Może kontynuować dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.
  Studia drugiego stopnia
  Studia przygotowują do samodzielnego lub zespołowego wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków oraz medycznej aparatury diagnostycznej w zakresie diagnostyki obrazowej, elektrokardiografii, elektroencefalografii i audiometrii. 
  W programie studiów duży nacisk położono na naukę dwóch języków obcych, co jest warunkiem koniecznym do dalszych szkoleń i pracy naukowej.
  Realizacja przedmiotów przybliżających rynek aparatury medycznej w Polsce i na świecie zwiększają atrakcyjność absolwenta na rynku pracy. Elementy kontraktowania i refundacji świadczeń radiologicznych z NFZ pozwolą zaś na kierowanie jednostkami leczniczymi z zakresu diagnostyki obrazowej.
  Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć studia trzeciego stopnia – doktoranckie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia brane są pod uwagę dwa różne przedmioty maturalne spośród:

  • Biologia
  • Fizyka
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

   

  Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

  Dowiedz się wiecej

 • HIGIENA STOMATOLOGICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Higiena stomatologiczna
  Studia przygotowują do pracy w charakterze higienistki stomatologicznej zajmującej się profilaktyką stomatologiczną i wykonywaniem pod nadzorem i na zlecenie lekarza zabiegów profilaktyczno-leczniczych. 
  Realizowany w trakcie studiów program nauczania obejmuje szkolenie z zakresu podstawowych teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, nauk społecznych oraz zawodowego nauczania stomatologicznych przedmiotów kierunkowych. 
  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy zawodowej w gabinetach stomatologicznych różnych specjalności, placówkach związanych z profilaktyką zdrowotną i pomocą przedlekarską w przedszkolach i szkołach, w celu organizowania i prowadzenia stomatologicznej działalności profilaktyczno-leczniczej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z najnowszymi standardami.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Higiena stomatologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Lekarski
  Studia przygotowują do prowadzenia profesjonalnej opieki lekarskiej, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego, promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej, postępowania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady etyki lekarskiej, prowadzenia badań naukowych oraz upowszechniania ich wyników.
  Student zgłębia wiedzę dotyczącą prawidłowej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, poznając jego obraz makroskopowy i mikroskopowy oraz procesy w nim zachodzące. Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu medycyny i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. 
  Absolwent kierunku lekarskiego może podjąć pracę w szpitalach, publicznych i niepublicznych za-kładach opieki zdrowotnej, instytucjach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka 

  Dowiedz się więcej

   

 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Lekarsko-dentystyczny
  Studia przygotowują do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem, pracy w placówkach służby zdrowia, instytutach naukowo-badawczych oraz prowadzenia praktyki stomatologicznej. 
  Student zdobywa teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Uzyskuje wiedzę na temat przeprowadzania diagnostyki najczęstszych chorób i oceny stanu pacjenta, a także w zakresie promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej oraz prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników. Nabywa umiejętności przydatne w kierowaniu zespołem stomatologicznym oraz w postępowaniu klinicznym respektującym zasady humanitaryzmu. 
  Po ukończeniu studiów i otrzymaniu prawa wykonywania zawodu oraz uzyskaniu wysokiej punktacji na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym lekarz ma prawo kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich oraz specjalizowania się w wybranej dziedzinie stomatologii.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka 

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Techniki dentystyczne
  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a w szczególności z zakresu technik dentystycznych. Są polecane oso-bom posiadającym zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną. W trakcie realizacji programu kształcenia student poznaje od strony medycznej i inżynieryjnej podstawy technik protetycznych i ortodontycznych, zasady ich wykorzystania w projektowaniu, wykonawstwie i naprawie uzupełnień protetycznych oraz ortodontycznych. Zgłębia zagadnienia z zakresu biomechaniki i uczy się praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych przypadkach klinicznych.
  Absolwent kierunku techniki dentystyczne jest przygotowany do pracy w zakładach opieki zdrowotnej, pracowniach protetycznych, jak też prowadzenia własnej pracowni dentystycznej o profilu protetycznym bądź ortodontycznym oraz do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Techniki dentystyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

  Przeprowadzony zostanie także egzamin manualny.


  Dowiedz się więcej

   

Opinie (8)

Anna Ocena

Studiowałam stomatologię na tym wydziale już parę lat temu. Pracę znalazłam jeszcze podczas trwania studiów, to co ważne mogłam połączyć ją z nauką. Polecam wszystkim wydział Lekarski na UM w Lublinie.

Daro Ocena

Już w trakcie studiów miałem duże możliwości praktyki- a co w zawodzie lekarza jest bardzo cenne

Daniel Ocena

Drugi raz na pewno wybrałbym tę samą uczelnię. Polecam

Rafał Ocena

Polecam

Lea Ocena

Bardzo fajne studia. Można rozwijać swoje zainteresowania oraz korzystać z pomocy wykładowców

Antek B. Ocena

Super wydział ! Polecam wszystkim przyszłym lekarzom

Maciek Ocena

Studia lekarskie nie muszą być takie złe :D bardzo ciekawe zajęcia, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, ale spokojnie na życie towarzyskie również można znaleźć czas - pomimo różnych stereotypów :)

antoni Ocena

super wydział. polecam