Dodaj do ulubionych

STUDIA O POLSCE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku studia o Polsce to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku studia o Polsce zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, kulturoznawczych oraz historycznych. Program nauczania zakłada także realizacje warsztatów o tematyce związanej z literaturoznawstwem i językoznawstwem.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z wydawnictwami i redakcjami czasopism oraz mediami.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na kierunek studia o Polsce powinni spełnić szereg konkretnych wymagań, aby pozytywnie przejść proces rekrutacji. Jako że studia skierowane są do obcokrajowców powinni oni udokumentować znajomość języka polskiego na poziomie A1. Ponadto, konieczne będzie dostarczenie wymaganych dokumentów, których lista znajduje się na stronach internetowych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA O POLSCE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Studia o polsce stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

STUDIA O POLSCE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA O POLSCE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA O POLSCE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia o polsce

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA O POLSCE?

Studia o Polsce są skierowane do obcokrajowców chcących dowiedzieć się więcej na temat kultury, literatury oraz historii polskiej. Studenci skupią się także na rozwijaniu wiedzy humanistycznej, filologicznej oraz kulturoznawczej oraz nauczą się języka polskiego w stopniu zaawansowanym. Ponadto zdobędą szereg cennych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku studia o Polsce możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek studia o Polsce będą miały okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, filologicznych, historycznych oraz społecznych. Program nauczania zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z kulturą oraz historią Polski. Jednak głównym założeniem studiów jest nauka języka polskiego.

Studenci nauczą się praktycznego wykorzystania języka w wybranych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto skupią się na doskonaleniu zdolności z obszaru gramatyki opisowej czy kultury języka. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie kompetencji literaturoznawczych. W planie znajdą się zajęcia, dzięki którym studenci dowiedzą się, w jaki sposób dokonywać analizy tekstów z kanonu literatury polskiej i światowej. Co więcej rozwiną swój warsztat badacza i nauczą się zbierania materiału oraz przeprowadzania badań filologicznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA O POLSCE?

Studia o Polsce trwają 3 lata ( studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA O POLSCE?

Studia o Polsce to kierunek, którego ukończenie otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci, dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom, nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach kultury, między innymi w muzeach, domach kultury czy bibliotekach. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z wydawnictwami i redakcjami czasopism. Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w mediach lub agencjach reklamowych i marketingowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku studia o Polsce:

 • agencje reklamowe
 • agencje marketingowe
 • wydawnictwa
 • redakcje czasopism
 • wydawnictwa
 • media
 • muzea
 • biblioteki
 • domy kultury

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA O POLSCE

Komentarze (0)