• ANALITYKA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów analityka medyczna

  Kierunek Analityka Medyczna to wybór dla Ciebie, jeśli:
  −    interesujesz się biologią i chemią,
  −    chcesz poznać tajniki ludzkiego organizmu,
  −    chcesz wykonywać zawód medyczny i brać czynny udział w procesie diagnostyczno-terapeutycznym,
  −    jesteś zorganizowany i skrupulatny,
  −    fascynuje Cię zastosowanie nowych technologii w medycynie.

  Po ukończeniu studiów na kierunku Analityka Medyczna absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  −    pobierania i przygotowania materiału do badań laboratoryjnych oraz oceny jego przydatności do badania; 
  −    opracowania i wdrażania metod badawczych w medycznym laboratorium diagnostycznym; 
  −    samodzielnego wykonywania badań laboratoryjnych;
  −    walidacji metod badawczych stosowanych w laboratorium; 
  −    oceny poprawności wszystkich rodzajów badań; 
  −    zapewnienia jakości badań laboratoryjnych poprzez stosowanie programów oceny jakości; 
  −    laboratoryjnej interpretacji wyników badań; 
  −    współpracy z lekarzem w celu ustalenia rozpoznania i różnicowania stanów patologicznych oraz monitorowania i prognozowania choroby; 
  −    prowadzenia dokumentacji medycznej w laboratorium; 
  −    organizacji i nadzoru nad pracą medycznego laboratorium diagnostycznego; 
  −    oceny kosztów badań laboratoryjnych; 
  −    praw pacjenta w laboratorium; 
  −    zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Diagnosty Laboratoryjnego; 
  −    dzielenia się swoją wiedzą ze współpracownikami; 
  −    planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych; 
  −    udziału w badaniach klinicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FARMACJA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5,5 roku
  tytuł zawodowy: magister farmacji
  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów farmacja

  Kierunek Farmacja to: 99 przedmiotów, w tym 36 przedmiotów fakultatywnych do wyboru pomiędzy 4 bloki specjalnościowe: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i farmacja przemysłowa; 1280 godzin praktyk (praktyki wakacyjne w aptece ogólnodostępnej (po III roku) i aptece szpitalnej (po IV roku z możliwością odbycia części w przemyśle lub laboratorium) oraz 6-miesięczna praktyka zawodowa w aptece ogólnodostępnej w trakcie 11 semestru).

  Farmacja to wybór dla Ciebie, jeśli jesteś osobą dla której dobro drugiego człowieka jest wartością nadrzędną. W zawodzie farmaceuty ważne są nie tylko umiejętności praktyczne i specjalistyczna wiedza teoretyczna, ale również komunikacja, którą będziesz mógł rozwijać podczas zajęć z pacjentem symulowanym w oparciu o nowoczesną bazę Centrum Symulacji Medycznej. 

  Nauczanie farmacji w Lublinie charakteryzuje wieloletnie doświadczenie kadry wykładowców i niezwykle atrakcyjny sposób kształcenia. Program studiów jest zgodny ze standardami, a jednocześnie wzbogacony o szeroki wybór zajęć fakultatywnych, z możliwością wyboru jednego z 4 bloków specjalnościowych (analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i farmacja przemysłowa). Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, np. drzewa decyzyjne czy oprogramowanie wspierające proces kompleksowej opieki farmaceutycznej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOSMETOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów kosmetologia

  Oferujemy perspektywę studiowania na kierunku Kosmetologia, studia I i II stopnia, w formie dziennej, z możliwością jednoczesnej aktywności zawodowej na studiach II stopnia (3-dniowy system kształcenia). Na bazie interdyscyplinarnej wiedzy w dziedzinie nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych proponujemy interesującą i nieszablonową ofertę programową przygotowującą kompetentną kadrę w zakresie kosmetologii holistycznej, gotową do poszukiwania nowych rozwiązań i rozumiejącą potrzebę kreowania swoistej kultury kosmetologicznej.

  Zakładane przez nas efekty uczenia się harmonizują z prowadzoną działalnością naukowo-badawczą Uniwersytetu i koncentrują się na 3 głównych nurtach aktywności kosmetologicznej powiązanych z 3 dyscyplinami do których kierunek został przyporządkowany:

  • z obszaru nauk farmaceutycznych zgłębisz podstawy chemii, fizyki i biologii niezbędne do zrozumienia funkcjonowania organizmu oraz procesów i właściwości związanych z lekiem dermatologicznym i szeroko pojętym kosmetykiem; poznasz kompozycje, zastosowania upiększających/leczniczych surowców naturalnych/ syntetycznych, tajniki wytwarzania i formulacji kosmetyku, kontroli jakości surowca i kosmetyku oraz jego aktywności biologicznej, skuteczności i bezpieczeństwa
  • z obszaru nauk medycznych poznasz budowę, funkcje i tajniki ludzkiego ciała, jego funkcjonowanie w stanie zdrowia i choroby oraz szeroko pojęte schorzenia skóry i jej przydatków w zakresie właściwym dla kierunku Kosmetologia
  • z obszaru nauk o zdrowiu poznasz zagadnienia dotyczące estetyki i pielęgnacji ciała ludzkiego, dbałości o jego piękno i urodę, zachowań promujących zdrowy tryb życia, profilaktyki chorób skóry i przedwczesnych, zewnętrznych oznak starzenia, pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, współpracy z dermatologiem, alergologiem, lekarzem medycyny estetycznej i innym specjalistą

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunek kosmetologia, będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na kierunku kosmetologia I stopnia. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się wyniku z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRODUKTY FARMACEUTYCZNE I KOSMETYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów produkty farmaceutyczne i kosmetyczne

  Kierunek Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne – nauka i przemysł to 39 przedmiotów, w tym 3 moduły specjalizacyjne do wyboru: Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, Rejestracja leków, Badania Kliniczne oraz 5 przedmiotów fakultatywnych; 60 godzin praktyk wakacyjnych w hurtowni farmaceutycznej. Po zakończeniu studiów, dla najlepszych studentów przewidziany jest wdrożeniowy staż w firmie farmaceutycznej lub kosmetycznej.

  Dlaczego ten kierunek? 

  Kierunek Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne – nauka i przemysł to wybór dla Ciebie, jeśli jesteś osobą, która chce związać swoją przyszłość z przemysłem farmaceutycznym lub kosmetycznym. Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia jak badania kliniczne, rejestracja leków, bezpieczeństwo farmakoterapii, kontrola jakości, dopuszczenie do obrotu, czy dystrybucja i marketing to kierunek dla Ciebie.

  Warto wybrać ten kierunek, ponieważ:

  • studia zaprojektowane zostały we współpracy z przemysłem, by wyjść naprzeciw potrzebom rynku
  • w proces dydaktyczny zaangażowani są profesjonaliści zatrudnieni w przemyśle
  • harmonogram zajęć jest przyjazny dla osób pracujących
  • studia dają możliwość ukierunkowania swoich zainteresowań poprzez wybór modułu specjalizacyjnego 
  • program studiów uwzględnia laboratoria, zajęcia polegające na rozwiązywaniu praktycznych problemów oraz uczenie maszynowe

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek produkty farmaceutyczne i kosmetyczne - nauka i przemysł będzie średnia ocen z całego toku studiów uzyskana na danym kierunku. Do średniej ocen z całego toku studiów wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (13)

interesant Ocena odpowiedz

czy żeby sie dostać trzeba pisać rozszerzenie z matematyki lub chemii? czy wystarczy podstawa?

Agata J Ocena odpowiedz

Nie ma się co zastanawiać- fajny wydział (studiowałam Kosmetologię, jestem zadowolona)

Majka Ocena odpowiedz

bardzo fajna uczelnia :) miałam okazję studiować tu na 2 wydziałach i polecam oba

Przemek Ocena odpowiedz

Jestem zadowolony, ale zawsze może być lepiej

Julka Ocena odpowiedz

Studiuje kosmetologię na UM. Jestem bardzo mile zaskoczona jakością prowadzenia zajęć oraz możliwością uczestniczenia w dodatkowych kołach naukowych, które tworzone są przez samych studentów.

Mija Ocena odpowiedz

czego chcieć więcej? Dużo zajęć praktycznych, ciekawe koła naukowe wszystko to co potrzebne do tego żeby w pełni przygotować się do zawodu farmaceuty. Polecam

Lidka B. Ocena odpowiedz

Wykładowcy dają z siebie wszystko, dlatego jeżeli Ty też masz zamiar w pełni korzystać z wszystkich możliwości - sukces gwarantowany !

Maja T. Ocena odpowiedz

Wszystko to co spotkało mnie na tym wydziale, to to czego życzę wszystkim przyszłym studentom. Najlepsze lata mojego życia :)

Ola Ocena odpowiedz

Studiuje tu kosmetologię na drugim stopniu, polecam wszystkim, którzy wahają się przed wyborem uczelni.

Arek Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Polecam farmację na wydziale farmaceutycznym

Gucio W odpowiedzi do: Arek odpowiedz

Farmacja to ślepa uliczka, po pięciu latach orki boksujesz się o pracę z technikami bez matury. Jedyna szansa to emigracja, w Polsce będziesz wszystkim przeszkadzać .

Magda Ocena odpowiedz

Gorąco polecam. Studia skończyłam już parę lat temu, ale z biegiem czasu wiem, że teraz wybrałabym tak samo :)

Nina Ocena odpowiedz

Polecam zarówno wydział jak i uczelnie. Trafiłam tu nie przypadkowo. Wybór jest ogromny, ale uważam, że był to strzał w dziesiątkę !