• ANALITYKA WETERYNARYJNA Stopień: I REKRUTACJA

  Analityka weterynaryjna jako pierwszy w Polsce profil kształcenia ukierunkowany na praktyczne i teoretyczne pogłębianie wiedzy z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, pozwala na zdobycie umiejętności i wiedzy zwiększających konkurencyjność    w zakresie kompetencji kandydatów ubiegających się o pracę w laboratoriach i pracowniach badawczych oraz badawczo-naukowych o profilu weterynaryjnym i pokrewnym.

  Nasi absolwenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie:

  • właściwego i bezpiecznego postępowania z materiałem diagnostycznym kierowanym do badań laboratoryjnych,
  • prawidłowego wykonywania procedur i czynności laboratoryjnych,
  • umiejętności praktycznego wykorzystania specjalistycznej aparatury badawczej w diagnostyce laboratoryjnej
  • prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej w oparciu o pożądaną na rynku pracy i niezbędną w praktyce laboratoryjnej znajomość systemu zarządzania jakością badań

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka weterynaryjna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Chemia
  • Jeden przedmiot do wyboru: biologia albo fizyka i astronomia

  ​​Dowiedz się więcej

 • WETERYNARIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Weterynaria
  Medycyna weterynaryjna jako dziedzina nauki zajmuje się chorobami zwierząt, ich leczeniem oraz profilaktyką, higieną produktów pochodzenia zwierzęcego oraz  ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego w zakładach leczniczych dla zwierząt, do pracy w państwowej służbie weterynaryjnej oraz placówkach naukowych.
  Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów przygotowują absolwenta do:
  • badania stanu zwierząt, 
  • rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia  chorób zwierząt, 
  • wykonywania zabiegów chirurgicznych, 
  • wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych,
  • badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  • nadzoru sanitarno-weterynaryjego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz obrotu zwierzętami;
  • wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt oraz warunków ich wytwarzania;
  • upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzaniA w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.  

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka i fizyka i astronomia 

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)