Analityka weterynaryjna studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek?

Studia medyczne są wielowymiarowe, a wiedza i umiejętności, które zdobywasz w trakcie zaplanowanego kształcenia, mogą posłużyć nie tylko ochronie człowieka, ale i zwierząt. Medycyna weterynaryjna przewiduje intrygujący kierunek, który idzie z duchem jej założeń. Jeśli pragniesz ratować życie zwierząt, chcesz zajmować się produktami pochodzenia zwierzęcego, dbać o ich higienę, a także chronić człowieka przed wszelkimi chorobami, które mogą go dotknąć z powodów odzwierzęcych, możesz wybrać unikatowy na skalę polską kierunek analityka weterynaryjna.

Innowacyjne nauczanie pozwoli uzyskać kompetencje do pracy w laboratoriach i pracowniach badawczych o charakterze weterynaryjnym. Praca w laboratorium wymaga od kandydatów cierpliwości i zmysłu badacza, dlatego tego typu studia pozwalają pogłębić wiedzę odnoszącą się do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, a tym samym umożliwiają zdobycie potrzebnych umiejętności analitycznych i diagnostycznych.

 

Program studiów

Program kształcenia zaplanowany dla kierunku analityka weterynaryjna został ustalony w porozumieniu z hipotetycznymi pracodawcami, by kwalifikacje absolwentów studiów medycznych wpisywały się w zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Studenci przede wszystkim muszą wykształcić umiejętności analityczne i diagnostyczne, ale także zgłębiają wiadomości odnoszących się do medycyny i stricte weterynarii. W siatce zajęć nie bez powodu znajdują się takie przedmioty jak na przykład: genetyka ogólna i weterynaryjna, anatomia zwierząt, farmakologia weterynaryjna, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, inwazjologia weterynaryjna. Nie brakuje również przedmiotów z zakresu chemii czy biologii; nauczanie obejmuje także ochronę środowiska.

 

Praca po studiach

Studia medyczne nie od dziś uważane są za jedne z najbardziej prestiżowych. Elitarność dziedziny wpływa na szerokie możliwości zatrudnienia, tym samym na konkurencyjność sylwetki absolwenta. Znajomość systemu jakości wpływa na wiarygodność badań podejmowanych przez studentów i abiturientów analityki weterynaryjnej. Zapoznają się oni z najnowszymi technikami i technologiami i potrafią obsługiwać wysokiej klasy aparaturę, a to ułatwia wykonywanie skomplikowanych analiz chemicznych, biochemicznych, a nawet toksykologicznych.

Absolwenci przede wszystkim zatrudniani są w laboratoriach diagnostycznych i naukowo-badawczych, chociażby w laboratoriach urzędowych (takich jak Zakłady Higieny Weterynaryjnej) lub w laboratoriach i pracowniach diagnostycznych w sektorze prywatnym. Studia analityczne sprowadzają się w dużej mierze do pracy w jednostkach kontrolno-pomiarowych, w poradniach, które działają w zakresie medycyny laboratoryjnej, a także w administracji w zakresie nauk medycznych i ochrony zdrowia.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Jeśli myślisz o rekrutacji na kierunek analityka weterynaryjna, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Prócz obowiązkowych egzaminów maturalnych obowiązkowo musisz zdawać chemię, a także przedmioty do wyboru: biologię lub fizykę/fizykę i astronomię.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANALITYKA WETERYNARYJNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ANALITYKA WETERYNARYJNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ANALITYKA WETERYNARYJNA:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nauk chemicznych, biochemicznych, medycznych, weterynaryjnych,
  • prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej na podstawie znajomości systemu zarządzania jakością badań,
  • wykorzystywania specjalistycznej aparatury badawczej,
  • wykonywania procedur laboratoryjnych oraz odpowiedniego postępowania z materiałem diagnostycznym.

Jak wyglądają studia na kierunku analityka weterynaryjna?

Studia medyczne w zależności od wybranego kierunku możesz realizować w trybie stacjonarnym bądź niestacjonarnym. W przypadku analityki weterynaryjnej zajęcia odbywają się w tygodniu, a cały program kształcenia realizowany jest w formie dziennej. Studia stacjonarne umożliwiają także odbycie wielogodzinnej praktyki zawodowej, która z pewnością zweryfikuje teoretyczną wiedzę.

Analityka weterynaryjna skonstruowana jest z przedmiotów, dla których podłoże stanowią nauki biologiczne, chemiczne czy stricte medyczne. Studenci uczęszczają na takie zajęcia jak na przykład: biostatystyka i metody dokumentacji, genetyka ogólna i weterynaryjna, anatomia zwierząt, farmakologia weterynaryjna, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, ochrona środowiska, parazytologia i inwazjologia weterynaryjna. Dobierana kadra akademicka stara się realizować teoretyczne kształcenie w jak najbardziej praktyczny sposób, dlatego nie brakuje zajęć w laboratoriach czy doskonale wyposażonych pracowniach badawczych.

Wiedza odnosząca się do diagnostyki laboratoryjnej wpływa także na doskonalenie umiejętności analitycznych i badawczych, które są niezwykle istotne w pracy w laboratorium czy instytucjach naukowych. Studenci uczą się, w jaki sposób wykorzystywać specjalistyczną aparaturę badawczą w diagnostyce laboratoryjnej, prowadzić dokumentację laboratoryjną, a także stosować procedury bezpieczeństwa w pracach badawczych. Interdyscyplinarny kierunek studiów wymaga detektywistycznego podejścia i logicznego myślenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA WETERYNARYJNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku analityka weterynaryjna?

Studia medyczne możesz realizować w bardzo różnorodnej formie – zarówno w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy w formie pierwszego i drugiego stopnia lub w formie jednolitych studiów magisterskich. Kształcenie na kierunku analityka weterynaryjna odbywa się w trakcie pierwszego stopnia. Studia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjacki daje możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich w zakresie pokrewnych kierunków studiów.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA WETERYNARYJNA STUDIA I STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ANALITYKA WETERYNARYJNA:

Absolwent kierunku analityka weterynaryjna znajdzie zatrudnienie w:

  • laboratoriach diagnostycznych i naukowo-badawczych,
  • Zakładach Higieny Weterynaryjnej,
  • laboratoriach i pracowniach diagnostycznych,
  • jednostkach kontrolno-pomiarowych,
  • poradniach medycyny laboratoryjnej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA WETERYNARYJNA

Komentarze (0)