Analityka weterynaryjna

Analityka weterynaryjna

Studia na kierunku analityka weterynaryjna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Analityka weterynaryjna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Analityka weterynaryjna studia – kierunek studiów

Studia na kierunku analityka weterynaryjna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku analityka weterynaryjna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka weterynaryjna rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | analityka weterynaryjna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku analityka weterynaryjna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | analityka weterynaryjna - uczelnie >

Opis kierunku

Analityka weterynaryjna to studia dla osób, które chcą otrzymać praktyczne wykształcenie zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej. Studenci poznają między innymi zagadnienia związane z prawidłowym postępowaniem laboratoryjnym. Nauczą się również, jak w codziennej pracy wykorzystywać nowoczesną aparaturę badawczą. To studia przeznaczone dla osób, które nie obawiają się wyzwań stawianych przez nauki takie jak biologia i chemia.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku analityka weterynaryjna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Wiedza i umiejętności pozyskane podczas studiów sprawiają, że absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o pracę w laboratoriach diagnostycznych i naukowo-badawczych. Znajdą oni zatrudnienie również w przemyśle chemicznym, kosmetycznym czy farmaceutycznym.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku analityka weterynaryjna: 

 • chemia,
 • biologia,
 • matematyka,
 • fizyka i astronomia.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka weterynaryjna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ANALITYKA WETERYNARYJNA:

Program studiów

Program kształcenia zaplanowany dla kierunku analityka weterynaryjna został ustalony w porozumieniu z pracodawcami, by kwalifikacje absolwentów studiów medycznych wpisywały się w zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Studenci przede wszystkim muszą wykształcić umiejętności analityczne i diagnostyczne, ale także zgłębiają wiadomości odnoszących się do medycyny i stricte weterynarii.

W siatce zajęć nie bez powodu znajdują się takie przedmioty jak na przykład: genetyka ogólna i weterynaryjna, anatomia zwierząt, farmakologia weterynaryjna, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, inwazjologia weterynaryjna.

Nie brakuje również przedmiotów z zakresu chemii czy biologii; nauczanie obejmuje także ochronę środowiska.

 

W programie studiów na kierunku analityka weterynaryjna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biologia z genetyką
 • Analiza instrumentalna
 • Chemia analityczna
 • Fizjologia zwierząt
 • Mikrobiologia
 • Parazytologia
 • Metody analityczne w badaniu żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Hematologia kliniczna i serologia grup krwi
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Biostatystyka i metody dokumentacji

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk chemicznych, biochemicznych, medycznych, weterynaryjnych,
 • prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej na podstawie znajomości systemu zarządzania jakością badań,
 • wykorzystywania specjalistycznej aparatury badawczej,
 • weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej,
 • właściwego i bezpiecznego postępowania z materiałem diagnostycznym kierowanym do badań laboratoryjnych,
 • wykonywania procedur laboratoryjnych oraz odpowiedniego postępowania z materiałem diagnostycznym.

Jak wyglądają studia na kierunku analityka weterynaryjna?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia medyczne są wielowymiarowe, a wiedza i umiejętności, które zdobywasz w trakcie zaplanowanego kształcenia, mogą posłużyć nie tylko ochronie człowieka, ale i zwierząt.Medycyna weterynaryjna przewiduje intrygujący kierunek, który idzie z duchem jej założeń.

Jeśli pragniesz ratować życie zwierząt, chcesz zajmować się produktami pochodzenia zwierzęcego, dbać o ich higienę, a także chronić człowieka przed wszelkimi chorobami, które mogą go dotknąć z powodów odzwierzęcych, możesz wybrać unikatowy na skalę polską kierunek analityka weterynaryjna.

Innowacyjne nauczanie pozwoli uzyskać kompetencje do pracy w laboratoriach i pracowniach badawczych o charakterze weterynaryjnymPraca w laboratorium wymaga od kandydatów cierpliwości i zmysłu badacza, dlatego tego typu studia pozwalają pogłębić wiedzę odnoszącą się do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, a tym samym umożliwiają zdobycie potrzebnych umiejętności analitycznych i diagnostycznych.

 

Studia na kierunku analityka weterynaryjna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia medyczne w zależności od wybranego kierunku możesz realizować w trybie stacjonarnym bądź niestacjonarnym. W przypadku analityki weterynaryjnej zajęcia odbywają się w tygodniu, a cały program kształcenia realizowany jest w formie stacjonarnej (dziennej). Studia stacjonarne umożliwiają także odbycie wielogodzinnej praktyki zawodowej, która z pewnością zweryfikuje teoretyczną wiedzę.

Analityka weterynaryjna skonstruowana jest z przedmiotów, dla których podłoże stanowią nauki biologiczne, chemiczne czy stricte medyczne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci uczęszczają na takie zajęcia jak na przykład:

 • biostatystyka i metody dokumentacji,
 • genetyka ogólna i weterynaryjna,
 • anatomia zwierząt,
 • farmakologia weterynaryjna,
 • diagnostyka kliniczna i laboratoryjna,
 • ochrona środowiska,
 • parazytologia i inwazjologia weterynaryjna.

 

Dobierana kadra akademicka stara się realizować teoretyczne kształcenie w jak najbardziej praktyczny sposób, dlatego nie brakuje zajęć w laboratoriach czy doskonale wyposażonych pracowniach badawczych.

Wiedza odnosząca się do diagnostyki laboratoryjnej wpływa także na doskonalenie umiejętności analitycznych i badawczych, które są niezwykle istotne w pracy w laboratorium czy instytucjach naukowych.

Studenci uczą się, w jaki sposób wykorzystywać specjalistyczną aparaturę badawczą w diagnostyce laboratoryjnej, prowadzić dokumentację laboratoryjną, a także stosować procedury bezpieczeństwa w pracach badawczych. Interdyscyplinarny kierunek studiów wymaga detektywistycznego podejścia i logicznego myślenia.

 

3. Gdzie studiować analitykę weterynaryjną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek analityka weterynaryjna:

Ile trwają studia na kierunku analityka weterynaryjna?

Studia na kierunku analityka weterynaryjna trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia medyczne możesz realizować w bardzo różnorodnej formie – zarówno w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy w formie pierwszego i drugiego stopnia lub w formie jednolitych studiów magisterskich.

Kształcenie na kierunku analityka weterynaryjna odbywa się w trakcie pierwszego stopnia. Studia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim.

Tytuł licencjata daje możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich w zakresie pokrewnych kierunków studiów.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ANALITYKA WETERYNARYJNA:

Praca po studiach

Studia medyczne nie od dziś uważane są za jedne z najbardziej prestiżowych. Elitarność dziedziny wpływa na szerokie możliwości zatrudnienia, tym samym na konkurencyjność sylwetki absolwenta. Znajomość systemu jakości wpływa na wiarygodność badań podejmowanych przez studentów i absolwentów analityki weterynaryjnej.

Zapoznają się oni z najnowszymi technikami i technologiami i potrafią obsługiwać wysokiej klasy aparaturę, a to ułatwia wykonywanie skomplikowanych analiz chemicznych, biochemicznych, a nawet toksykologicznych.Absolwenci przede wszystkim zatrudniani są w laboratoriach diagnostycznych i naukowo-badawczych, chociażby w laboratoriach urzędowych (takich jak Zakłady Higieny Weterynaryjnej) lub w laboratoriach i pracowniach diagnostycznych w sektorze prywatnym.

Studia analityczne sprowadzają się w dużej mierze do pracy w jednostkach kontrolno-pomiarowych, w poradniach, które działają w zakresie medycyny laboratoryjnej, a także w administracji w zakresie nauk medycznych i ochrony zdrowia.

 

Absolwent kierunku analityka weterynaryjna znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach diagnostycznych i naukowo-badawczych,
 • Zakładach Higieny Weterynaryjnej,
 • laboratoriach i pracowniach diagnostycznych,
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych,
 • poradniach medycyny laboratoryjnej.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Analityka weterynaryjna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka weterynaryjna studia I stopnia

Analityka weterynaryjna studia II stopnia

Zobacz inne kierunki medyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki medyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Analityka weterynaryjna

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)