BADANIE ZDARZEŃ KOLEJOWYCH. PRAWO. TECHNIKA. METODY. ORGANIZACJA PRACY KOMISJI - STUDIA PODYPLOMOWE

BADANIE ZDARZEŃ KOLEJOWYCH. PRAWO. TECHNIKA. METODY. ORGANIZACJA PRACY KOMISJI - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku badanie zdarzeń kolejowych. prawo. technika. metody. organizacja pracy komisji - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
  Więcej filtrów
  Poziom studiów
  Forma studiów
   Czas trwania

    Badanie zdarzeń kolejowych. prawo. technika. metody. organizacja pracy komisji - studia podyplomowe

    Studia na kierunku Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

    Studia na kierunku badanie zdarzeń kolejowych. prawo. technika. metody. organizacja pracy komisji - studia podyplomowe
    Rok akademicki 2023/2024
    Forma studiów zjazdy
    Poziom studiów studia podyplomowe

    Uczelnie

    Studia na kierunku badanie zdarzeń kolejowych. prawo. technika. metody. organizacja pracy komisji - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej | badanie zdarzeń kolejowych. prawo. technika. metody. organizacja pracy komisji - studia podyplomowe - uczelnie >

    Studia skierowane są głównie do obecnych i przyszłych pracowników m.in. spółek kolejowych, firm zajmujących się bezpieczeństwem kolejowym, komisji kolejowych oraz wszystkich zainteresowanych badaniem zdarzeń z udziałem pociągów.

    JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

    W celu rekrutacji na kierunek Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komsji zwykle wystarczy wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni się legitymować dyplomem inżyniera, magistra lub licencjata. Studia wiążą się zwykle z dodatkowymi opłatami np. czesnym i wpisowym. Zaakceptowana może zostać jedynie określona liczba chętnych, a o dostaniu się na kierunek może zadecydować kolejność zgłoszenia.

    *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

    szczegółowe wymagania na uczelniach

    JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BADANIE ZDARZEŃ KOLEJOWYCH. PRAWO. TECHNIKA. METODY. ORGANIZACJA PRACY KOMISJI?

    Kierunek Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komsji realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone online za pomocą narzędzi do nauki na odległość. Studenci mogą uczestniczyć w teoretycznych wykładach i seminariach oraz praktycznych ćwiczeniach, które mogą mieć formę np. warsztatów czy case study. Program realizowany jest zwykle przez kadrę dydaktyczną uczelni oraz specjalistów zajmujących się na co dzień badaniem zdarzeń kolejowych czy biegłych sądowych. Absolwenci mają często także możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów potwierdzających komptencje zawodowe.

     

    1. Typ i tryb studiów:

    Studia na kierunku Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji możemy podzielić na:

    1. Poziom:

    2. Forma:

     

    2. Zdobywana wiedza i umiejętności

    Studenci kierunku Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji zdobywają szeroką wiedzę pozwalalającą na wykonywanie pracy zawodowej. Mogą poznać systemy bezpieczeństwa stosowane w Polsce i za granicą. Mają często możliwość prześledzenia konkretnych zdarzeń z udziałem pociągów i nauczyć się przeprowadzać ich analizę. Słuchacze mogą dowiedzieć się, w jaki sposób są projektowane, budowane i eksploatowane pojazdy i infrastruktura kolejowa oraz jak przeprowadzić ich diagnostykę.

    Przedmioty, które mogą się pojawić w programie kierunku Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, to np.:

    • praca komisji kolejowych
    • budownictwo w specjalności inżynieryjnej kolejowej
    • projektowanie, budowa, eksploatacja, diagnostyka i zarządzanie urządzeniami srk, opracowywanie i prowadzenie e-dokumentacji w tym zakresie

    Podczas studiów słuchacze mogą się również dowiedzieć, jakie kompetencje mają poszczególni specjaliści np. prokuratorzy, biegli sądowi czy pracownicy UTK w kontekście zdarzeń kolejowych.

    ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BADANIE ZDARZEŃ KOLEJOWYCH. PRAWO. TECHNIKA. METODY. ORGANIZACJA PRACY KOMSJI?

    Studia na kierunku Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

    JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BADANIE ZDARZEŃ KOLEJOWYCH. PRAWO. TECHNIKA. METODY. ORGANIZACJA PRACY KOMISJI?

    Absolwenci kierunku Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji mogą podjąć pracę w różnych organizacjach związanych z bezpieczeństwem kolei. Mają możliwość wykonywania zadań w roli eksperta służb zajmujących się analizą zdarzeń kolejowych oraz biegłymi sądowymi. Inną możliwością jest praca w komisjach kolejowych.

    Możliwości zatrudnienia po kierunku Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji to m.in.:

    • spółki kolejowe
    • komisje kolejowe

    Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja - podyplomowe

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Teraz najważniejsze

    matura 2024

    zmiany na maturze 2024

    arkusze maturalne

    wyniki matur 2023

    rekrutacja na studia

    studia

    kierunki studiów

    studia podyplomowe

     

    Ciekawe

     


    gdzie studiować

     

     

    Nadchodzące wydarzenia

    Komentarze (0)