ul. Nadbystrzycka 38

20-618 Lublin

tel.: (+48-81) 53.84.463

tel./fax: (+48-81) 52.59.385

e-mail: wz.sekretariat@pollub.pl

http://www.wz.pollub.pl/

ul. Nadbystrzycka 38

20-618 Lublin

tel.: (+48-81) 53.84.463

tel./fax: (+48-81) 52.59.385

e-mail: wz.sekretariat@pollub.pl

http://www.wz.pollub.pl/

 • ANALIZA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Na studia podyplomowe Analiza danych zapraszamy wszystkie te osoby, które chciałyby posiąść praktyczne umiejętności wykonywania analiz statystycznych, a także interpretacji otrzymanych wyników. Studia te wbrew pozorom nie są przeznaczone dla osób z twardą matematyczną wiedzą. Wręcz przeciwnie nauczane metody i modele w profesjonalnych programach statystycznych wykorzystywane są przez nas jak narzędzia. W trakcie zajęć pokazujemy jak sprawnie je użytkować, a nie jak je konstruować. Kierujemy się zasadą, że piekarz nie musi umieć zbudować pieca, żeby wypiec świetny chleb, a pilot nie musi umieć zbudować samolotu, żeby dobrze latać. Zapraszamy zatem na nasze zajęcia agronomów, biologów, ekonomistów, psychologów, pedagogów, urzędników, fizyków, inżynierów, kadrę zarządzającą, marketingowców, naukowców wszelkich dziedzin itp. Jednym słowem wszystkie osoby, które w swojej pracy zajmują lub chcą się zajmować profesjonalnie analizą danych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Formuła i zawartość merytoryczna tego unikalnego programu Master of Business Administration opracowana została na podstawie bogatych doświadczeń nabytych w trakcie wieloletniej współpracy dydaktycznej Politechniki Lubelskiej oraz University of Illinois at Urbana-Champaign (USA) przy realizacji rocznych polsko-amerykańskich menedżerskich studiów podyplomowych. Program uzupełniających studiów Master of Business Administration przeznaczony jest dla absolwentów rocznych menedżerskich studiów podyplomowych oraz magisterskich studiów ekonomicznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ORGANIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe na kierunku "Organizacja zamówień publicznych" organizowane są przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów wraz z opłatą czesnego. 

  Słuchacze uzyskują prawo do:

  • bezpłatnych konsultacji w trakcie studiów ze wskazanymi wykładowcami,
  • bezpłatnych konsultacji, przez okres sześciu miesięcy po ukończeniu studiów, z wykładowcą spośród grupy wskazanych wykładowców,
  • bezpłatnego uczestnictwa w seminariach, konferencjach itp. organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

  Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych, a także mogą ubiegać się o nadanie tytułu Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Polsko-Amerykańskie Podyplomowe Studia Menedżerskie (Postgraduate Management Studies) skierowane są do osób posiadających co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia (dyplom licencjata lub inżyniera), pragnących pogłębić swoją wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

  Słuchacze mają do wyboru dwa programy studiów - program podstawowy oraz program rozszerzony.

  W ramach programu podstawowego dostępne są trzy specjalności:

  • ZiM - zarządzanie i marketing (192 godz.), oraz 

  • ZZL - zarządzanie zasobami ludzkimi (192 godz.)

  Program podstawowy realizowany jest w całości przez wykładowców polskich.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI FINANSOWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy absolwentów Szkół Wyższych o kwestie związane z szeroko rozumianym zarządzaniem procesami logistycznymi w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Studia prowadzone są przy wsparciu partnera zewnętrznego – Firmy LOGNET Solutions Sp. z o.o., dzięki czemu możliwe jest skupienie się przede wszystkim na przekazywaniu umiejętności praktycznych w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie.

  Ogólne cele kształcenia:

  • przekazanie zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowanie krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności  i skuteczności,
  • przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli specjalistów w zakresie logistyki przedsiębiorstw poprzez kształtowanie zaawansowanych umiejętności identyfikowania, formułowania i rozwiązywania problemów pojawiających się w szeroko rozumianym łańcuchu logistycznym
  • kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (4)

Aga Ocena

finanse i rachunkowość - ciekawe ćwieczenia, dużo zajęć praktycznych polecam!

ala Ocena

Wybierając marketing nie pożałujecie

Kinga Ocena

Polecam studiowanie kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Student I roku na kierunku Zarządzanie Ocena

Bardzo dobre studia, praktyczne, dobrze ułożony plan, wielu pozytywnie nastawionych do studentów wykładowców, koła naukowe, organizacje studenckie - polecam!