ul. Nadbystrzycka 38

20-618 Lublin

tel.: (+48-81) 53.84.463

tel./fax: (+48-81) 52.59.385

e-mail: wz.sekretariat@pollub.pl

http://www.wz.pollub.pl/

ul. Nadbystrzycka 38

20-618 Lublin

tel.: (+48-81) 53.84.463

tel./fax: (+48-81) 52.59.385

e-mail: wz.sekretariat@pollub.pl

http://www.wz.pollub.pl/

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Finanse i rachunkowość
  Finanse i rachunkowość to kierunek o charakterze praktycznym. Program studiów przygotowany został przy współudziale lubelskich przedsiębiorców oraz organizacji branżowych (m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego). Dzięki temu absolwenci kierunku uzyskają specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych oraz posiadać będą umiejętności, pozwalające świadczyć profesjonalną obsługę finansową różnych podmiotów. Finanse i rachunkowość to kierunek studiów z dużym potencjałem i przyszłością. Kierunek, który umożliwi znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Osoby kończące studia licencjackie będą mogły kontynuować naukę na Wydziale Zarządzania na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w specjalności: Zarządzanie finansami.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA LOGISTYKI Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów na kierunku inżynieria logistyki posiada wiedzę na temat funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, wiedzę inżynierską w zakresie zastosowań informatyki w logistyce przedsiębiorstw, a także wiedzę z zakresu zarządzania. Potrafi wykonywać zadania i rozwiązywać problemy powstające w poszczególnych ogniwach łańcucha logistycznego, a także projektować i skutecznie wdrażać rozwiązania informatyczne wspomagające realizację procesów logistycznych. Ponadto absolwent potrafi nawiązywać i utrzymywać trwałe relacje z dostawcami i odbiorcami a także dostarczycielami usług logistycznych.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria logistyki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Marketing i komunikacja rynkowa
  Program kierunku MiKR powstał w wyniku konsultacji z pracodawcami i jest odpowiedzią na ich potrzeby. Jest to kierunek praktyczny, przygotowujący absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z marketingiem, komunikacją rynkową lub sprzedażą. Absolwent kierunku będzie mógł pełnić funkcję pracownika działu obsługi klienta, handlowca lub kierownika biura handlowego, merchandisera, specjalisty ds. działań promocyjnych, specjalisty ds. reklamy, specjalisty ds. PR i kontaktów z mediami, specjalisty ds. badań marketingowych, account managera w agencji reklamowej, jak również brand lub category managera w przedsiębiorstwach handlowych bądź produkcyjnych. Równocześnie, studia na kierunku „marketing i komunikacja rynkowa” przygotowują do prowadzenia własnej działalności, zwłaszcza w sektorze usługowym lub handlowym.
  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wos, informatyka

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Zarządzanie
  Absolwent nabywa gruntowną wiedzę z zakresu procesów gospodarczych, biznesowych i społecznych, funkcjonowania organizacji, kierowania zespołami ludzkimi oraz komunikacji społecznej i negocjacji. Wyposażony w umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty lub menedżera we wszystkich komórkach organizacyjnych małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw, jednostkach administracyjnych wszystkich szczebli, organizacjach społecznych, zespołach zadaniowych i projektowych a także do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, wos

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub konkurs ocen na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

Aga Ocena

finanse i rachunkowość - ciekawe ćwieczenia, dużo zajęć praktycznych polecam!

ala Ocena

Wybierając marketing nie pożałujecie

Kinga Ocena

Polecam studiowanie kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Student I roku na kierunku Zarządzanie Ocena

Bardzo dobre studia, praktyczne, dobrze ułożony plan, wielu pozytywnie nastawionych do studentów wykładowców, koła naukowe, organizacje studenckie - polecam!