ul. Nadbystrzycka 38

20-618 Lublin

tel.: (+48-81) 53.84.463

tel./fax: (+48-81) 52.59.385

e-mail: wz.sekretariat@pollub.pl

http://www.wz.pollub.pl/

ul. Nadbystrzycka 38

20-618 Lublin

tel.: (+48-81) 53.84.463

tel./fax: (+48-81) 52.59.385

e-mail: wz.sekretariat@pollub.pl

http://www.wz.pollub.pl/

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Finanse i rachunkowość
  Finanse i rachunkowość to kierunek o charakterze praktycznym. Program studiów przygotowany został przy współudziale lubelskich przedsiębiorców oraz organizacji branżowych (m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego). Dzięki temu absolwenci kierunku uzyskają specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych oraz posiadać będą umiejętności, pozwalające świadczyć profesjonalną obsługę finansową różnych podmiotów. Finanse i rachunkowość to kierunek studiów z dużym potencjałem i przyszłością. Kierunek, który umożliwi znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Osoby kończące studia licencjackie będą mogły kontynuować naukę na Wydziale Zarządzania na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w specjalności: Zarządzanie finansami.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA LOGISTYKI Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów na kierunku inżynieria logistyki posiada wiedzę na temat funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, wiedzę inżynierską w zakresie zastosowań informatyki w logistyce przedsiębiorstw, a także wiedzę z zakresu zarządzania. Potrafi wykonywać zadania i rozwiązywać problemy powstające w poszczególnych ogniwach łańcucha logistycznego, a także projektować i skutecznie wdrażać rozwiązania informatyczne wspomagające realizację procesów logistycznych. Ponadto absolwent potrafi nawiązywać i utrzymywać trwałe relacje z dostawcami i odbiorcami a także dostarczycielami usług logistycznych.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria logistyki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Marketing i komunikacja rynkowa
  Program kierunku MiKR powstał w wyniku konsultacji z pracodawcami i jest odpowiedzią na ich potrzeby. Jest to kierunek praktyczny, przygotowujący absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z marketingiem, komunikacją rynkową lub sprzedażą. Absolwent kierunku będzie mógł pełnić funkcję pracownika działu obsługi klienta, handlowca lub kierownika biura handlowego, merchandisera, specjalisty ds. działań promocyjnych, specjalisty ds. reklamy, specjalisty ds. PR i kontaktów z mediami, specjalisty ds. badań marketingowych, account managera w agencji reklamowej, jak również brand lub category managera w przedsiębiorstwach handlowych bądź produkcyjnych. Równocześnie, studia na kierunku „marketing i komunikacja rynkowa” przygotowują do prowadzenia własnej działalności, zwłaszcza w sektorze usługowym lub handlowym.
  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wos, informatyka

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Zarządzanie
  Absolwent nabywa gruntowną wiedzę z zakresu procesów gospodarczych, biznesowych i społecznych, funkcjonowania organizacji, kierowania zespołami ludzkimi oraz komunikacji społecznej i negocjacji. Wyposażony w umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty lub menedżera we wszystkich komórkach organizacyjnych małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw, jednostkach administracyjnych wszystkich szczebli, organizacjach społecznych, zespołach zadaniowych i projektowych a także do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, wos

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej i konkurs ocen na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

Aga Ocena

finanse i rachunkowość - ciekawe ćwieczenia, dużo zajęć praktycznych polecam!

ala Ocena

Wybierając marketing nie pożałujecie

Kinga Ocena

Polecam studiowanie kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Student I roku na kierunku Zarządzanie Ocena

Bardzo dobre studia, praktyczne, dobrze ułożony plan, wielu pozytywnie nastawionych do studentów wykładowców, koła naukowe, organizacje studenckie - polecam!