Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania POLLUB

ul. Nadbystrzycka 38

20-618 Lublin

tel.: (+48-81) 53.84.463

tel./fax: (+48-81) 52.59.385

e-mail: wz.sekretariat@pollub.pl

http://www.wz.pollub.pl/

Wydział Zarządzania POLLUB

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38

20-618 Lublin

tel.: (+48-81) 53.84.463

tel./fax: (+48-81) 52.59.385

e-mail: wz.sekretariat@pollub.pl

http://www.wz.pollub.pl/

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów finanse i rachunkowość

  FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ to kierunek studiów o charakterze praktycznym, którego program przygotowany został przy współudziale lubelskich przedsiębiorców oraz organizacji branżowych (m. in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego). Aspekt praktyczny studiów poparty jest zaangażowaniem praktyków w realizację podstawy programowej.

  Studiując na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ masz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii i zarządzania nie tylko podczas planowych zajęć, ale także poprzez zaangażowanie w działalność Studenckiego Koła Naukowego oraz w czasie realizacji rozszerzonego programu praktyk.

  Twoja praca po FINANSACH I RACHUNKOWOŚCI to stanowiska w instytucjach finansowych, biurach rachunkowych, agencjach konsultingowych, administracji państwowej i samorządowej, a także w placówkach naukowo-badawczych. Ukończenie kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ stwarza możliwość kontynuowania edukacji na studiach II stopnia na kierunkach RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING oraz ZARZĄDZANIE, które realizowane są na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA LOGISTYKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów inżynieria logistyki

  Kierunek studiów INŻYNIERIA LOGISTYKI jest propozycją studiów inżynierskich, których zakres tematyczny jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszych przedsiębiorstw. Dzięki nowoczesnej oraz praktycznej formie kształcenia, znajdziesz zatrudnienie w wielu przedsiębiorstwach, zarówno w małym, jak i rodzinnym biznesie. W ramach kierunku, proponowane jest zintegrowane kształcenie z użyciem najnowszych narzędzi i metod stosowanych we współczesnych przedsiębiorstwach. Paradoksem dzisiejszego rynku jest to, że na logistyce wszyscy się znają, lecz mało kto realizuje jej założenia w sposób właściwy i zgodny ze sztuką.

  Dlatego kończąc kierunek INŻYNIERIA LOGISTYKI, poza wiedzą i umiejętnościami specjalistycznymi będziesz posiadał również wiedzę ogólną z zakresu logistyki wewnętrznej, funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania, informatyki, prawa, finansów, statystyki. Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności dadzą Ci solidną podstawę do tego, abyś zaistniał na rynku pracy jako profesjonalista w obszarze nowoczesnej logistyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria logistyki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Lublin - kierunek Marketing i komunikacja rynkowa

  Nawet najdoskonalszy produkt bez odpowiedniego wsparcia nie znajdzie nabywców. Na tym kierunku praktycy i pracodawcy wskażą Ci, jak zrozumieć klienta i jego potrzeby, a także jak stworzyć skuteczny przekaz marketingowy. Już Napoleon Bonaparte wiedział, że „jeden nieprzychylny tekst w prasie jest groźniejszy, niż tysiąc bagnetów”. Nauczymy Cię, jak współpracować z mediami i tworzyć pozytywny wizerunek firmy i jej oferty.

  Jako absolwent MARKETINGU I KOMUNIKACJI RYNKOWEJ możesz zajmować stanowiska związane z marketingiem, komunikacją rynkową, reklamą, PR, badaniami rynku, sprzedażą, mediami społecznościowymi oraz nowymi technologiami w promocji marketingowej w przedsiębiorstwach handlowych bądź produkcyjnych, a także własna działalność gospodarcza. Przygotujemy Cię do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE, realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING

  Rekrutacja

  stopień: (II)
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów rachunkowość i controlling

  RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING to kierunek, na którym zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat projektowania i organizowania systemu rachunkowości, sporządzania, badania, konsolidowania i wnikliwej analizy sprawozdań finansowych. Nauczysz się dostrzegać możliwość wykorzystania systemów i instrumentów rachunkowych oraz narządzi controllingowych w zarządzaniu.

  W programie studiów duży nacisk położono na to, abyś mógł zdobywać i rozwijać umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawnego rozwiązywania problemów, projektowania systemów controllingu, stosowania narzędzi informatycznych w księgowości. Studiując na kierunku RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING będziesz miał możliwość realizacji zajęć z wybitnymi praktykami oraz odbycia interesujących praktyk i staży w renomowanych przedsiębiorstwach, co może stanowić profesjonalne przygotowanie do podjęcia satysfakcjonującej, dobrze płatnej pracy w zawodach z obszaru rachunkowości i finansów oraz controllingu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów zarządzanie

  ZARZĄDZANIE to kierunek, na którym studia wyzwolą drzemiące w Tobie pokłady przedsiębiorczości. Uzbrojony w praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, logistyki - sam zdecydujesz, czy zostać specjalistą, a w dalszej perspektywie kierownikiem na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, czy też zarejestrować własną działalność gospodarczą i realizować swoje własne wizje i cele. 

  Pokażemy Ci, czym jest nowoczesne przedsiębiorstwo i w jakim kierunku podąża biznesowy świat. W tematykę zarządzania wprowadzą Cię doświadczeni praktycy i naukowcy, dla których świat biznesu nie ma tajemnic. Twoja praca po ZARZĄDZANIU to: specjalista organizacji i zarządzania, menedżer/kierownik na różnych szczeblach we wszystkich podsystemach funkcjonalnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach handlowych i usługowych oraz administracji publicznej. Przygotujemy Cię do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE, realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Innowacje i przedsiębiorczość
  • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu
  • Zarządzanie logistyczne
  • Marketing

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Innowacje i przedsiębiorczość
  • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu
  • Zarządzanie logistyczne
  • Marketing

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia (w zależności od kierunku studiów) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (8)

Księgowa po Finansach i rachunkowości Pollub Ocena odpowiedz

Serdecznie polecam całą uczenie. Kończąc Politechnikę Lubelską ma się pewność, że wszystkie ćwiczenia i wykłady przydadzą się do pracy w zawodzie.

Aga Ocena odpowiedz

finanse i rachunkowość - ciekawe ćwieczenia, dużo zajęć praktycznych polecam!

ala Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Wybierając marketing nie pożałujecie

roman m. W odpowiedzi do: ala odpowiedz

dlaczego?

Marta W odpowiedzi do: ala odpowiedz

Ciężko się było dostać na ten kierunek ? Jakie przedmioty zdawałaś na maturze ? :)

Dziekan Janusz W odpowiedzi do: roman m. odpowiedz

Sam się przekonaj ;)

Kinga Ocena odpowiedz

Polecam studiowanie kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Student I roku na kierunku Zarządzanie Ocena odpowiedz

Bardzo dobre studia, praktyczne, dobrze ułożony plan, wielu pozytywnie nastawionych do studentów wykładowców, koła naukowe, organizacje studenckie - polecam!