• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystyczne na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie; zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; zajęć z rytmiki w szkołach muzycznych pierwszego stopnia; zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brany jest pod uwagę wynik egzaminu praktycznego. Składa się on z ocena zdolności muzycznych:
  • głosowych - przygotowanie pieśni, piosenki bez akompaniamentu;
  • rytmicznych - sprawdzenie poczucia rytmu;
  • słuchowych - śpiewanie usłyszanych dźwięków i melodii, rozpoznawanie akordów.
  Dodatkowo ocenie podlegają umiejętności gry na wybranym przez kandydata instrumencie (solo, bez podkładu muzycznego) - przygotowanie jednego-trzech utworów o zróżnicowanym charakterze i stylu.
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest ocena na dyplomie oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

  Dowiedz się więcej

   

 • SZTUKI PLASTYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sztuki plastyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Historia
  • Historia sztuki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuki plastyczne jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. 

  Dowiedz się więcej

   

 • VISUAL ARTS Stopień: I REKRUTACJA

 • WZORNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Wzornictwo
  Głównym celem kształcenia jest przyczynienie się do edukacji kulturalnej i zawodowej kreatywnych projektantów, gotowych wejść w świat samodzielnej pracy zawodowej w zakresie wzornictwa, projektowania produktu, projektowania komunikacji wizualnej jak również do pracy badawczej i organizacyjnej we wzornictwie i w zawodach z nim związanych. Absolwent studiów pierwszego stopnia, posiadać będzie wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Przygotowany zostanie do podjęcia kreatywnego działania zarówno w indywidualnej działalności twórczej jak i do działań w zespołach interdyscyplinarnych, stanowiących grupy projektowe z różnych dziedzin nauki i techniki tworzące nowe materialne produkty w otaczającym nas świecie. Absolwent znać będzie język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wzornictwa. Absolwent przygotowany zostanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia
  • Język polski
  • Historia sztuki

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (5)

Ala Ocena

Polecam każdemu kto stoi przed wyborem uczelni

Marlena Ocena

Jestem studentką drugiego roku wzornictwa i największy plus to możliwość rozwoju indywidualnej działalności twórczej bez żadnych barier często stawianych przez wykładowców

Kamila Ocena

Wybór pedagogiki to był czysty przypadek, ale jeżeli miałabym wybierać jeszcze raz, teraz już ze świadomością ponownie wybór padłby na ten kierunek, który jest bardzo ciekawy

Michał Ocena

jak lubisz robić ciekawe rzeczy w życiu to wybór jest prosty: kryminologia stosowana

Kinga Ocena

Kadra jak i poziom całej uczelni jest wysoki, więc jak się zastanawiasz to zacznij tutaj studiować ;>