Dodaj do ulubionych

VISUAL ARTS studia – kierunek studiów

Studia na kierunku visual arts to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku visual arts zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych, takich jak malarstwo , grafika czy animacja. Ponadto nauczą się tworzenia różnorodnych form artystycznych, między innymi animacji, rysunku czy fotografii.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, mediach, agencjach reklamowych czy w wydawnictwach. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aplikując na kierunek visual arts należy zapoznać się z obowiązującymi na danej uczelni wyższej wymaganiami rekrutacyjnymi. Kandydaci na studia artystyczne muszą posiadać zdolności plastyczne oraz spełnić kilka istotnych warunków.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku visual arts:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów artystycznych. Studenci muszą także znać język angielski na poziomie zaawansowanym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK VISUAL ARTS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Visual arts stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku visual arts

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU VISUAL ARTS?

Visual arts to studia artystyczne, których program nauczania będzie oscylował wokół nauk artystycznych, kulturoznawczych oraz humanistycznych. Studenci zdobędą także wiedzę i umiejętności, dzięki którym zwiększą swoje szanse na zdobycie ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej w branży artystycznej. Studia będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, co pozwoli studentom zdobyć przygotowanie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku visual arts możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek visual arts zdobędą wszechstronne przygotowanie z zakresu nauk artystycznych. Przede wszystkim rozwiną kompetencje z obszaru dyscyplin plastycznych, takich jak malarstwo, grafika, rysunek czy animacja.

W planie zajęć znajdą się także przedmioty o tematyce związanej z historią i teorią sztuki, kulturoznawstwem czy sztuką współczesną. Oprócz wiedzy teoretycznej, studenci rozwiną także szereg cennych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

Przede wszystkim nauczą się realizacji projektów graficznych i plastycznych. Ponadto zdobędą umiejętność organizacji wydarzeń artystycznych, w tym wystaw plastycznych. Jako że studia będą prowadzone w języku angielskim, studenci rozwiną zdolności językowe i tym samym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

3. Gdzie studiować Visual arts

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Visual arts:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

VISUAL ARTS STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU VISUAL ARTS?

Studia na kierunku visual arts trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku visual arts na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

VISUAL ARTS STUDIA I STOPNIA

VISUAL ARTS STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek visual arts na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest konkurs świadectw oraz kwalifikacja teczek.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku visual arts na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
10
II stopnia:
10
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek visual arts na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU VISUAL ARTS?

Absolwenci studiów artystycznych nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w biurach projektowych oraz w wydawnictwach, w których mogą objąć stanowisko grafika komputerowego. Ponadto, znajomość języka obcego umożliwia prace w firmach i korporacjach międzynarodowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku visual arts:

 • galerie sztuki
 • muzea
 • instytucje kultury
 • wydawnictwa
 • media
 • biura projektowe
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU VISUAL ARTS

Komentarze (0)