• BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczlenie Warszawa - kierunek Bezpieczeństwo żywności
  Kierunek łączący nauki biologiczne, biotechnologiczne, chemiczne i techniczne. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie zapewniania oraz oceny bezpieczeństwa i jakości żywności. Poznają proces produkcji uwzględniający minimalizowanie występujących w żywności zagrożeń oraz spełnianie przez nią norm bezpieczeństwa.
  Studia na tym kierunku uczą identyfikować zagrożenia chemiczne, biologiczne i fizyczne podczas produkcji żywności, jej przetwarzania oraz w czasie dystrybucji i przechowywania.
  Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach działających w ramach gospodarki żywnościowej, w zakładach przetwórczych przemysłu spożywczego, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Warszawa - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  W programie studiów znajduje się m.in. projektowanie produktu z procesem technologicznym i produkcyjnym, kompleksowa ocena przydatności technologicznej surowców, przetwarzanie czy utrwalanie i przechowywanie żywności. Absolwenci potrafią organizować proces technologiczny, dbając o wysoką jakość produktów i realizację procesów z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik.
  Z sukcesem znajdują pracę w przedsiębiorstwach opracowujących i dostarczających nowe rozwiązania technologiczne do zakładów przemysłu spożywczego, firmach konsultingowych, laboratoriach komercyjnych, jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności, a także w instytutach badawczo-rozwojowych, placówkach upowszechniających profesjonalną wiedzę o żywności oraz w wielu innych instytucjach łańcucha żywnościowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TOWAROZNAWSTWO W BIOGOSPODARCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Warszawa - kierunek Towaroznawstwo
  W programie studiów znajdują się m.in. podstawy zarządzania, grafika inżynierska, podstawy marketingu, materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa. Studenci poznają zagadnienia z zakresu towaroznawstwa w produkcji pierwotnej i przetwarzaniu żywności, instrumentalnych metod oceny produktów oraz zarządzania jakością. Zdobywają wiedzę i umiejętności w obszarze technik mikroekonomii, makroekonomii, marketingu, zarządzania, prognozowania oraz funkcjonowania gospodarki rynkowej.
  Absolwenci tego kierunku podejmują pracę w charakterze towaroznawców i specjalistów ds. jakości i rozwoju marki lub zarządzania produktem. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego oraz gospodarki żywnościowej, przede wszystkim na stanowiskach zajmujących się marketingiem żywności, sprzedażą oraz analizą rynku żywności i produktów biogospodarki.
  Studenci kończący ten kierunek poszukiwani są również w działach zajmujących się logistyką, eksportem, finansami i organizacją dostaw, w firmach konsultingowych i świadczących usługi w zakresie organizacji produkcji i sprzedaży na rzecz zakładów przetwórstwa żywności.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku towaroznawstwo w biogospodarce brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Opinie (0)