Politechnika Wrocławska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

tel. 71 320 42 43; 71 320 42 89

fax. 71 320 34 09

e-mail: dziekan.wppt @ ­pwr.edu.pl

http://www.wppt.pwr.edu.pl/

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

tel. 71 320 42 43; 71 320 42 89

fax. 71 320 34 09

e-mail: dziekan.wppt @ ­pwr.edu.pl

http://www.wppt.pwr.edu.pl/

 • FIZYKA TECHNICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów fizyka techniczna
  Kierunek Fizyka Techniczna prowadzony jest przez Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, przyporządkowany jest do dyscypliny Nauki fizyczne z kompetencjami inżynierskimi. Na kierunku Fizyka Techniczna prowadzone są dwie specjalności: Fotonika i Nanoinżynieria. W ramach Fotoniki studenci uczą się projektowania i obsługi urządzeń optoelektronicznych, technik światłowodowych oraz konstrukcji czujników optycznych.
  Natomiast w ramach Nanoinżynierii - projektowania, wytwarzania i badania nanostruktur do zastosowań w zakresie telekomunikacji oraz czujników bezpieczeństwa, ochrony środowiska i medycyny.
  Ponadto, studenci obu specjalności otrzymują gruntowną wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych stosowanych w fizyce i naukach pokrewnych, podstaw nanoinżynierii i fotoniki.
  Dodatkowo, na kierunku Fizyka Techniczna studenci uczą się budowy i obsługi stanowisk wykorzystywanych w pomiarach optycznych oraz optoelektronicznych. Kierunek Fizyka Techniczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej został uznany przez Polską Komisję Akredytacyjną jako wyróżniający.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nanoinżynieria
  • Fotonika

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nanoinżynieria

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA KWANTOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów inżynieria kwantowa
  Inżynieria Kwantowa to kierunek studiów w dziedzinie fizyki zaawansowanych technologii kwantowych dotyczących kwantowej inżynierii światła i energii oraz kwantowych technologii informatycznych. Oferujemy kształcenie teoretyczne i laboratoryjne, które obejmuje kształcenie w Narodowym Laboratorium Technologii Kwantowych wyposażonym w najwyższej klasy aparaturę badawczą oraz w unikatowym w skali międzynarodowej Laboratorium Kryptografii Kwantowej.
  Studia kształcą specjalistów w zakresie wdrażania technologii kwantowych w przemyśle fotowoltaicznym i przemyśle związanym z technologiami informatycznymi, a także pracowników badawczych w podstawowych dziedzinach fizyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria kwantowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OPTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów optyka
  W pierwszym okresie studiów słuchacze poznają podstawy współczesnej fizyki oraz innych nauk podstawowych. Dalsze ukierunkowane są na zagadnienia ściśle związane z optyką i jej zastosowaniami.
  Studenci między innymi uczą się wdrażania układów i urządzeń optycznych oraz urządzeń oftalmicznych. Uczą się także, w jaki sposób prowadzi się podstawowe pomiary optometryczne. Część kursów prowadzonych w ramach studiów dotyczy także projektowania i budowy układów oświetleniowych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria optyczna i fotoniczna
  • Optyka okularowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria optyczna i fotoniczna
  • Optometria

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku optyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIG DATA ANALYTICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów big data analtyics

  Studia na kierunku Big Data Analytics pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy dużych zbiorów danych i modelowania układów złożonych. Jest to kierunek wysoce interdyscyplinarny, na pograniczu fizyki układów złożonych, informatyki i matematyki, wpisujący się w najnowsze trendy światowe i jednocześnie unikatowy w skali kraju.

  Chcemy kształcić kreatywnych specjalistów, znających nowoczesne algorytmy i metody informatyczne, potrafiących stosować w badaniach modele i metody fizyczne, którzy będą przygotowani do pracy w zespołach zajmujących się analizą dużych zasobów danych. Nasi studenci będą mieli możliwość udziału w badaniach naukowych w dziedzinie układów złożonych oraz w informatyce w dziedzinie analizy dużych zbiorów danych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów inżynieria biomedyczna
  Inżynieria Biomedyczna to kierunek interdyscyplinarny, wykorzystujący wiedzę zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i nowych technologii na potrzeby nauk medycznych w celu ochrony zdrowia. Zapotrzebowanie na specjalistów inżynierii biomedycznej będzie stale rosnąć, w szczególności, że coraz większą wagę przykłada się do jakości życia człowieka.
  Interdyscyplinarne wykształcenie oferowane na studiach, obejmujące m.in. zagadnienia medyczne, projektowe, konstruktorskie, a także solidne podstawy z chemii, biologii, matematyki, fizyki, elektroniki, optoelektroniki i informatyki, umożliwia odnalezienie się w różnych branżach na rynku pracy.
  Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w szczególności informatyki medycznej, elektroniki i optyki medycznej, nowoczesnych metod badawczych, biomechaniki inżynierskiej oraz inżynierii biomateriałów.
  Posiada umiejętności projektowania i korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji. Absolwent zna również język obcy. Absolwent poprzez udział w zajęciach projektowych i laboratoryjnych jest przygotowany do uczestnictwa w pracach badawczych oraz podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Optyka biomedyczna
  • Elektronika medyczna
  • Informatyka medyczna
  • Biomechanika inżynierska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Optyka biomedyczna
  • Elektronika medyczna
  • Informatyka medyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEDICAL INFORMATICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów medical informatics

  Kierunek Medical Informatics przeznaczony jest  dla ambitnych i przedsiębiorczych studentów, zainteresowanych zastosowaniem technologii informatycznych w medycynie. Interdyscyplinarne kształcenie obejmuje:

  • nauki podstawowe (biologia, chemia, fizyka i matematyka) oraz anatomię i fizjologię
  • elektroniczną aparaturę medyczną (m.in. diagnostyczną, terapeutyczną)
  • technologie informatyczne (m.in. języki programowania, algorytmy data science, bazy danych, inżynieria oprogramowania, systemy mobilne)
  • systemy i procesy zarządzające w służbie zdrowia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Medical informatics

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku medical informatics brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

qwerty Ocena odpowiedz

Studiowanie na tym kierunku ogranicza się do przygotowywania: - sprawozdań / raportów; - referatów; - prezentacji w Microsoft PowerPoint. Na prawdziwe studiowanie fizyki pozostaje niewiele czasu. Bardzo mało godzin chemii, programowania (po co nam Fortran lub LabView?), rachunku prawdopodobieństwa. Zdecydowanym plusem tego kierunku jest kadra: pomocna, miła, uczynna, ambitna. Oczywiście zdarzają się wyjątki od tej reguły (-"Trzeba myśleć!"). Zaletą obecnej sytuacji pandemicznej jest oderwanie niektórych profesorów od przysłowiowej 'kredy i tablicy' i wymuszenie zmiany formy prezentowania wiedzy na miarę XXI wieku (wykresy, animacje, filmy). Program studiów jest kompletnie nieprzystosowany pod realia rynku pracy. Zresztą pod międzynarodową karierę naukową również. Jeżeli komuś wystarczy samozaparcia (z wyżej wymienionych powodów) to można przejść całe studia z relatywnie niewielką wiedzą na temat fizyki. Dziekanat jak na PWr jest całkiem ok. Summa summarum jestem rozczarowany. Żałuję, że nie poszedłem na uniwersytet.

Zauroczona Fizyką Ocena odpowiedz

Uwielbiam moje studia (Fizyka Techniczna), uważam że są dużo lepiej prowadzone niż studia olbrzymiej większości moich znajomych. Po pierwszym roku (z dużą ilością przyjemnej matematyki i fizyki) odpadło 2/3 studentów i teraz jest nas 30 - dzięki temu kontakt z prowadzącymi (zazwyczaj profesorami, którzy dzielą się swoją pasją z dużym zaangażowaniem - bo tym żyją na co dzień!) jest bardziej osobisty, studenci nie są numerami z indeksów, lecz indywidualnymi partnerami. Zajęcia są w miarę dobrze ułożone. Na trzecim roku siedzimy już w profesjonalnych laboratoriach, mamy dużo możliwości rozwoju i zaglądania tam po zajęciach. Drugi rok to piękna teoria - fizyka ciała stałego, mechanika kwantowa i inne, a trzeci - stosowanie tego w praktyce (np. w modelowaniu komputerowym). Dodatkowo, mamy wiele przedmiotów typowo technicznych, które dają nam wiedzę na temat używanych przez nas przyrządów, możliwość rozwoju także w kierunku bardziej sprzętowym. Mam znajomych zafascynowanych teorią, którzy będą robić inżynierkę z mechaniki kwantowej, a także takich, którzy bawią się eksperymentem (w tym ja). Polecam każdemu, kto tak jak ja zachwyca się otaczającym nas światem i chce się dowiedzieć jak on działa.

Może-kiedyś-inżynier Ocena odpowiedz

Jestem studentką WPPT kierunek Inżynieria Biomedyczna, specjalizacja optyka medyczna. Nie polecam. Super, że jest to kierunek interdyscyplinarny, ale wiedza z 60% przedmiotów nigdy w życiu mi się nie przyda. Specjalizacja jest nastawiona, że zostaniemy po niej optometrystami- równie dobrze mogłam iść na kierunek optyka i robiłabym to samo. Zajęcia w laboratorium- marzenie. Większość laboratoriów to symulacje na komputerach lub projektowanie w różnych programach. Oczywiście uczelnia nie zapewnia studentom żadnych programów dlatego trzeba je sobie kupić za miliony monet (lub ściągnąć na nielegalu z internetu). Plusem jest dziekanat- da się tutaj załatwić większość rzeczy, ale trzeba czekać. Ogólnie nie polecam PWR i jak tylko zrobię inżyniera to stąd uciekam.