BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE

BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE

BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku budownictwo-studia wojskowe to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu  magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W trakcie studiów na kierunku budownictwo-studia wojskowe studenci zyskają wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat inżynierii oraz prężnie rozwijającego się przemysłu budowniczego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych i deweloperskich. Ponadto mogą podjąć pracę w biurach projektowych oraz na stanowiskach kierowniczych. Przygotowanie wojskowe umożliwi im podjęcie zawodowej służby wojskowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia z zakresu budownictwa od lat zajmują jedno z czołowych miejsc w rankingach najpopularniejszych kierunków. Dlatego też kandydaci na kierunek budownictwo-studia wojskowe powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku budownictwo-studia wojskowe:

  • matematyka
  • fizyka
  • język polski
  • język obcy nowożytny

Studenci muszą także dostarczyć zaświadczenie o niekaralności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Budownictwo - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo - studia wojskowe

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo - studia wojskowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE?

Budownictwo to studia, które wyróżniają się wszechstronnym programem nauczania o tematyce oscylującej wokół nauk technicznych, matematycznych czy architektonicznych. Studenci kierunku budownictwo-studia wojskowe będą mieli okazję rozwinąć także szereg umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku budownictwo – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku budownictwo-studia wojskowe zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk technicznych i ścisłych. Studenci dowiedzą się więcej na temat architektury oraz poznają specyfikę przemysłu budowlanego. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych. W ramach licznych warsztatów nauczą się projektowania oraz eksploatacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich.

Ponadto rozwiną zdolności z obszaru zarządzania w budownictwie, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Osoby, które aplikują na powyższe studia nauczą się wykorzystywania programów i narzędzi informatycznych, powszechnie stosowanych w branży budowlanej. Studenci zyskają również przygotowanie wojskowe i nauczą się języka angielskiego, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku budownictwo – studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Czas trwania studiów na kierunku budownictwo - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister inżynier)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek budownictwo - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku budownictwo - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek budownictwo - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE?

Ukończenie studiów na kierunku budownictwo – studia wojskowe otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia w firmach budowlanych i deweloperskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami wykończeniowymi oraz remontowymi. Równie ciekawą opcją może być praca w agencjach nieruchomości czy w biurach projektowych i architektonicznych. Co więcej, mogą rozpocząć karierę wojskową.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku budownictwo – studia wojskowe:

  • wojsko
  • firmy budowlane
  • firmy deweloperskie
  • biura projektowe
  • biura architektoniczne
  • agencje nieruchomości

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)