BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE

BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE

Dodaj do ulubionych

BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku budownictwo-studia wojskowe to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia na kierunku budownictwo - studia wojskowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku budownictwo - studia wojskowe rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | budownictwo - studia wojskowe - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności budownictwo - studia wojskowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | budownictwo - studia wojskowe - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Budownictwo prowadzą do pozyskania obszernej wiedzy na temat wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, czy też wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych. Taka krótka charakterystyka zapewne nie jest niczym nowym dla kandydatów, którzy choć raz przeglądali katalogi dydaktyczne, poszukując odpowiedniej oferty edukacyjnej w ramach tego kierunku. Warto jednak podkreślić, że opis ten pasuje do realizowania kształcenia na studiach cywilnych.

Zastanawiając się nad podjęciem kształcenia na studiach wojskowych należy pamiętać o tym, że posiadają one zupełnie inny charakter i prowadzone są w odmiennych warunkach niż studia cywilne. Są to studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, prowadzone w trybie jednolitych studiów magisterskich, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci otrzymują zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe. W dniu wcielenia do służby z kandydatami podpisywane są umowy cywilno- prawne, warunkujące ewentualny zwrot kosztów kształcenia w przypadku rezygnacji ze studiów lub służby w przewidzianym umową czasie. Co zrozumiałe, już sam proces rekrutacji wygląda zgoła inaczej, bowiem oprócz dobrze znanego konkursu świadectw przewidziane są na przykład sprawdziany sprawności fizycznej, czy też inne postępowania mające zweryfikować predyspozycje kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 

Specjalności

Współczesne studia budownicze charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku budownictwo-studia wojskowe: infrastruktura obronna, inżynieria wojskowa.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku budownictwo-studia wojskowe najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Budownictwo na studiach wojskowych jest przygotowanie do dowodzenia i realizacji zadań na pierwszym stanowisku oficerskim, w warunkach kryzysu i wojny oraz podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia z zakresu budownictwa od lat zajmują jedno z czołowych miejsc w rankingach najpopularniejszych kierunków. Dlatego też kandydaci na kierunek budownictwo-studia wojskowe powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku budownictwo-studia wojskowe:

 • matematyka
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język polski
 • język obcy nowożytny

Studenci muszą także dostarczyć zaświadczenie o niekaralności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Budownictwo - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo - studia wojskowe

BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo - studia wojskowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo - studia wojskowe studia jednolite magisterskie

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo - studia wojskowe

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia jednolite

JAKIE PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA SĄ WAŻNE?

Zastanawiając się nad wyborem studiów wojskowych należy zdawać sobie sprawę z tego, z czym związany jest charakter nauki. Należy być świadomym zmiany, jaka zajdzie w naszym życiu, bowiem studia wojskowe to znacznie większy krok niż studia cywilne. Co oczywiste, należy posiadać pewne predyspozycje i zainteresowania powiązane z samym kierunkiem kształcenia, czyli Budownictwem, jak również świadectwo maturalne z bardzo dobrymi wynikami. Oznacza to, że bez umiejętności w zakresie matematyki, czy fizyki kariera na studiach zakończy się dość szybko.

Studia wojskowe, niezależnie od kierunku, to studia, których nie da się wybrać przez przypadek oraz bez stosownego przygotowania. Postępowanie rekrutacyjne sprawdza nie tylko nasze maturalne wyniki, a zatem trudno przystąpić do niego bez najmniejszej wiedzy na temat tego, jak wygląda kilkuletnia nauka. Co wydaje się najważniejsze, należy chcieć zostać żołnierzem. Bez marzeń i planów nakierowanych na wojsko podejmowanie studiów wojskowych wydaje się decyzją nieprzemyślaną.

Predyspozycje kandydata na studia wojskowe na kierunku Budownictwo:

 • zainteresowanie wojskiem,
 • dobra sprawność fizyczna,
 • zdolności matematyczne oraz z zakresu innych nauk ścisłych,
 • umiejętności językowe,
 • zdolność prawidłowej komunikacji i pracy w grupie.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE?

Studia wojskowe na kierunku Budownictwo charakteryzują się między innymi tym, iż nie występuje w nich podział na pierwszy i drugi stopień. Nauka prowadzona jest w jednolitym trybie magisterskim i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Poszukując różnic między Budownictwem realizowanym na studiach cywilnych a Budownictwem realizowanym na studiach wojskowych można powiedzieć, iż są one bardzo wyraźne w programach nauczania. Co zrozumiałe, program kształcenia na studiach wojskowych jest bardziej rozbudowany, wzbogacony o „wojskowy pierwiastek”, czyli przedmioty, na czele których stoi między innymi: historia sztuki wojennej, podstawy dowodzenia, topografia wojskowa, czy zabezpieczenie logistyczne działań taktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku budownictwo – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Co zrozumiałe, studenci studiów wojskowych na kierunku Budownictwo pozyskują wiedzę i umiejętności z tej dyscypliny. Ale nie tylko, bowiem programy kształcenia zawierają zagadnienia wynikające z realizacji standardu kształcenia wojskowego. O czym dokładnie mowa? Kandydaci na żołnierzy zawodowych podlegają w trakcie studiów procesowi kształtowania sylwetki osobowej przyszłego oficera. Przedmioty realizowane w ramach kształcenia wojskowego dzielone są zazwyczaj na grupy i są nimi przedmioty podstawowe, kierunkowe oraz sportowo- językowe.

Co zatem znajduje się w programach nauczania? Studenci realizują między innymi przedmioty związane z przywództwem w dowodzeniu, ochroną informacji niejawnych, czy historią sztuki wojennej. Uczestniczą w zajęciach dotyczących podstaw dowodzenia, taktyki ogólnej, działań pokojowych i stabilizacyjnych, gotowości mobilizacyjnej i bojowej, czy topografii wojskowej. Nie omijają ich także różnego rodzaju szkolenia, wśród których znajduje się między innymi szkolenie strzeleckie.

Pozostałą część wypełniają przedmioty z zakresu obranego kierunku, a zatem studenci spotykają się z matematyką, hydrauliką i hydrologią, fizyką i dynamiką budowli, kierowaniem procesem inwestycyjnym, eksploatacją infrastruktury budowlanej, fundamentowaniem, czy zarządzaniem przedsięwzięciami budowlanymi.

W zakresie kwalifikacji technicznych absolwenci studiów wojskowych na kierunku Budownictwo mają posiadać wiedzę niezbędną do: projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych, organizacji procesów budowlanych oraz zarządzania w budownictwie, rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku budownictwo – studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE?

Ukończenie studiów na kierunku budownictwo – studia wojskowe otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia w firmach budowlanych i deweloperskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami wykończeniowymi oraz remontowymi. Równie ciekawą opcją może być praca w agencjach nieruchomości czy w biurach projektowych i architektonicznych. Co więcej, mogą rozpocząć karierę wojskową.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku budownictwo – studia wojskowe:

 • wojsko
 • firmy budowlane
 • firmy deweloperskie
 • biura projektowe
 • biura architektoniczne
 • agencje nieruchomości

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu