INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA

INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA

Dodaj do ulubionych

INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria geoprzestrzenna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku inżynieria geoprzestrzenna
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności inżynieria geoprzestrzenna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria geoprzestrzenna - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci kierunku inżynieria geoprzestrzenna zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk geograficznych, technicznych oraz informatycznych. Ponadto, w czasie studiów dowiedzą się więcej na temat kartografii oraz architektury i urbanistyki.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku inżynieria geoprzestrzenna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach geodezyjnych, biurach projektowych czy w branży IT. Dobrym rozwiązaniem może być również założenie własnej działalności gospodarczej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek inżynieria geoprzestrzenna, powinni zapoznać się z wymaganiami, aktualnie obowiązującymi na danej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na

studia na kierunku inżynieria geoprzestrzenna to:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • geografia,
 • język obcy nowożytny,
 • język polski.

W przypadku studiów drugiego stopnia, konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych na pokrewnym kierunku.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Inżynieria geoprzestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria geoprzestrzenna studia niestacjonarne

Inżynieria geoprzestrzenna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria geoprzestrzenna studia I stopnia

Inżynieria geoprzestrzenna studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria geoprzestrzenna

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA

W programie studiów na kierunku inżynieria geoprzestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Podstawy programowania
 • Geodezja satelitarna
 • Analizy przestrzenne
 • Fotogramteria
 • Zastosowania GIS
 • Podstawy teledetekcji
 • Kartografia
 • Wprowadzenie do metrologii
 • Fizyka

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA ?

Inżynieria geoprzestrzenna to studia cywilne, których program nauczania oscyluje wokół nauk ścisłych, technicznych czy geograficznych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów, studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe. W czasie licznych warsztatów, rozwiną szereg cennych umiejętności z obszaru geodezji, architektury czy informatyki.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria geoprzestrzenna możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek inżynieria geoprzestrzenna zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk technicznych, matematycznych i geograficznych. Program kształcenia zakłada także realizacje zajęć o tematyce związanej z geodezją i kartografią, architekturą oraz z urbanistyką. Ponadto, studenci rozwiną wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się pozyskiwania i przetwarzania geodanych teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

Co więcej, dowiedzą się w jaki sposób projektować systemy geoinformacyjne oraz pozyskiwać danej obrazowe z dronów. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z obszaru tworzenia aplikacji czy programowania w wybranych językach. W planie znajdą się także warsztaty, dzięki którym studenci poznają zasady budowania modeli 3D oaz dokonywania analizy przestrzennej. Integralną cześć studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA ?

Studia na kierunku inżynieria geoprzestrzenna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA ?

Ukończenie studiów na kierunku inżynieria geoprzestrzenna otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach geodezyjnych, gdzie wykorzystają swoją wiedzę z zakresu nauk geograficznych i technicznych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z zawodem urbanisty lub programisty. Dobrym rozwiązaniem może być także podjęcie pracy w biurach projektowych lub w prężnie rozwijającej się branży IT.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria geoprzestrzenna:

 • biura projektowe
 • branża IT
 • firmy geodezyjne
 • biura urbanistyczne
 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA

Komentarze (0)