GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE

Dodaj do ulubionych

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Studenci kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe zdobędą wiedzę z zakresu nauk geograficznych, technicznych i wojskowych. Ponadto nauczą się wykorzystania systemów informacji przestrzennej, przetwarzania danych przestrzennych oraz opracowywania wojskowych map topograficznych. Ponadto poznają zasady wykonywania pomiarów geodezyjnych i wykorzystania nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych w swojej codziennej pracy zawodowej.

Absolwenci będą przygotowani do pełnienia służby wojskowej. Co więcej znajdą zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych i wydawnictwach kartograficznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem studiów wojskowych trzeba posiadać pewne predyspozycje i spełnić szereg istotnych warunków. Kandydaci na kierunek geodezja i kartografia – studia wojskowe muszą zaliczyć egzamin maturalny oraz przejść test sprawnościowy i rozmowę kwalifikacyjną. Dopiero po spełnieniu wszystkich warunków dostaną się na powyższe studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe to:

 • matematyka/fizyka/geografia

 • język angielski

 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Geodezja i kartografia - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia jednolite

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE?

Geodezja i kartografia – studia wojskowe skierowane są do osób, które w przyszłości chciałyby pełnić zawodową służbę wojskową. Studenci, oprócz wykształcenia kierunkowego, zdobędą przygotowanie wojskowe i nauczą się zarządzania i dowodzenia oraz eksploatacji specjalistycznego sprzętu. Ukończenie powyższego kierunku otwiera drzwi do kariery wojskowej oraz cywilnej, w miejscach zatrudniających profesjonalnych geodetów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek geodezja i kartografia – studia wojskowe skupią się na rozwijaniu wiedzy z zakresu nauk geograficznych, matematycznych, technicznych i wojskowych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat geoinformatyki i meteorologii. Jednak najwięcej czasu poświęcą na doskonalenie umiejętności praktycznych. W czasie studiów nauczą się zakładania sieci geodezyjnych, wykorzystania technik pomiarowych oraz systemów informacji przestrzennej.

Ponadto poznają zasady programowania i przetwarzania danych, tworzenia map wojskowych i wykonywania profesjonalnych pomiarów geodezyjnych. Równie ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie zdolności z obszaru badania atmosfery, prognozowania pogody, tworzenie katastru nieruchomości, a także wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych. Studenci nauczą się również języka angielskiego i poznają specjalistyczną terminologię branżową, którą wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE?

Absolwenci kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe zostaną przygotowani do pełnienia służby wojskowej na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją informacji o środowisku geograficznym na potrzeby działań wojsk. Studia geodezyjne uprawniają do podjęcia pracy w firmach budowlanych i geodezyjnych, a także w wydawnictwach kartograficznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe:

 • Siły Zbrojne RP

 • firmy geodezyjne

 • firmy budowlane

 • wydawnictwa kartograficzne.

Zobacz inne kierunki Wojskowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)