GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE

Studia na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Geodezja i kartografia - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | geodezja i kartografia - studia wojskowe - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe zdobędą wiedzę z zakresu nauk geograficznych, technicznych i wojskowych. Ponadto nauczą się wykorzystania systemów informacji przestrzennej, przetwarzania danych przestrzennych oraz opracowywania wojskowych map topograficznych. Ponadto poznają zasady wykonywania pomiarów geodezyjnych i wykorzystania nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych w swojej codziennej pracy zawodowej.

 

Specjalności

Współczesne studia z geodezji i kartografii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe: geoinformatyka, meteorologia, rozpoznanie obrazowe.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka i astronomia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci będą przygotowani do pełnienia służby wojskowej. Co więcej znajdą zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych i wydawnictwach kartograficznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem studiów wojskowych trzeba posiadać pewne predyspozycje i spełnić szereg istotnych warunków. Kandydaci na kierunek geodezja i kartografia – studia wojskowe muszą zaliczyć egzamin maturalny oraz przejść test sprawnościowy i rozmowę kwalifikacyjną. Dopiero po spełnieniu wszystkich warunków dostaną się na powyższe studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe to:

 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE

W programie studiów na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Przywództwo w dowodzeniu
 • Historia sztuki wojennej
 • Działania pokojowe i stabilizacyjne
 • Profilaktyka antykorupcyjna
 • Gotowość bojowa i mobilizacyjna
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
 • Fotogrametria
 • Metody teledetekcji
 • Fotogrametria współczesna

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE?

Geodezja i kartografia – studia wojskowe skierowane są do osób, które w przyszłości chciałyby pełnić zawodową służbę wojskową. Studenci, oprócz wykształcenia kierunkowego, zdobędą przygotowanie wojskowe i nauczą się zarządzania i dowodzenia oraz eksploatacji specjalistycznego sprzętu. Ukończenie powyższego kierunku otwiera drzwi do kariery wojskowej oraz cywilnej, w miejscach zatrudniających profesjonalnych geodetów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek geodezja i kartografia – studia wojskowe skupią się na rozwijaniu wiedzy z zakresu nauk geograficznych, matematycznych, technicznych i wojskowych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat geoinformatyki i meteorologii. Jednak najwięcej czasu poświęcą na doskonalenie umiejętności praktycznych. W czasie studiów nauczą się zakładania sieci geodezyjnych, wykorzystania technik pomiarowych oraz systemów informacji przestrzennej.

Ponadto poznają zasady programowania i przetwarzania danych, tworzenia map wojskowych i wykonywania profesjonalnych pomiarów geodezyjnych. Równie ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie zdolności z obszaru badania atmosfery, prognozowania pogody, tworzenie katastru nieruchomości, a także wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych. Studenci nauczą się również języka angielskiego i poznają specjalistyczną terminologię branżową, którą wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE?

Absolwenci kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe zostaną przygotowani do pełnienia służby wojskowej na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją informacji o środowisku geograficznym na potrzeby działań wojsk. Studia geodezyjne uprawniają do podjęcia pracy w firmach budowlanych i geodezyjnych, a także w wydawnictwach kartograficznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe:

 • Siły Zbrojne RP
 • firmy geodezyjne
 • firmy budowlane
 • wydawnictwa kartograficzne.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia - studia wojskowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia - studia wojskowe studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi otwarte Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji UŁ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJkzVRdi_LG0cRIMXhgRsDc2Q https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/45afd-uniwersytet-lodzki-kierunki.jpg Uniwersytet Łódzki
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • ul. Okopowa 59,  , 01-043 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=ul.%20Okopowa%2059%20warszawa https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5068d-aeh-vizja.jpg Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Dni otwarte https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a4759-akademia-muzyczna-Lodz.jpg Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 • ul. św. Jadwigi 12, Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJe5O2FNnpD0cRJYDVarV7L1g https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/05309-wyzsza-szkola-prawa-wroc.jpg Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Komentarze (0)