ul. Grudziądzka 5

87-100 Toruń

Tel: 056 611 3249; 056 611 3310

fax: 056 622 5397

http://www.fizyka.umk.pl/

ul. Grudziądzka 5

87-100 Toruń

Tel: 056 611 3249; 056 611 3310

fax: 056 622 5397

http://www.fizyka.umk.pl/

 • ASTRONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Astronomia
  Jak przystało na uniwersytet, którego patronem jest Mikołaj Kopernik, astronomia i astrofizyka zajmują w nim bardzo ważne miejsce. W Piwnicach pod Toruniem znajduje się największe w Polsce obserwatorium astronomiczne, założone w latach czterdziestych przez dwoje wybitnych astronomów: Władysława Dziewulskiego (w latach międzywojennych profesora i rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie) oraz Wilhelminę Iwanowską. Wśród teleskopów optycznych pracujących w obserwatorium znajduje się największy w Polsce, o średnicy zwierciadła 90 cm. W latach siedemdziesiątych powstało, także w Piwnicach, obserwatorium radioastronomiczne z radioteleskopem o średnicy 32 m, jednym z większych i najnowocześniejszych w Europie, pracującym w światowej sieci VLBI. Kierunek astronomia prowadzony na UMK posiada wyróżniajacą akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu zajął w ostatniej tzw. ocenie parametrycznej, prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najwyższe miejsce wśród wszystkich uniwersyteckich wydziałów zajmujących się fizyką i astronomią w Polsce.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Astronomia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Automatyka i robotyka
  Rozwój przemysłu w dzisiejszych czasach jest nierozerwalnie związany z rozwojem nowoczesnych technologii. Istnieje zaledwie kilka kierunków studiów, które kształcą ludzi przygotowanych nie tylko do odbioru, ale i do tworzenia nowoczesnych technologii. Jednym z nich jest niewątpliwie Automatyka i Robotyka. Absolwent tego kierunku będzie dobrze przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki oraz do instalowania i obsługi zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe w nowoczesnym przemyśle, np. samochodowym, lotniczym, elektronicznym, aeronautyce, produkcji maszyn. Absolwent będzie posiadał umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników cyfrowych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie  rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna - wiedza z zakresu automatyki i robotyki. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Fizyka
  Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej umożliwia zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata, pozwala poznać jego strukturę. Bez badań fizycznych nie byłoby telefonów komórkowych, komputerów, telewizji HD, telewizorów plazmowych i LCD, itp. To fizyka leży u podstaw nowoczesnych technologii. Studiowanie fizyki jest znakomitą szkołą myślenia ścisłego i zarazem praktycznego. Zdobyte na studiach fizycznych umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój nowoczesnych technologii zapewnia zgodne z wykształceniem zatrudnienie, nie tylko w Polsce. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Fizyka techniczna
  Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje możliwość zrozumienia najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz poznania jego struktury. Osiągnięcia fizyki przekładają się na rozwój nowoczesnych technologii. Bez wyników badań fizycznych nie byłoby np. telefonów komórkowych, komputerów, odtwarzaczy laserowych, telewizji HD, nowoczesnych telewizorów plazmowych, LCD i LED. Studia na fizyce technicznej są znakomitą szkołą myślenia ścisłego i praktycznego zarazem. Studiowanie odpowiednich działów matematyki i fizyki daje solidny fundament. Aspekt praktyczny, inżynierski, polega na poznaniu wiedzy i nabyciu umiejętności niezbędnych do projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń technicznych oraz na przygotowaniu w zakresie podstawowych zasad ekonomii i przedsiębiorczości.  Absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Informatyka stosowana
  Na kierunku informatyka stosowana nacisk położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych, takich jak zastosowanie istniejących narzędzi oraz tworzenie nowych programów wykorzystywanych w życiu codziennym i biznesie. Jako absolwent informatyki stosowanej będziesz dysponować wiedzą niezbędną do tworzenia systemów baz danych, przetwarzania informacji, programowania sieci komputerowych. Wiedza ta może być przydatna w zastosowaniach informatyki w technice, biologii, medycynie, elektronice, fizyce, a także przy produkcjach filmowych, w telekomunikacji czy transporcie. Informatyka jest nauką, która cały czas się rozwija a nowocześnie wykształceni specjaliści są wszędzie potrzebni.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)