Physics and Astronomy studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Physics and Astronomy to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Kierunek Physics and Astronomy ma charakter międzydyscyplinarny. Unikatowa propozycja kształcenia umożliwi Ci zdobycie wiedzy zarówno w zakresie fizyki, jak i astronomii. Studenci niejako sami decydują o dziedzinie dominującej poprzez dobór przedmiotów. Studia w tym zakresie prowadzone są w języku angielskim. Będziesz miał/a okazję poznać największe odkrycia astronomiczne, które nieustannie kształtują wyobrażenia człowieka o świecie.

Absolwenci ze swobodą odnajdują się w szkołach doktorskich zarówno w kraju, jak i za granicą. Mogą pracować w ośrodkach badawczych, a także zajmują się obsługą zaawansowanych urządzeń i systemów komputerowych. Ich zawodowym i naukowym celem jest popularyzacja nauki w zakresie fizyki i astronomii.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. W zależności od trybu kształcenia proces rekrutacyjny wygląda inaczej. 

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PHYSICS AND ASTRONOMY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Physics and astronomy stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 26.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku physics and astronomy

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHYSICS AND ASTRONOMY?

Studia na kierunku Physics and Astronomy tworzone są w interdyscyplinarny sposób, a głównym językiem, w którym prowadzone są zajęcia, jest język angielski. W trakcie zdobywanego wykształcenia będziesz miał/a okazję dołączyć do zespołów badawczych szukających odpowiedzi na takie pytania, jak chociażby fakt, w jaki sposób nanocząsteczka złota może wpływać na świecenie pojedynczych molekuł lub czy można zmierzyć skład atmosfery planet w układach pozasłonecznych.

Propozycja kształcenia Physics and Astronomy jest idealna dla osób, które chcą wejść w świat naukowców na najwyższym poziomie. W ramach zajęć będziesz miał/a okazję korzystać z naukowego sprzętu badawczego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Physics and Astronomy możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek Physics and Astronomy umożliwia Ci zdobycie wiedzy odnoszącej się zarówno do astronomii, jak i fizyki. Astronomia uchodzi za najstarszą naukę przyrodniczą, a jednocześnie za naukę, która nieustannie kształtuje Nasze wyobrażenie o świecie. W trakcie zdobywanej wiedzy dowiedz się, na czym polega detekcja fal grawitacyjnych, a także jak odkrywa się pozasłoneczne układy planetarne i nowe, nieznane planetoidy w pobliżu Ziemi.

Fizyka z kolei ułatwi wyjaśnienie fundamentalnych procesów, które zachodzą w przyrodzie. Zrozumiesz ogólne i powszechne prawa, które rządzą światem, a także nauczysz się rozwiązywać problemy z wykorzystaniem metod naukowych popartych symulacjami komputerowymi.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PHYSICS AND ASTRONOMY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHYSICS AND ASTRONOMY?

Studia na kierunku Physics and Astronomy trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku physics and astronomy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PHYSICS AND ASTRONOMY STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku physics and astronomy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
5
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek physics and astronomy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PHYSICS AND ASTRONOMY?

Absolwenci kierunku Physics and Astronomy specjalizują się w obsłudze zaawansowanych urządzeń i systemów komputerowych. Zawodowo zajmują się popularyzacją nauki, a także poznawaniem mikro i nano-świata oraz najodleglejszych zakątków kosmosu.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Physics and Astronomy:

  • ośrodki badawcze
  • firmy zajmujące się analizą statystyczną danych
  • branża IT
  • ośrodki badawcze
  • planetaria
  • placówki naukowe i naukowo-badawcze

Absolwenci studiów astronomicznych i fizycznych w tym zakresie odnajdą się w szkołach doktorskich zarówno w kraju, jak i za granicą.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHYSICS AND ASTRONOMY

Komentarze (0)