• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektroenergetyka
  • Inżynierii środowiska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Elektroenergetyka
  • Inżynierii środowiska
 • ENERGETYKA Stopień: I

 • INFORMATYKA Stopień: I

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Tworzenie aplikacji internetowych
  • Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych
  • Automatyka i mechatronika

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Tworzenie aplikacji internetowych
  • Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych
  • Automatyka i mechatronika
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo techniczne
  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Bezpieczeństwo publiczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo techniczne
  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Bezpieczeństwo publiczne
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inwestycje i wdrożenia przemysłowe
  • Procesy produkcyjne i technologiczne
  • Urządzenia i systemy mechatroniczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria projektowania maszyn i urządzeń
  • Urządzenia i procesy technologiczne w przemyśle

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inwestycje i wdrożenia przemysłowe
  • Procesy produkcyjne i technologiczne
  • Urządzenia i systemy mechatroniczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria projektowania maszyn i urządzeń
  • Urządzenia i procesy technologiczne w przemyśle

Opinie (1)

justin bieber Ocena

informatyka bardzo niski poziom, odradzam