Dodaj do ulubionych

TRANSPORT IN ENGLISH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku transport in English to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Transport in English to studia, których program nauczania będzie oscylował wokół kwestii związanych z logistyką, naukami technicznymi oraz zarządzaniem. Studenci nauczą się zarządzania procesem logistycznym oraz transportem i spedycją. Ponadto dowiedzą się więcej na temat projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach transportowych, logistycznych i spedycyjnych. Ponadto zwiążą swoją przyszłość z centami logistycznymi oraz jednostkami eksploatacyjnymi i projektowo-konstrukcyjnymi transportu. Dzięki znajomości języka angielskiego mogą podjąć pracę na arenie międzynarodowej.

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia magisterskie na kierunku transport in english skierowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby kontynuować naukę i zdobyć wszechstronne wykształcenie techniczne, pozwalające podjąć pracę w branży logistycznej i transportowej. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji wato zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku transport in english to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TRANSPORT IN ENGLISH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Transport in english stopień: (II)
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 20.07.2021
do 22.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 22.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 22.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku transport in english

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT IN ENGLISH?

Branża transportowa nieustannie się rozwija, dlatego też nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu tej dziedziny. Dla osób chcących zdobyć wykształcenie, pozwalające na pracę w tej branży skierowane są studia na kierunku transport in english. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, ścisłych oraz zarządzania, a także zyskają cenne doświadczenie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Transport in English możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku transport in English zdobędą kompleksową wiedzę na temat logistyki, zarządzania, transportu oraz spedycji. Ponadto poznają specyfikę branży logistycznej i transportowej. Jednak przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej studentów.

W ramach kształcenia nauczą się zarządzania procesem logistycznym i transportowym, projektowania i eksploatacji systemów sterowania i kierowania ruchem, a także rozwiną zdolności z obszaru organizacji i planowania. Jako że studia są realizowane w języku angielskim, studenci rozwiną swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TRANSPORT IN ENGLISH STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT IN ENGLISH?

Studia na kierunku transport in English trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku transport in english na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TRANSPORT IN ENGLISH STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku transport in english na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek transport in english na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TRANSPORT IN ENGLISH?

Po ukończeniu studiów na kierunku transport in English studenci znajdą zatrudnienie w branży logistycznej, transportowej i spedycyjnej. Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach administracyjnych i gospodarczych, zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu, centrach logistycznych. Dzięki znajomości języka angielskiego można podjąć zatrudnienie na arenie międzynarodowej oraz w firmach, w których wymagana jest znajomość języka obcego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku transport in English:

  • firmy spedycyjne

  • firmy transportowe

  • centra logistyczne

  • jednostki administracyjne

  • jednostki gospodarcze

  • firmy i korporacje międzynarodowe

  • własna działalność gospodarcza.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT IN ENGLISH

Komentarze (0)