• ENERGETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia w Szczecinie - kierunek Energetyka

  Absolwent może być zatrudniony:

  • w siłowniach zawodowych (elektrowniach, elektrociepłowniach),
  • w zakładach ciepłowniczych (np. SEC, WPEC itp.),
  • w zakładach przemysłowych w działach energetycznych i mechanicznych,
  • przy projektowaniu i eksploatacji siłowni wykorzystujących odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii,
  • w auditingu energetycznym.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Szczecinie - kierunek Inżynieria materiałowa

  Absolwent studiów wyższych inżynierskich kierunku inżynieria materiałowa posiada podstawowe przygotowanie teoretyczne z zakresu nauk technicznych, wiedzę i umiejętności praktyczne obejmujące:

  • dobór i przygotowanie materiałów do produkcji wyrobów z szeroko pojętej grupy metali, tworzyw polimerowych i ceramicznych,
  • materiałoznawstwo i procesy technologiczne obróbki cieplnej, spajania, obróbki cieplnej, obróbki ubytkowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych prowadzące do gotowych wyrobów,
  • elementy projektowania procesów wytwórczych, projektowanie oprzyrządowania technologicznego,
  • eksploatację maszyn i linii technologicznych, nadzór technologiczny nad produkcją wyrobów,
  • ocenę jakości półproduktów i wyrobów gotowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo i techniki łączenia
  • Konstrukcje lekkie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo i techniki łączenia
  • Konstrukcje lekkie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA POJAZDÓW BOJOWYCH I SPECJALNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Celem kształcenia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych jest przygotowanie kadry, która będzie gotowa do podjęcia wyzwań jakie stawia eksploatacja nowoczesnych pojazdów bojowych i specjalnych, w które wyposażone są Siły Zbrojne RP, Straż Pożarna i Policja, a także firmy wykonujące specjalistyczne prace przy użyciu takiego sprzętu. Realizacja tak sformułowanych celów będzie prowadzona przez doświadczoną kadrę akademicką oraz praktyków prowadzących eksploatację pojazdów bojowych i specjalnych w resortach MON i MSWiA.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI W PRZEMYŚLE 4.0 Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwenci kierunku studiów dualnych Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0 są specjalistami z wiedzą z zakresu inżynierii mechanicznej, w szczególności inżynierii produkcji i utrzymania ruchu, posiadającymi roczne doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie 3,5-letnich studiów. Znajdą zatrudnienie w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania, z branży spożywczej, metalowej, motoryzacyjnej w działach produkcyjnych, Lean Management oraz w utrzymaniu ruchu. Zdobyta w trakcie nauki wiedza oraz doświadczenie, pozwala absolwentom bardzo szybko dostosować się do stawianych wymagań zawodowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA TRANSPORTU Stopień: I II REKRUTACJA

  Argumenty i atuty za podjęciem studiów:

  Posiadamy:

  • nowoczesne laboratoria,
  • stanowiska do badań silników spalinowych,
  • nowoczesną hamownię podwoziową,
  • testery diagnostyczne,
  • stoły probiercze do badania współczesnych układów wtryskowych,
  • możliwość wyjazdów do krajów UE w ramach programu Erasmus,
  • prężnie działające Studenckie Koło Naukowe TRANSPORTU,
  • system stypendialny,
  • zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne w ramach zajęć laboratoryjnych, pokazów szkoleniowych i praktyk, z których część odbywa się w przedsiębiorstwach i służbach związanych z transportem samochodowym (firmy motoryzacyjne, serwisy samochodowe, firmy spedycyjne, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego itp.).

  Na zajęciach:

  • poznasz budowę pojazdów samochodowych,
  • nauczysz się współczesnych metod diagnostycznych i naprawczych.

  Posiadamy wykwalifikowanych wykładowców, którzy współpracują z przemysłem motoryzacyjnym i przekazują wiedzę praktyczną.

  Wychodzimy naprzeciw branży automotive i szkolimy studentów z podstaw programowania w pojazdach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
  • Organizacja transportu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka, organizacja i technologia transportu
  • Urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
  • Organizacja transportu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka, organizacja i technologia transportu
  • Urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku transport jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Mechanika i budowa maszyn

  Studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn uzyskują kompleksowe wykształcenie w zakresie budowy maszyn, zasad ich projektowania, konstruowania i wytwarzania. Poza przedmiotami podstawowymi, których poznanie jest konieczne do dalszego poszerzania wiedzy, kierunek oferuje wiele specjalistycznych kursów.

  Od wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania począwszy, przez zagadnienia jakości produkcji, metrologię po problemy programowania i sterowania urządzeniami oraz maszynami. Wszystkie te zajęcia prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach z wykorzystaniem światowej klasy sprzętu.

  Wybór drugiego stopnia studiów i kontynuacja kształcenia, poprzez wybór przedmiotów obieralnych, pozwala skupić się studentowi na poznawaniu i doskonalenie umiejętności w interesujących go dziedzinach – wytwarzaniu, projektowaniu, mechatronice. Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatów, potwierdzających posiadane umiejętności w modelowaniu 3D oraz programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie.

  Zajęcia na hali technologicznej, wyposażonej w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie oraz w bogato wyposażonych laboratoriach pozwalają sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę. Dla najlepszych – Wydział oferuje dalsze kształcenie na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, ściśle związanej z kierunkiem studiów Mechanika i Budowa Maszyn.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria spawalnictwa
  • Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • Urządzenia mechatroniczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria spawalnictwa
  • Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • Urządzenia mechatroniczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia w Szczecinie - kierunek Mechatronika

  Absolwenci kierunku mechatronika są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Znajdują zatrudnienie w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania, w biurach konstrukcyjno-projektowych, w działach badawczo-rozwojowych oraz w utrzymaniu ruchu. Zdobyta w trakcie nauki wiedza, a szczególnie ta z pogranicza różnych dziedzin techniki, pozwala im się bardzo szybko dostosować do stawianych im wymagań. Dzięki temu są cenionymi pracownikami i poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Szczecinie - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwent znajdzie zatrunienie wszędzie, gdzie trzeba w przedsiębiorstwie:
  • łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania
  • kierować systemami produkcyjnymi
  • kierować systemem zarządzania jakością
  • właściwie zorganizować proces produkcyjny
  • kierować zespołami ludzkimi
  • umiejętnie stosować systemy informatyczne w sferze zarządzania oraz przygotowania i organizacji produkcji
  • w energetyce, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria jakości
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria jakości
  • Logistyka przemysłowa
  • Zarządzanie energią i środowiskiem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria jakości
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria jakości
  • Logistyka przemysłowa
  • Zarządzanie energią i środowiskiem

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty do wyboru

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Michał Ocena

Bardzo polecam studia na kierunku Mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Było wiele ciekawych i praktycznych przedmiotów. Po studiach, a nawet podczas studiowania łatwo znaleźć pracę w zawodzie.