• ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Szczecinie - kierunek Energetyka
  Absolwent ma możliwość zatrudnienia:
  • w siłowniach zawodowych (elektrowniach, elektrociepłowniach)
  • w zakładach ciepłowniczych (np. SEC, WPEC itp.)
  • w zakładach przemysłowych w działach energetycznych i mechanicznych
  • przy projektowaniu i eksploatacji siłowni wykorzystujących odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
  • w auditingu energetycznym
  Absolwent studiów inżynierskich I stopnia kierunku Energetyka otrzymuje gruntowną wiedzę z zakresu podstaw technicznego, ekonomicznego i ekologicznego wytwarzania, przetwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza z zakresu techniki cieplnej, racjonalnego wykorzystania energii, elektroenergetyki, agroenergetyki, ochrony środowiska, ekonomi i informatyki, z szczególnym uwzględnieniem problematyki zrównoważonego rozwoju kraju. Absolwent kierunku Energetyka jako specjalista w dziedzinie energii może podjąć pracę w przedsiębiorstwach projektujących, eksploatujących lub remontujących instalacje energetyczne wykorzystujące konwencjonalne i odnawialne źródła energii. Absolwent tego kierunku jest też przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Miejscem pracy absolwenta mogą być też jednostki samorządowe, w których absolwent pełni rolę doradcy ds. energii. Ponadto absolwent posiada umiejętność posługiwania się literaturą fachową, gromadzeniem, przetwarzaniem oraz pisemnym i ustnym przekazywaniem informacji. Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się językiem specjalistycznym w zakresie zagadnień energetycznych. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia m.in. na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Inżynieria Środowiska.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Studia w Szczecinie - kierunek Inżynieria materiałowa

  Inżynieria Materiałowa jest dyscypliną, która zajmuje się zasadami opracowywania i udoskonalania materiałów poprzez nadawanie im specyficznych cech użytkowych, określanie ich struktury i badanie ich właściwości. To dziedzina o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca wiedzę inżynierską ze znajomością budowy materii i technologii materiałowych, niezastąpiona w doborze najbardziej odpowiednich materiałów w procesie projektowania każdej konstrukcji. Jest to kierunek dla osób, które chcą wejść w świat nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz widzą swoją przyszłość w projektowaniu, konstruowaniu oraz udoskonalaniu materiałów i urządzeń.

  Absolwent znajdzie zatrudnienie jako:

  • projektant i konstruktor wyrobów, w tym konstrukcji elementów karoserii i wyposażenia konstrukcji samochodowych, jachtów, statków, zbiorników, urządzeń wiatrowych, przemysłu maszynowego i elektromaszynowego, lotniczego, protez medycznych i implantów oraz budowie maszyn,
  • konstruktor form do wytwarzania wyrobów,
  • technolog materiałowy, w tym technologii wytwarzania, modyfikowania i przetwarzania materiałów na wyroby,
  • specjalista ds. kontroli jakości produkcji lub wyrobu,
  • specjalista ds. recyklingu, zagospodarowywania odpadów i technologii ekologicznych.​

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Mechanika i budowa maszyn

  Studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn uzyskują kompleksowe wykształcenie w zakresie budowy maszyn, zasad ich projektowania, konstruowania i wytwarzania. Poza przedmiotami podstawowymi, których poznanie jest konieczne do dalszego poszerzania wiedzy, kierunek oferuje wiele specjalistycznych kursów. Od wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania począwszy, przez zagadnienia jakości produkcji, metrologię po problemy programowania i sterowania urządzeniami oraz maszynami. Wszystkie te zajęcia prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach z wykorzystaniem światowej klasy sprzętu. Wybór drugiego stopnia studiów i kontynuacja kształcenia, poprzez wybór przedmiotów obieralnych, pozwala skupić się studentowi na poznawaniu i doskonalenie umiejętności w interesujących go dziedzinach – wytwarzaniu, projektowaniu, mechatronice. Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatów, potwierdzających posiadane umiejętności w modelowaniu 3D oraz programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Zajęcia na hali technologicznej, wyposażonej w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie oraz w bogato wyposażonych laboratoriach pozwalają sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę. Dla najlepszych – Wydział oferuje dalsze kształcenie na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, ściśle związanej z kierunkiem studiów Mechanika i Budowa Maszyn.

  Absolwent ma szansę na zatrudnienie:
  • w przedsiębiorstwach, gdzie zastosowanie mają komputerowe techniki konstruowania maszyn i projektowania ich technologii z wykorzystaniem nowoczesnych systemów CAD/CAM 3D
  • przy projektowaniu instalacji energetycznych i gospodarowaniu odnawialnymi i niekonwencjonalnymi źródłami energii
  • w różnego rodzaju zakładach naprawczych i mechanizacji rolnictwa
  • w przemyśle stoczniowym
  • w zakładach stosujących zautomatyzowane linie produkcyjne
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia w Szczecinie - kierunek Mechatronika

  Interdyscyplinarne studia na specjalności mechatronika umożliwiają zdobycie wykształcenia w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji oraz badań nowoczesnych urządzeń mechatronicznych. Urządzenia takie charakteryzują się wysoką integracją części mechanicznej, elektronicznej, automatycznego sterowania oraz elementów informatycznych. W związku z tym, w procesie projektowania i wytwarzania oraz eksploatacji takich układów konieczny jest udział inżynierów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu wszystkich dziedzin wchodzących w skład mechatroniki: mechaniki i budowy maszyn, elektroniki, informatyki i automatyki. Absolwent kierunku mechatronika posiada zatem przygotowanie do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz konstrukcyjnych. Przygotowany jest również do wykonywania zadań w zakresie nadzoru, diagnostyki i eksploatacji urządzeń mechatronicznych oraz układów sterowania maszyn. 

  Absolwenci posiadają następujące kompetencje i umiejętności:

  • doboru materiałów, projektowania, wytwarzania i eksploatacji układów mechanicznych,
  • zespołowego i indywidualnego projektowania, doboru i analizy układów sterowania, w szczególności układów napędowych,
  • korzystania z komputerowych systemów wspomagających prace inżynierskie w mechatronice oraz posługiwania się nowoczesnymi środkami informatycznymi,
  • posługiwania się przyrządami pomiarowymi, budowania systemów pomiarowych, poprawnego prowadzenia i oceniania wyników pomiarów,
  • nadzorowania zadań obsługowych dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Szczecinie - kierunek Transport
  Absolwent znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza na temat:
  • organizacji i kierowania systemami transportu
  • eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych
  • zarządzania inżynieriąi bezpieczeństwem ruchu drogowego
  • spedycji czy logistyki
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Szczecinie - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwent znajdzie zatrunienie wszędzie, gdzie trzeba w przedsiębiorstwie:
  • łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania
  • kierować systemami produkcyjnymi
  • kierować systemem zarządzania jakością
  • właściwie zorganizować proces produkcyjny
  • kierować zespołami ludzkimi
  • umiejętnie stosować systemy informatyczne w sferze zarządzania oraz przygotowania i organizacji produkcji
  • w energetyce, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Michał Ocena

Bardzo polecam studia na kierunku Mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Było wiele ciekawych i praktycznych przedmiotów. Po studiach, a nawet podczas studiowania łatwo znaleźć pracę w zawodzie.