• ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Szczecinie - kierunek Energetyka

  Absolwent może być zatrudniony:

  • w siłowniach zawodowych (elektrowniach, elektrociepłowniach),
  • w zakładach ciepłowniczych (np. SEC, WPEC itp.),
  • w zakładach przemysłowych w działach energetycznych i mechanicznych,
  • przy projektowaniu i eksploatacji siłowni wykorzystujących odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii,
  • w auditingu energetycznym.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - kierunek Inżynieria materiałowa

  Absolwent studiów wyższych inżynierskich kierunku inżynieria materiałowa posiada podstawowe przygotowanie teoretyczne z zakresu nauk technicznych, wiedzę i umiejętności praktyczne obejmujące:

  • dobór i przygotowanie materiałów do produkcji wyrobów z szeroko pojętej grupy metali, tworzyw polimerowych i ceramicznych,
  • materiałoznawstwo i procesy technologiczne obróbki cieplnej, spajania, obróbki cieplnej, obróbki ubytkowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych prowadzące do gotowych wyrobów,
  • elementy projektowania procesów wytwórczych, projektowanie oprzyrządowania technologicznego,
  • eksploatację maszyn i linii technologicznych, nadzór technologiczny nad produkcją wyrobów,
  • ocenę jakości półproduktów i wyrobów gotowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo i techniki łączenia
  • Konstrukcje lekkie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo i techniki łączenia
  • Konstrukcje lekkie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA POJAZDÓW BOJOWYCH I SPECJALNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Celem kształcenia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych jest przygotowanie kadry, która będzie gotowa do podjęcia wyzwań jakie stawia eksploatacja nowoczesnych pojazdów bojowych i specjalnych, w które wyposażone są Siły Zbrojne RP, Straż Pożarna i Policja, a także firmy wykonujące specjalistyczne prace przy użyciu takiego sprzętu. Realizacja tak sformułowanych celów będzie prowadzona przez doświadczoną kadrę akademicką oraz praktyków prowadzących eksploatację pojazdów bojowych i specjalnych w resortach MON i MSWiA.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI W PRZEMYŚLE 4.0

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Absolwenci kierunku studiów dualnych Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0 są specjalistami z wiedzą z zakresu inżynierii mechanicznej, w szczególności inżynierii produkcji i utrzymania ruchu, posiadającymi roczne doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie 3,5-letnich studiów. Znajdą zatrudnienie w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania, z branży spożywczej, metalowej, motoryzacyjnej w działach produkcyjnych, Lean Management oraz w utrzymaniu ruchu. Zdobyta w trakcie nauki wiedza oraz doświadczenie, pozwala absolwentom bardzo szybko dostosować się do stawianych wymagań zawodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA TRANSPORTU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Argumenty i atuty za podjęciem studiów:

  Posiadamy:

  • nowoczesne laboratoria,
  • stanowiska do badań silników spalinowych,
  • nowoczesną hamownię podwoziową,
  • testery diagnostyczne,
  • stoły probiercze do badania współczesnych układów wtryskowych,
  • możliwość wyjazdów do krajów UE w ramach programu Erasmus,
  • prężnie działające Studenckie Koło Naukowe TRANSPORTU,
  • system stypendialny,
  • zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne w ramach zajęć laboratoryjnych, pokazów szkoleniowych i praktyk, z których część odbywa się w przedsiębiorstwach i służbach związanych z transportem samochodowym (firmy motoryzacyjne, serwisy samochodowe, firmy spedycyjne, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego itp.).

  Na zajęciach:

  • poznasz budowę pojazdów samochodowych,
  • nauczysz się współczesnych metod diagnostycznych i naprawczych.

  Posiadamy wykwalifikowanych wykładowców, którzy współpracują z przemysłem motoryzacyjnym i przekazują wiedzę praktyczną.

  Wychodzimy naprzeciw branży automotive i szkolimy studentów z podstaw programowania w pojazdach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
  • Organizacja transportu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka, organizacja i technologia transportu
  • Urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
  • Organizacja transportu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka, organizacja i technologia transportu
  • Urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria transportu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Szczecin - kierunek Mechanika i budowa maszyn

  Studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn uzyskują kompleksowe wykształcenie w zakresie budowy maszyn, zasad ich projektowania, konstruowania i wytwarzania. Poza przedmiotami podstawowymi, których poznanie jest konieczne do dalszego poszerzania wiedzy, kierunek oferuje wiele specjalistycznych kursów.

  Od wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania począwszy, przez zagadnienia jakości produkcji, metrologię po problemy programowania i sterowania urządzeniami oraz maszynami. Wszystkie te zajęcia prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach z wykorzystaniem światowej klasy sprzętu.

  Wybór drugiego stopnia studiów i kontynuacja kształcenia, poprzez wybór przedmiotów obieralnych, pozwala skupić się studentowi na poznawaniu i doskonalenie umiejętności w interesujących go dziedzinach – wytwarzaniu, projektowaniu, mechatronice. Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatów, potwierdzających posiadane umiejętności w modelowaniu 3D oraz programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie.

  Zajęcia na hali technologicznej, wyposażonej w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie oraz w bogato wyposażonych laboratoriach pozwalają sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę. Dla najlepszych – Wydział oferuje dalsze kształcenie na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, ściśle związanej z kierunkiem studiów Mechanika i Budowa Maszyn.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria spawalnictwa
  • Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • Urządzenia mechatroniczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria spawalnictwa
  • Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • Urządzenia mechatroniczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Szczecinie - kierunek Mechatronika

  Absolwenci kierunku mechatronika są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Znajdują zatrudnienie w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania, w biurach konstrukcyjno-projektowych, w działach badawczo-rozwojowych oraz w utrzymaniu ruchu. Zdobyta w trakcie nauki wiedza, a szczególnie ta z pogranicza różnych dziedzin techniki, pozwala im się bardzo szybko dostosować do stawianych im wymagań. Dzięki temu są cenionymi pracownikami i poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwent znajdzie zatrunienie wszędzie, gdzie trzeba w przedsiębiorstwie:
  • łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania
  • kierować systemami produkcyjnymi
  • kierować systemem zarządzania jakością
  • właściwie zorganizować proces produkcyjny
  • kierować zespołami ludzkimi
  • umiejętnie stosować systemy informatyczne w sferze zarządzania oraz przygotowania i organizacji produkcji
  • w energetyce, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria jakości
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria jakości
  • Logistyka przemysłowa
  • Zarządzanie energią i środowiskiem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria jakości
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria jakości
  • Logistyka przemysłowa
  • Zarządzanie energią i środowiskiem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opinie (1)

Michał Ocena

Bardzo polecam studia na kierunku Mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Było wiele ciekawych i praktycznych przedmiotów. Po studiach, a nawet podczas studiowania łatwo znaleźć pracę w zawodzie.