• AUTOMATYKA I ROBOTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów automatyka i robotyka
  Studia na kierunku Automatyka i Robotyka przygotowują do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie szeroko pojętych systemów sterowania. Studenci zapoznają się z zaawansowanym sprzętem komputerowym i profesjonalnym oprogramowaniem nabywając umiejętność samodzielnego tworzenia aplikacji, w tym zwłaszcza oprogramowania sterowników, rozproszonych systemów sterowania, zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych oraz integracji tego oprogramowania w środowisku informatycznym.
  Zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji sterowników i systemów, budowy mikrokomputerów sterujących, przetwarzania sygnałów, robotyki i mechatroniki, wizji komputerowej, baz danych, sieci komunikacyjnych, systemów operacyjnych, inteligentnych systemów komputerowych oraz metod wspomagania decyzji.
  Automatyka i Robotyka to kierunek ściśle powiązany z funkcjonowaniem nowoczesnych rozwiązań przemysłu 4.0. Daje wiedzę na temat na temat nowoczesnych, rozproszonych systemów sterowania, także opartych na idei IOT. Wydział w zakresie automatyki i robotyki dysponuje ogromnym doświadczeniem wynikającym ze współpracy z producentami sterowników i systemów sterowania (także zagranicą). Konstrukcja i oprogramowanie sterowników jest rzeszowską specjalnością wśród politechnik krajowych.
  Laboratoria są wyposażone w rozmaity sprzęt komputerowy, sterowniki i systemy sterowania czołowych producentów, roboty stacjonarne i mobilne, systemy wizyjne, komunikację bezprzewodową itd. Studenci nabywają umiejętność programowania aplikacji zarówno w uniwersalnych systemach operacyjnych, jak i w systemach czasu rzeczywistego. Poznają przemysłowe bazy danych, nowoczesne mikrokontrolery, systemy wbudowane, programowanie robotów przemysłowych.
  Potrafią projektować urządzenia mikroprocesorowe i rekonfigurowalne oraz stosować różnego typu sieci komputerowe z konwersją protokołów komunikacyjnych. Poznają także szybkie prototypowanie urządzeń mechatronicznych, zasady bezpieczeństwa systemów, uzyskują wiedzę w zakresie metod sztucznej inteligencji, systemów ekspertowych, eksploracji danych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROMOBILNOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów elektromobilność

  Program studiów na tym kierunku przewiduje zagadnienia z zakresu: napędów elektrycznych, efektywnego przetwarzania energii w układach energoelektronicznych, sterownia i regulacji w pojazdach elektrycznych, metody sztucznej inteligencji w pojazdach autonomicznych, zasady dystrybucji energii do zasilania pojazdów, w tym stacje ładowania. Dominującą formą zajęć są projekty i ćwiczenia praktyczne.

  Po ukończeniu studiów na kierunku elektromobilność absolwenci potrafią: projektować i konstruować elektryczne układy napędowe, projektować układy energoelektroniczne do efektywnego przetwarzania energii, wykorzystywać i eksploatować układy magazynowania energii elektrycznej, projektować systemy sterowania w pojazdach elektrycznych, projektować instalacje i systemy zasilania w pojazdach, posługiwać się językiem obcym na poziomie B2, pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektromobilność brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów elektronika i telekomunikacja
  Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja pozwalają realizować zainteresowania i poszerzyć wiedzę z różnych obszarów elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych, technik informacyjno-pomiarowych, eksploatacji komputerowych systemów informacyjno-pomiarowych. 
  Program kształcenia studentów zapewnia absolwentom przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze produkcji, jak też szeroko pojętych usług. Student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.
  Posiada znajomość nowoczesnych technologii mikro- i nanoelektronicznych. Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej narzędzi komputerowych - zaawansowanych programów Cax. Uzyskuje umiejętności projektowania urządzeń mikroprocesorowych, elektroakustycznych, energoelektronicznych i urządzeń telekomunikacyjnych w tym, zna sposoby projektowania systemów antenowych. Potrafi projektować urządzenia RFID. Zna współczesne metody produkcji układów scalonych, rozwiązania układowe i systemowe w przemysłowych urządzeniach elektronicznych oraz w urządzeniach informatycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne
  • Telekomunikacja
  • Urządzenia elektroniczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów elektrotechnika
  Studia na kierunku elektrotechnika przygotowują absolwentów do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie: projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych.
  W czasie studiów, student ma możliwość zapoznania się z problemami współczesnej energetyki dotyczącymi: nowoczesnych metod projektowania oświetlenia i instalacji elektrycznych, jakości energii elektrycznej, elektronicznego przetwarzania energii, gospodarki elektroenergetycznej, automatyki napędu, wykorzystania techniki mikroprocesorowej w procesie przetwarzania energii oraz sterowania napędami, efektywności energetycznej układów napędowych, zagadnień ekologicznego wytwarzania i przesyłania energii. Studenci uzyskują wiedzę dotyczącą wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej, wiatrowej i geotermalnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Napędy elektryczne w energetyce motoryzacji i lotnictwie
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
  • Elektroenergetyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Przetwarzanie energii elektrycznej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Napędy elektryczne w energetyce motoryzacji i lotnictwie
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
  • Elektroenergetyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Przetwarzanie energii elektrycznej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów energetyka

  Absolwent może podjąć pracę w:

  • biurach projektowych,
  • przedsiębiorstwach budowlanych, -
  • jednostkach administracji państwowej, -
  • przedsiębiorstwach ciepłowniczych, -
  • gazowniczych,
  • zakładach przemysłowych.

  Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami o charakterze interdyscyplinarnym obejmującymi zagadnienia z elektrotechniki i elektroenergetyki. Śledzi aktualne trendy w realizacji robót budowlanych z zakresu energetyki. Absolwent nawiązuje współpracę ze zróżnicowaną grupą specjalistów z branży energetycznej, posługując się w miarę potrzeb specjalistyczną terminologią. Efektywnie planuje i realizuje pracę własną i w zespole, przyjmując odpowiedzialność za powierzone zadania.

  Studia dają możliwość uzyskania umiejętności komunikowania się w wybranym języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci mają możliwość odbywania studiów w innych uczelniach zagranicznych w ramach programów ERASMUS+.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia oraz ocena z egzaminu kompetencyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów informatyka
  Absolwenci kierunku informatyka w czasie studiów nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów informatycznych, przygotowania i realizacji oraz weryfikacji projektów informatycznych, praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, technicznych aspektów obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, szybkiego adaptowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.
  Studenci kierunku informatyka mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu: programowania w języku asemblera, C, C++, C#, Java, Python, inżynierii systemów informatycznych, technologii internetowych, aplikacji mobilnych, programowania urządzeń IOT, grafiki komputerowej i animacji,  interakcji człowiek-komputer, tworzenia baz danych oraz wykorzystywania sztucznej inteligencji w bogato wyposażonych pracowniach komputerowych.
  Uzyskują zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie sieci komputerowych i cyberbezpieczeństwa. Znają technologie stosowne w systemach informatycznych przedsiębiorstw, w tym systemy ERP, rozproszone usługi sieciowe oraz najnowocześniejsze technologie stosowane w systemach integracyjnych. Znają protokoły sieciowe nie tylko stosowane w typowych urządzeniach sieciowych, ale także stosowane w rozproszonych usługach sieciowych, także opartych na brokerach komunikatów lub zdarzeń. 
  Poznają problematykę inżynierii systemów, zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi umożliwiającymi pracę zespołową, narzędzia zarządzania wersjami oprogramowania oraz problematykę wdrożeń także opartą na rozwiązaniach kontenerowych. Studenci poznają obowiązujące zasady prawne i etyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (22)

absolwent Ocena odpowiedz

Studiując informatykę nauczycie się czegoś tylko c++ dzięki dr Hałdasiowi i jego pomocnikom (ale i tak trzeba włożyć dużo wkładu własnego, zwłaszcza jeśli sie nie miało styczności z tym językiem, czy ogólnie programowaniem), wszystko inne czego będziecie się uczyć na tym kierunku(inżynier) jest albo zbędne i zapomnicie dużą część zaraz po zaliczeniu, albo zajęcia są prowadzone w sposób bezmyślny, np przepisywanie komend z instrukcji w celu skonfigurowania urządzenia, bez żadnego przemyślenia. Jeśli nie technikum informatyczne to totalnie nic bym z tego nie zrozumiał. Dodatkowo jeden wykładowca... człowiek który nie ma pojęcia o przedmiocie, albo w ogólnie nie umie przekazać wiedzy, nawet się wysłowić... prowadzi bardzo dużo przedmiotów, które wydają się ciekawe(python, R, Ruby, sztuczna Inteligencja!(nie chodzi o profesora Kluskę) czy informatyka w medycynie :D), ale wystarczy przyjść na jedne zajęcia tego 'doktóra' żeby zderzyć się z rzeczywistością... łatwo się zrazić. Jeśli jakieś inne przedmioty są prowadzone przez wykwalifikowaną osobę jak wspomniany wcześniej prof. Kluska, to i tak trzeba samemu dużo czasu poświęcić na naukę własną, żeby wynieść z tego jak najwięcej i nadążać za wykładami, bo po prostu zdamy i zapomnimy, trzeba wybrać w czym się chcemy wykwalifikować i cisnąć samemu. Dużą zaletą jest, że duża część prowadzących zdaje sobie sprawę że musimy się sami uczyć i nie robi problemów, a nawet idą często na rękę studentom, więc spokojnie można studiować dziennie i pracować, czy samemu poświęcać dużo czasu na własny rozwój. Ogólnie informatyka na tej uczelni nie jest zła, można załapać PODSTAWY z wielu rzeczy i ewentualnie samemu je potem rozwijać, sama uczelnia nie nauczy totalnie niczego, ani nie wystarczy żeby złapać jakąś sensowną pracę w IT, daje przydatny papier.

Ewelina Ocena odpowiedz

Polecam Energetykę, poziom matmy jest wysoki, ale do ogarnięcia. Wykładowcy prowadzą dyżury, na których chętnie pomagają, za co duży plus !!!!

Mateusz (Informatyka) Ocena odpowiedz

Jestem na drugim roku Informatyki, obawiałem się matmy bo w LO nie byłem z niej najlepszy. Jednak nauka na studiach wygląda zupełnie inaczej niż w szkole. Dużo łatwiej przyswoić wiedzę dzięki wykładom oraz ćwiczeniom. Dlatego nie ma co się bać, warto próbować

Alicja Ocena odpowiedz

Jak tylko chcecie- dużo się nauczycie.

Norbert Ocena odpowiedz

Jestem studentem informatyki, dlatego mogę dać opinię z pierwszej ręki :-) Ogólnie bardzo polecam studiowanie tego kierunku na tym wydziale. Co ważne, wykładowcy raczej zawsze są mili i pomocni.

Hanna Ocena odpowiedz

Polecam specjalizacje przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej na kierunku Elektrotechnika, uważam że to najsensowniejsza specjalizacja !!!

Kuba K. Ocena odpowiedz

Kierunek Elektrotechnika mimo stereotypów które słyszałem również daje fascynujące perspektywy ;)

Iga Ocena odpowiedz

Uczelnia daje na pewno dużo praktycznej wiedzy, ale dobrze jest zacząć działać samodzielnie już od 1 maksymalnie 2 roku, czyli np należeć do koła naukowego, czy starać się o staż w firmie.

Marceli Ocena odpowiedz

Przy wyborze kierunku mając już ukierunkowany plan na siebie, uczelnia na pewno da możliwości. Ale przede wszystkim trzeba chcieć samemu coś osiągnąć

Jarek Ocena odpowiedz

samo miasto zasługuje na pochwałę. Bo jednak ma ono duży wpływ na wybór uczelni przez przyszłych studentów. Uczelnia też fajna, daje duże możliwości...

Antek B. Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja wydawał mi się ciekawy lecz z małymi szansami na pracę w zawodzie. Jednak udało mi się załapać na staż podczas trwania studiów, i mam nadzieję zostać w firmie

Bartek W odpowiedzi do: Antek B. odpowiedz

Również się tam wybieram. Prosiłbym o więcej szczegółów. Nie jestem dobry z języków obcych. Czy jest to do ogarnięcia? Jak matematyka, ciężka?

Aga Ocena odpowiedz

Niektóre zajęcia to strata czasu, ale zdecydowana większość to fajne, interesujące wykłady czy ćwiczenia

Maciek Ocena odpowiedz

Zajęcia na poziomie 8/10. Wszystko zależy od własnych chęci i predyspozycji

Dominika Ocena odpowiedz

Polecam działać w kolach naukowych, daje to dużo pewności siebie. Wiem to po sobie :) Ogólnie uczelnia, jak i sam kierunek Energetyka jak najbardziej na tak

Zosia K. Ocena odpowiedz

Trzeba się dobrze nastawić, na naukę poświęcam tyle samo czasu co w liceum, a tego bałam się najbardziej. Dużo informacji wynosi się z wykładów

Kinga Ocena odpowiedz

Uważam, że każdy uczy się tyle ile chce, co za tym idzie ze studiów wyniesie tyle ile uważa za słuszne... :)

Marcelina M. Ocena odpowiedz

Atmosfera jest całkiem przyjemna, każdy sobie pomaga jak umie

Przemek Ocena odpowiedz

Elektrotechnika na wydziale EiI - nie jest łatwo, ale fajnie i ciekawie. Polecam koła naukowe prowadzone przez studentów

Daria Ocena odpowiedz

Polecam Informatykę, zawód przyszłości, chociaż nauka nie pójdzie na marne :D

Daniel Ocena odpowiedz

Jestem na Informatyce i nie żałuje swojego wyboru. Na pewno wiążę swoją przyszłość z tym zawodem :-)

Artur Ocena odpowiedz

Studiowałem Automatykę i Robotykę na tym wydziale parę lat temu i na pewno było warto, dużo możliwości zawodowych po zakończeniu studiów