• AUTOMATYKA I ROBOTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów automatyka i robotyka
  Automatyka i robotyka jest nowoczesną dziedziną techniki obecną niemal we wszystkich gałęziach przemysłu, w ochronie środowiska, komunikacji, technice wojskowej itd. Zajmuje się projektowaniem i realizacją sterowników i systemów automatyki, zastosowaniami robotów stacjonarnych i mobilnych, skomputeryzowaną produkcją, inteligentnymi budynkami, przemysłowymi sieciami komputerowymi oraz powiązaniem sfery wytwarzania z zarządzaniem.
  Studia na kierunku automatyka i robotyka przygotowują do rozwiązywania problemów inżynierskich i badawczo–rozwojowych w zakresie szeroko pojętych systemów sterowania. Studenci zapoznają się z zaawansowanym sprzętem komputerowym i profesjonalnym oprogramowaniem nabywając umiejętność samodzielnego tworzenia aplikacji, w tym zwłaszcza oprogramowania sterowników, rozproszonych systemów sterowania, zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych oraz integracji tego oprogramowania w środowisku informatycznym.
  Zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji sterowników i systemów, budowy mikrokomputerów sterujących, przetwarzania sygnałów, robotyki i mechatroniki, wizji komputerowej, baz danych, sieci komunikacyjnych, systemów operacyjnych, inteligentnych systemów komputerowych oraz metod wspomagania decyzji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELECTRICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku electrical engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROMOBILNOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów elektromobilność

  Program studiów na tym kierunku przewiduje zagadnienia z zakresu: napędów elektrycznych, efektywnego przetwarzania energii w układach energoelektronicznych, sterownia i regulacji w pojazdach elektrycznych, metody sztucznej inteligencji w pojazdach autonomicznych, zasady dystrybucji energii do zasilania pojazdów, w tym stacje ładowania. Dominującą formą zajęć są projekty i ćwiczenia praktyczne.

  Po ukończeniu studiów na kierunku elektromobilność absolwenci potrafią: projektować i konstruować elektryczne układy napędowe, projektować układy energoelektroniczne do efektywnego przetwarzania energii, wykorzystywać i eksploatować układy magazynowania energii elektrycznej, projektować systemy sterowania w pojazdach elektrycznych, projektować instalacje i systemy zasilania w pojazdach, posługiwać się językiem obcym na poziomie B2, pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektromobilność brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów elektronika i telekomunikacja
  Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja pozwalają realizować zainteresowania i poszerzyć wiedzę z różnych obszarów elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych, eksploatacji komputerowych systemów informacyjno-pomiarowych i przetwarzania danych oraz graficznej prezentacji wyników. 
  Program kształcenia studentów zapewnia absolwentom przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze produkcji, jak też szeroko pojętych usług. Student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Posiada znajomość nowoczesnych technologii mikro- i nanoelektronicznych.
  Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej narzędzi komputerowych - zaawansowanych programów CAx.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne
  • Telekomunikacja
  • Urządzenia elektroniczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów elektrotechnika
  Studia na kierunku elektrotechnika przygotowują absolwentów do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie: projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych.
  W czasie studiów, student ma możliwość zapoznania się z problemami współczesnej energetyki dotyczącymi: nowoczesnych metod projektowania oświetlenia i instalacji elektrycznych, jakości energii elektrycznej, elektronicznego przetwarzania energii, gospodarki elektroenergetycznej, automatyki napędu, wykorzystania techniki mikroprocesorowej w procesie przetwarzania energii oraz sterowania napędami, efektywności energetycznej układów napędowych i rosnącej roli stosowania energooszczędnych maszyn, zagadnień ekologicznego wytwarzania i przesyłania energii.
  Studia na kierunku elektrotechnika, dają także możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu zasad projektowania w różnych gałęziach przemysłu, programowania sterowników PLC maszyn i urządzeń oraz organizacji pracy robotów w gniazdach produkcyjnych, eksploatacji nowoczesnych systemów automatyki, sterowania w przemyśle maszynowym, energetyce itp.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Napędy elektryczne w energetyce motoryzacji i lotnictwie
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Przetwarzanie energii elektrycznej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów energetyka
  Absolwenci studiów I-go stopnia uzyskują tytuł inżyniera kierunku energetyka. Posiadają oni ogólną i specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawidłowego projektowania technicznego systemów energetycznych, elektrycznych, ciepłowniczych,wentylacyjnych, instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii. Potrafią tworzyć i odczytywać rysunki techniczne.
  Znają podstawy teoretyczne z zakresu termodynamiki technicznej, mechaniki płynów, biologii i chemii środowiska. Potrafią sformułować i rozwiązywać zadania inżynierskie o charakterze praktycznym charakterystyczne dla energetyki. Znają aktualne trendy w realizacji robót budowlanych z zakresu energetyki.
  Potrafią pracować w zespole. Znają przepisy związane z realizacją inwestycji związanych z szeroko pojętą energetyką, są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy własnej i współpracowników, są świadomi konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, postępują zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia oraz ocena z egzaminu kompetencyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów informatyka
  Absolwenci studiów kierunku informatyka w czasie studiów nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów informatycznych, przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu, technicznych aspektów obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, szybkiego adaptowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.
  W zależności od indywidualnych zainteresowań student może zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie: tworzenia oprogramowania narzędziowego i systemowego, projektowania kompletnych systemów informatycznych, zadaniowych lub obiektowych, realizacji prototypu systemu, układu sieci komputerowych, opracowania oprogramowania będącego protokołem sieciowym, interfejsem komunikacyjnym czy oprogramowaniem narzędziowym.
  Student ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu: programowania w języku asemblera, C, C++, Java, mikroinformatyki, inżynierii systemów informatycznych, technologii internetowych, grafiki komputerowej i animacji, tworzenia baz danych w bogato wyposażonych pracowniach komputerowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria systemów informatycznych
  • Systemy i sieci komputerowe
  • Informatyka w przedsiębiorstwie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria systemów informatycznych
  • Systemy i sieci komputerowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria systemów informatycznych
  • Systemy i sieci komputerowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Opinie (21)

Ewelina Ocena odpowiedz

Polecam Energetykę, poziom matmy jest wysoki, ale do ogarnięcia. Wykładowcy prowadzą dyżury, na których chętnie pomagają, za co duży plus !!!!

Mateusz (Informatyka) Ocena odpowiedz

Jestem na drugim roku Informatyki, obawiałem się matmy bo w LO nie byłem z niej najlepszy. Jednak nauka na studiach wygląda zupełnie inaczej niż w szkole. Dużo łatwiej przyswoić wiedzę dzięki wykładom oraz ćwiczeniom. Dlatego nie ma co się bać, warto próbować

Alicja Ocena odpowiedz

Jak tylko chcecie- dużo się nauczycie.

Norbert Ocena odpowiedz

Jestem studentem informatyki, dlatego mogę dać opinię z pierwszej ręki :-) Ogólnie bardzo polecam studiowanie tego kierunku na tym wydziale. Co ważne, wykładowcy raczej zawsze są mili i pomocni.

Hanna Ocena odpowiedz

Polecam specjalizacje przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej na kierunku Elektrotechnika, uważam że to najsensowniejsza specjalizacja !!!

Kuba K. Ocena odpowiedz

Kierunek Elektrotechnika mimo stereotypów które słyszałem również daje fascynujące perspektywy ;)

Iga Ocena odpowiedz

Uczelnia daje na pewno dużo praktycznej wiedzy, ale dobrze jest zacząć działać samodzielnie już od 1 maksymalnie 2 roku, czyli np należeć do koła naukowego, czy starać się o staż w firmie.

Marceli Ocena odpowiedz

Przy wyborze kierunku mając już ukierunkowany plan na siebie, uczelnia na pewno da możliwości. Ale przede wszystkim trzeba chcieć samemu coś osiągnąć

Jarek Ocena odpowiedz

samo miasto zasługuje na pochwałę. Bo jednak ma ono duży wpływ na wybór uczelni przez przyszłych studentów. Uczelnia też fajna, daje duże możliwości...

Antek B. Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja wydawał mi się ciekawy lecz z małymi szansami na pracę w zawodzie. Jednak udało mi się załapać na staż podczas trwania studiów, i mam nadzieję zostać w firmie

Bartek W odpowiedzi do: Antek B. odpowiedz

Również się tam wybieram. Prosiłbym o więcej szczegółów. Nie jestem dobry z języków obcych. Czy jest to do ogarnięcia? Jak matematyka, ciężka?

Aga Ocena odpowiedz

Niektóre zajęcia to strata czasu, ale zdecydowana większość to fajne, interesujące wykłady czy ćwiczenia

Maciek Ocena odpowiedz

Zajęcia na poziomie 8/10. Wszystko zależy od własnych chęci i predyspozycji

Dominika Ocena odpowiedz

Polecam działać w kolach naukowych, daje to dużo pewności siebie. Wiem to po sobie :) Ogólnie uczelnia, jak i sam kierunek Energetyka jak najbardziej na tak

Zosia K. Ocena odpowiedz

Trzeba się dobrze nastawić, na naukę poświęcam tyle samo czasu co w liceum, a tego bałam się najbardziej. Dużo informacji wynosi się z wykładów

Kinga Ocena odpowiedz

Uważam, że każdy uczy się tyle ile chce, co za tym idzie ze studiów wyniesie tyle ile uważa za słuszne... :)

Marcelina M. Ocena odpowiedz

Atmosfera jest całkiem przyjemna, każdy sobie pomaga jak umie

Przemek Ocena odpowiedz

Elektrotechnika na wydziale EiI - nie jest łatwo, ale fajnie i ciekawie. Polecam koła naukowe prowadzone przez studentów

Daria Ocena odpowiedz

Polecam Informatykę, zawód przyszłości, chociaż nauka nie pójdzie na marne :D

Daniel Ocena odpowiedz

Jestem na Informatyce i nie żałuje swojego wyboru. Na pewno wiążę swoją przyszłość z tym zawodem :-)

Artur Ocena odpowiedz

Studiowałem Automatykę i Robotykę na tym wydziale parę lat temu i na pewno było warto, dużo możliwości zawodowych po zakończeniu studiów