• AUTOMATYKA I ROBOTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Automatyka i robotyka
  Automatyka i robotyka jest nowoczesną dziedziną techniki obecną niemal we wszystkich gałęziach przemysłu, w ochronie środowiska, komunikacji, technice wojskowej itd. Zajmuje się projektowaniem i realizacją sterowników i systemów automatyki, zastosowaniami robotów stacjonarnych i mobilnych, skomputeryzowaną produkcją, inteligentnymi budynkami, przemysłowymi sieciami komputerowymi oraz powiązaniem sfery wytwarzania z zarządzaniem.

  Studia na kierunku automatyka i robotyka przygotowują do rozwiązywania problemów inżynierskich i badawczo–rozwojowych w zakresie szeroko pojętych systemów sterowania. Studenci zapoznają się z zaawansowanym sprzętem komputerowym i profesjonalnym oprogramowaniem nabywając umiejętność samodzielnego tworzenia aplikacji, w tym zwłaszcza oprogramowania sterowników, rozproszonych systemów sterowania, zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych oraz integracji tego oprogramowania w środowisku informatycznym.
  Zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji sterowników i systemów, budowy mikrokomputerów sterujących, przetwarzania sygnałów, robotyki i mechatroniki, wizji komputerowej, baz danych, sieci komunikacyjnych, systemów operacyjnych, inteligentnych systemów komputerowych oraz metod wspomagania decyzji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELECTRICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku electrical engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Elektronika i telekomunikacja
  Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja pozwalają realizować zainteresowania i poszerzyć wiedzę z różnych obszarów elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych, eksploatacji komputerowych systemów informacyjno-pomiarowych i przetwarzania danych oraz graficznej prezentacji wyników. 
  Program kształcenia studentów zapewnia absolwentom przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze produkcji, jak też szeroko pojętych usług.
  Student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Posiada znajomość nowoczesnych technologii mikro- i nanoelektronicznych. Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej narzędzi komputerowych - zaawansowanych programów CAx.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne
  • Telekomunikacja
  • Urządzenia elektroniczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Elektrotechnika
  Studia na kierunku elektrotechnika przygotowują absolwentów do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie: projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych.
  W czasie studiów, student ma możliwość zapoznania się z problemami współczesnej energetyki dotyczącymi: nowoczesnych metod projektowania oświetlenia i instalacji elektrycznych, jakości energii elektrycznej, elektronicznego przetwarzania energii, gospodarki elektroenergetycznej, automatyki napędu, wykorzystania techniki mikroprocesorowej w procesie przetwarzania energii oraz sterowania napędami, efektywności energetycznej układów napędowych i rosnącej roli stosowania energooszczędnych maszyn, zagadnień ekologicznego wytwarzania i przesyłania energii.
  Studia na kierunku elektrotechnika, dają także możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu zasad projektowania w różnych gałęziach przemysłu, programowania sterowników PLC maszyn i urządzeń oraz organizacji pracy robotów w gniazdach produkcyjnych, eksploatacji nowoczesnych systemów automatyki, sterowania w przemyśle maszynowym, energetyce itp.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Napędy elektryczne w energetyce motoryzacji i lotnictwie
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych; efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów wyższych w przypadku osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2012/2013 lub w latach następnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Energetyka
  Studia na kierunku energetyka umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych, zapoznają z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Przygotowana oferta na dwóch specjalnościach umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie: mechaniki technicznej, termodynamiki technicznej, wykorzystanie nowoczesnych maszyn energetycznych, techniki cieplnej, nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej wraz z zagadnieniami ochrony środowiska i oczyszczania spalin, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym energii słonecznej, wiatrowej i geotermalnej, zagadnieniami diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych procesów automatyki i sterowania, układów kogeneracyjnych i nowoczesnych rozwiązań małej energetyki, gospodarki energetycznej, efektywnego gospodarowania energią z wykorzystaniem różnych surowców energetycznych, wykonywania audytów energetycznych oraz zarządzania ryzykiem w energetyce. Studia dają możliwość poznania zasad gospodarki energetycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach przemysłowych, firmach i gminach.
  Studia stacjonarne I stopnia
  Specjalności:
  • technologie energetyczne
  • gospodarka energetyczna

  Studia stacjonarne II stopnia

  Specjalności:

  • odnawialne źródła energii

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Informatyka
  Absolwenci studiów kierunku informatyka w czasie studiów nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów informatycznych, przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu, technicznych aspektów obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, szybkiego adaptowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.
  W zależności od indywidualnych zainteresowań student może zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie: tworzenia oprogramowania narzędziowego i systemowego, projektowania kompletnych systemów informatycznych, zadaniowych lub obiektowych, realizacji prototypu systemu, układu sieci komputerowych, opracowania oprogramowania będącego protokołem sieciowym, interfejsem komunikacyjnym czy oprogramowaniem narzędziowym.
  Student ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu: programowania w języku asemblera, C, C++, Java, mikroinformatyki, inżynierii systemów informatycznych, technologii internetowych, grafiki komputerowej i animacji, tworzenia baz danych w bogato wyposażonych pracowniach komputerowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria systemów informatycznych
  • Systemy i sieci komputerowe
  • Informatyka w przedsiębiorstwie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria systemów informatycznych
  • Systemy i sieci komputerowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych; efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów wyższych w przypadku osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2012/2013 lub w latach następnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Opinie (20)

Ewelina Ocena

Polecam Energetykę, poziom matmy jest wysoki, ale do ogarnięcia. Wykładowcy prowadzą dyżury, na których chętnie pomagają, za co duży plus !!!!

Mateusz (Informatyka) Ocena

Jestem na drugim roku Informatyki, obawiałem się matmy bo w LO nie byłem z niej najlepszy. Jednak nauka na studiach wygląda zupełnie inaczej niż w szkole. Dużo łatwiej przyswoić wiedzę dzięki wykładom oraz ćwiczeniom. Dlatego nie ma co się bać, warto próbować

Alicja Ocena

Jak tylko chcecie- dużo się nauczycie.

Norbert Ocena

Jestem studentem informatyki, dlatego mogę dać opinię z pierwszej ręki :-) Ogólnie bardzo polecam studiowanie tego kierunku na tym wydziale. Co ważne, wykładowcy raczej zawsze są mili i pomocni.

Hanna Ocena

Polecam specjalizacje przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej na kierunku Elektrotechnika, uważam że to najsensowniejsza specjalizacja !!!

Kuba K. Ocena

Kierunek Elektrotechnika mimo stereotypów które słyszałem również daje fascynujące perspektywy ;)

Iga Ocena

Uczelnia daje na pewno dużo praktycznej wiedzy, ale dobrze jest zacząć działać samodzielnie już od 1 maksymalnie 2 roku, czyli np należeć do koła naukowego, czy starać się o staż w firmie.

Marceli Ocena

Przy wyborze kierunku mając już ukierunkowany plan na siebie, uczelnia na pewno da możliwości. Ale przede wszystkim trzeba chcieć samemu coś osiągnąć

Jarek Ocena

samo miasto zasługuje na pochwałę. Bo jednak ma ono duży wpływ na wybór uczelni przez przyszłych studentów. Uczelnia też fajna, daje duże możliwości...

Antek B. Ocena

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja wydawał mi się ciekawy lecz z małymi szansami na pracę w zawodzie. Jednak udało mi się załapać na staż podczas trwania studiów, i mam nadzieję zostać w firmie

Aga Ocena

Niektóre zajęcia to strata czasu, ale zdecydowana większość to fajne, interesujące wykłady czy ćwiczenia

Maciek Ocena

Zajęcia na poziomie 8/10. Wszystko zależy od własnych chęci i predyspozycji

Dominika Ocena

Polecam działać w kolach naukowych, daje to dużo pewności siebie. Wiem to po sobie :) Ogólnie uczelnia, jak i sam kierunek Energetyka jak najbardziej na tak

Zosia K. Ocena

Trzeba się dobrze nastawić, na naukę poświęcam tyle samo czasu co w liceum, a tego bałam się najbardziej. Dużo informacji wynosi się z wykładów

Kinga Ocena

Uważam, że każdy uczy się tyle ile chce, co za tym idzie ze studiów wyniesie tyle ile uważa za słuszne... :)

Marcelina M. Ocena

Atmosfera jest całkiem przyjemna, każdy sobie pomaga jak umie

Przemek Ocena

Elektrotechnika na wydziale EiI - nie jest łatwo, ale fajnie i ciekawie. Polecam koła naukowe prowadzone przez studentów

Daria Ocena

Polecam Informatykę, zawód przyszłości, chociaż nauka nie pójdzie na marne :D

Daniel Ocena

Jestem na Informatyce i nie żałuje swojego wyboru. Na pewno wiążę swoją przyszłość z tym zawodem :-)

Artur Ocena

Studiowałem Automatykę i Robotykę na tym wydziale parę lat temu i na pewno było warto, dużo możliwości zawodowych po zakończeniu studiów