• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Po ukończeniu kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będziesz posiadał kompleksowe umiejętności i kompetencje związane z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagrożenia wewnętrznego oraz przeciwdziałaniem mu. W trakcie studiów zdobędziesz umiejętność analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej oraz narodowej. Umiejętności i wiedza, jakie będziesz mógł zdobyć:
  • podstawy nauk społecznych, organizacji i zarządzania,
  • regulacje prawne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym,
  • konkretny i optymalny w danych warunkach sposób postępowania,
  • uwzględnianie ryzyka i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji,
  • kierowanie zespołami ludzkimi,
  • zbieranie, hierarchizowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji,
  • zasady i formy funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
  • zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, administracji publicznej,
  • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
  • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
  • zwalczanie przestępczości i terroryzmu.

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  Specjalności:

  • zarządzanie w styuacjach kryzysowych
  • komunikacja i transport
  • bezpieczeństwo ekonomiczne
  • służby i formacje ochrony bezpieczeństwa

  Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  Specjalności:

  • bezpieczeństwo lotnicze
  • kryminologia i kryminalistyka
  • bio- i cyberbezpieczeństwo
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Historia
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Finanse i rachunkowość
  Po ukończeniu kierunku Finanse i rachunkowość będziesz posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawne funkcjonowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach rynku finansowego. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczne umiejętności z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw i zarządzania finansami. Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:
  • rachunkowość przedsiębiorstw
  • zarządzanie finansami
  • rachunkowość finansowa i zarządcza
  • rachunek kosztów
  • obowiązujące przepisy i standardy sprawozdawczości finansowej
  • metody analizy finansowej i funkcjonowania rynków finansowych
  • controlling i audyt finansowy

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  Specjalności:

  • bankowość i rynki kapitałowe
  • rachunkowość i podatki

  Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

  Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu przez wydział uprawnienia do prowadzenia studiów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Logistyka
  Po ukończeniu kierunku Logistyka będziesz posiadał wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych. W trakcie studiów wykształcisz umiejętności menedżerskie niezbędne do sprawnego zarządzania procesami i funkcjami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:
  • podstawy nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania
  • nowoczesne systemy logistyczne
  • rozwiązywanie problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich
  • projektowanie systemów i procesów logistycznych
  • analiza i optymalizacja przepływu informacji, surowców, materiałów i towarów
  • logistyczna obsługa klientów
  • optymalizacja poziomu zapasów

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  Specjalności:

  • zarządzanie procesami logistycznymi
  • systemy transportowe
  • obsługa portów lotniczych

  Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  Specjalności:

  • zarządzanie transportem w logistyce
  • logistyka dystrybucji i handlu
  • logistyka służb mundurowych
  • logistyka lotnicza
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Fizyka lub geografia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SPORT Stopień: I REKRUTACJA

  Studia będą prowadzone we współpracy z Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej, adresowane do byłych i obecnych sportowców. Absolwent kierunku sport zyska wiedzę i umiejętności pozwalające na profesjonalne zarządzanie potencjałem biznesowym sportowców, organizacji lub stowarzyszeń czy obiektów sportowych. Interdyscyplinarny charakter wynika z połączenia wiedzy z zakresu nauk o kulturze fizycznej, biologicznych, społecznych, o zarządzaniu oraz ekonomicznych.

  Studia stacjonarne I stopnia

  Specjalności:

  • zarządzanie organizacją sportową
  • zarządzanie zespołem sportowym
  • zarządzanie karierą indywidualna w sporcie

  *Rekrutacja zostanie uruchomiona po uzyskaniu przez Wydział Zarządzania uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku, nadanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Wiedza o społeczeństwie lub biologia

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Zarządzanie
  Po ukończeniu Kierunku Zarządzanie będziesz posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Będziesz mógł realizować powierzone zadania w zakresie różnych funkcji zarządzania w firmach i instytucjach. Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:
  • prowadzenie własnej firmy
  • kształtowanie strategii firm i instytucji
  • zarządzanie finansami
  • projektowanie strategii marketingowej firm
  • zarządzanie personelem
  • realizacja badań marketingowych
  • wykorzystanie technik sprzedaży
  • zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarządzania
  • skuteczna autoprezentacja
  • negocjacje handlowe
  • analiza i ocena wyników prowadzonej działalności gospodarczej

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  Specjalności:

  • zarządzanie projektami
  • zarządzanie finansami
  • nowoczesny marketing
  • zarządzanie międzynarodowe
  • zarządzanie jakością

  ​Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  Specjalności:

  • rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
  • zarządzanie bezpieczeństwem
  • start up - kreowanie innowacyjnego biznesu
  • profesjonalny menedżer
  • komunikacja w biznesie
  • zarządzanie zespołem projetkowym
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Lena Ocena

Poszłam na kierunek zarządzanie, bo chciałam robić coś związanego z marketingiem, a tutaj jest specjalizacja Nowoczesny Marketing- którą polecam :-D

Katarzyna Ocena

Polecam Finanse i Rachunkowość, nie ma problemu z praktykami. Często jest możliwość odbyć też staż w banku. Więc jeżeli ktoś widzi tam swoją przyszłość powinien się zdecydować :-)

Emil Ocena

Wszystko zależy od chęci, dla kogoś komu się nie chce i będzie tylko zdawał żeby zdać to wiadomo, że żaden kierunek studiów nie będzie dla niego odpowiedni. ja jestem bardzo zadowolony z Logistyki na WZ

Krzysiek Ocena

Polecam Logistykę dla niezdecydowanych :)

Maciek Ocena

Jestem na Logistyce, spoko kierunek jeżeli chcesz wiązać z nim przyszłość, jak robisz studia tylko żeby mieć papierek radziłbym raczej coś innego, Logistyka nie jest takim prostym kierunkiem .

Martyna Ocena

Przyjechałam specjalnie do Rzeszowa na Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, bo spodobała mi się specjalizacja, którą można wybrać- bezpieczeństwo lotnicze. Na chwilę obecną nic mnie nie zdziwiło, mam nadzieję, że uczelnia jeszcze miło mnie zaskoczy