• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne

  Po ukończeniu kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne absolwent będzie posiadał kompleksowe umiejętności i kompetencje związane z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagrożenia wewnętrznego oraz przeciwdziałaniem mu. W trakcie studiów zdobędzie umiejętność analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej oraz narodowej.

  Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

  • podstawy nauk społecznych, organizacji i zarządzania,
  • regulacje prawne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym,
  • konkretny i optymalny w danych warunkach sposób postępowania,
  • uwzględnianie ryzyka i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji,
  • kierowanie zespołami ludzkimi,
  • zbieranie, hierarchizowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji,
  • zasady i formy funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
  • zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, administracji publicznej,
  • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
  • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
  • zwalczanie przestępczości i terroryzmu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem transportu
  • Bezpieczeństwo lokalne i zarządzanie kryzysowe
  • Służby i formacje ochrony bezpieczeństwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo lotnicze
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Bezpieczeństwo informacyjne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem transportu
  • Bezpieczeństwo lokalne i zarządzanie kryzysowe
  • Służby i formacje ochrony bezpieczeństwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo lotnicze
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Bezpieczeństwo informacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów finanse i rachunkowość

  Po ukończeniu kierunku Finanse i rachunkowość absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawne i merytoryczne funkcjonowanie w obszarze finansowo-księgowym przedsiębiorstw i instytucji. W trakcie studiów zdobędzie wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczne umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej oraz zarządczej przedsiębiorstw i instytucji, zarządzania finansami, a także funkcjonowania banków i rynków finansowych.

  Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza
  • zarządzanie finansami
  • metody analizy finansowej
  • funkcjonowanie rynków finansowych
  • funkcjonowanie systemu bankowego
  • rachunki kosztów
  • międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
  • controlling i audyt finansowy
  • podatki
  • ubezpieczenia

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość i podatki
  • Bankowość i rynki kapitałowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość i controlling
  • Finanse przedsiębiorstw i instytucji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość i podatki
  • Bankowość i rynki kapitałowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość i controlling
  • Finanse przedsiębiorstw i instytucji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA PROCESÓW BIZNESOWYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów inżynieria procesów biznesowych
  Po ukończeniu kierunku inżynieria procesów biznesowych absolwent  będzie posiadał wiedzę techniczną oraz przygotowanie do zarządzania różnymi organizacjami i realizowanymi w nich procesami. Będzie również posiadał umiejętności menedżerskie, przydatne w pracy na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem jak również wiedzę z zakresu komunikacji i pracy w zespole.
  Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:
  • projektowanie, modelowanie i analiza systemów oraz procesów realizowanych w przedsiębiorstwach, 
  • metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane w przemyśle, 
  • projektowanie i obsługa obiektów, systemów, także procesów technologicznych, 
  • tworzenie i realizacja projektów technicznych, 
  • wykorzystanie systemów informatycznych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, 
  • rozwiązywanie problemów dotyczących optymalizacji techniczno-ekonomicznej, 
  • postęp techniczno-technologiczny i najnowocześniejsze, innowacyjne rozwiązania stosowane w pracy inżynierskiej, 
  • współpraca i współdziałanie w zespołach interdyscyplinarnych, 
  • motywowanie i kierowanie grupami pracowniczymi, 
  • komunikowanie się z podmiotami z przedsiębiorstwa i z jego otoczenia, 
  • wykorzystywanie twórczości i kreatywności w procesie generowania nowych pomysłów i rozwiązywania różnego rodzaju problemów organizacyjnych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria procesów przemysłowych
  • Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria procesów przemysłowych
  • Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów logistyka

  Po ukończeniu kierunku Logistyka absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych. W trakcie studiów wykształci umiejętności menedżerskie niezbędne do sprawnego zarządzania procesami i funkcjami logistycznymi w przedsiębiorstwie.

  Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:
  • podstawy nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania
  • nowoczesne systemy logistyczne
  • rozwiązywanie problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich
  • projektowanie systemów i procesów logistycznych
  • analiza i optymalizacja przepływu informacji, surowców, materiałów i towarów
  • logistyczna obsługa klientów
  • optymalizacja poziomu zapasów

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy transportowe
  • Zarządzanie procesami logistycznymi
  • Obsługa portów lotniczych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie transportem w logistyce
  • Logistyka dystrybucji i handlu
  • Logistyka służb mundurowych
  • Logistyka lotnicza

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Systemy transportowe
  • Zarządzanie procesami logistycznymi
  • Obsługa portów lotniczych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie transportem w logistyce
  • Logistyka dystrybucji i handlu
  • Logistyka służb mundurowych
  • Logistyka lotnicza

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MODERN MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów management

  A graduate of the Management course will have thorough theoretical knowledge in the field of management and quality science, but also practical preparation to manage various types of organizations, processes implemented in them, to make the right decisions in solving problems in various situations. They will acquire deep knowledge, managerial skills, and social competences necessary for efficient management of market-oriented enterprises and non-profit institutions.

  The lack of traditional educational paths with an option to choose subjects depending on the interests of the student, gives the opportunity to independently create their own competencies, and create an individual career path. With classes conducted in English, widely recognized worldwide as the official language of business, using up-to-date textbooks and teaching materials in the field of business education, a graduate will gain the ability to communicate fluently in English, will be open to cooperation in a multicultural environment, to new experiences and opportunities arising from contacts with representatives of different cultures and nationalities.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów zarządzanie

  Po ukończeniu Kierunku Zarządzanie absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Będzie mógł realizować powierzone zadania w zakresie różnych funkcji zarządzania w firmach i instytucjach.

  Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

  • prowadzenie własnej firmy
  • kształtowanie strategii firm i instytucji
  • zarządzanie finansami
  • projektowanie strategii marketingowej firm
  • zarządzanie personelem
  • realizacja badań marketingowych
  • wykorzystanie technik sprzedaży
  • zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarządzania
  • skuteczna autoprezentacja
  • negocjacje handlowe
  • analiza i ocena wyników prowadzonej działalności gospodarczej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie finansami
  • Zarządzanie jakością
  • Nowoczesny marketing
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie międzynarodowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
  • Start-up - kreowanie innowacyjnego biznesu
  • Profesjonalny menedżer
  • Zarządzanie zespołem projektowym
  • Komunikacja w biznesie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie finansami
  • Zarządzanie jakością
  • Nowoczesny marketing
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie międzynarodowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
  • Start-up - kreowanie innowacyjnego biznesu
  • Profesjonalny menedżer
  • Zarządzanie zespołem projektowym
  • Komunikacja w biznesie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

Bezpiecznik Ocena odpowiedz

Super wydział i uczelnia! Polecam bezpieczeństwo wewnętrzne.

Lena Ocena odpowiedz

Poszłam na kierunek zarządzanie, bo chciałam robić coś związanego z marketingiem, a tutaj jest specjalizacja Nowoczesny Marketing- którą polecam :-D

Katarzyna Ocena odpowiedz

Polecam Finanse i Rachunkowość, nie ma problemu z praktykami. Często jest możliwość odbyć też staż w banku. Więc jeżeli ktoś widzi tam swoją przyszłość powinien się zdecydować :-)

Emil Ocena odpowiedz

Wszystko zależy od chęci, dla kogoś komu się nie chce i będzie tylko zdawał żeby zdać to wiadomo, że żaden kierunek studiów nie będzie dla niego odpowiedni. ja jestem bardzo zadowolony z Logistyki na WZ

Krzysiek Ocena odpowiedz

Polecam Logistykę dla niezdecydowanych :)

Maciek Ocena odpowiedz

Jestem na Logistyce, spoko kierunek jeżeli chcesz wiązać z nim przyszłość, jak robisz studia tylko żeby mieć papierek radziłbym raczej coś innego, Logistyka nie jest takim prostym kierunkiem .

Martyna Ocena odpowiedz

Przyjechałam specjalnie do Rzeszowa na Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, bo spodobała mi się specjalizacja, którą można wybrać- bezpieczeństwo lotnicze. Na chwilę obecną nic mnie nie zdziwiło, mam nadzieję, że uczelnia jeszcze miło mnie zaskoczy