• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Po ukończeniu kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będziesz posiadał kompleksowe umiejętności i kompetencje związane z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagrożenia wewnętrznego oraz przeciwdziałaniem mu. W trakcie studiów zdobędziesz umiejętność analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej oraz narodowej. Umiejętności i wiedza, jakie będziesz mógł zdobyć:
  • podstawy nauk społecznych, organizacji i zarządzania,
  • regulacje prawne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym,
  • konkretny i optymalny w danych warunkach sposób postępowania,
  • uwzględnianie ryzyka i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji,
  • kierowanie zespołami ludzkimi,
  • zbieranie, hierarchizowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji,
  • zasady i formy funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
  • zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, administracji publicznej,
  • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
  • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
  • zwalczanie przestępczości i terroryzmu.

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  Specjalności:

  • zarządzanie w styuacjach kryzysowych
  • komunikacja i transport
  • bezpieczeństwo ekonomiczne
  • służby i formacje ochrony bezpieczeństwa

  Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  Specjalności:

  • bezpieczeństwo lotnicze
  • kryminologia i kryminalistyka
  • bio- i cyberbezpieczeństwo
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Historia
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Finanse i rachunkowość
  Po ukończeniu kierunku Finanse i rachunkowość będziesz posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawne funkcjonowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach rynku finansowego. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczne umiejętności z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw i zarządzania finansami. Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:
  • rachunkowość przedsiębiorstw
  • zarządzanie finansami
  • rachunkowość finansowa i zarządcza
  • rachunek kosztów
  • obowiązujące przepisy i standardy sprawozdawczości finansowej
  • metody analizy finansowej i funkcjonowania rynków finansowych
  • controlling i audyt finansowy

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  Specjalności:

  • bankowość i rynki kapitałowe
  • rachunkowość i podatki

  Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

  Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu przez wydział uprawnienia do prowadzenia studiów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Logistyka
  Po ukończeniu kierunku Logistyka będziesz posiadał wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych. W trakcie studiów wykształcisz umiejętności menedżerskie niezbędne do sprawnego zarządzania procesami i funkcjami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:
  • podstawy nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania
  • nowoczesne systemy logistyczne
  • rozwiązywanie problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich
  • projektowanie systemów i procesów logistycznych
  • analiza i optymalizacja przepływu informacji, surowców, materiałów i towarów
  • logistyczna obsługa klientów
  • optymalizacja poziomu zapasów

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  Specjalności:

  • zarządzanie procesami logistycznymi
  • systemy transportowe
  • obsługa portów lotniczych

  Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  Specjalności:

  • zarządzanie transportem w logistyce
  • logistyka dystrybucji i handlu
  • logistyka służb mundurowych
  • logistyka lotnicza
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Fizyka/fizyka i astronomia lub geografia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Zarządzanie
  Po ukończeniu Kierunku Zarządzanie będziesz posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Będziesz mógł realizować powierzone zadania w zakresie różnych funkcji zarządzania w firmach i instytucjach. Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:
  • prowadzenie własnej firmy
  • kształtowanie strategii firm i instytucji
  • zarządzanie finansami
  • projektowanie strategii marketingowej firm
  • zarządzanie personelem
  • realizacja badań marketingowych
  • wykorzystanie technik sprzedaży
  • zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarządzania
  • skuteczna autoprezentacja
  • negocjacje handlowe
  • analiza i ocena wyników prowadzonej działalności gospodarczej

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  Specjalności:

  • zarządzanie projektami
  • zarządzanie finansami
  • nowoczesny marketing
  • zarządzanie międzynarodowe
  • zarządzanie jakością

  ​Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  Specjalności:

  • rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
  • zarządzanie bezpieczeństwem
  • start up - kreowanie innowacyjnego biznesu
  • profesjonalny menedżer
  • komunikacja w biznesie
  • zarządzanie zespołem projetkowym
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W SPORCIE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek zarządzanie w sporcie powstał przy Wydziale Zarządzania we współpracy z Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej. Będzie miał charakter praktyczny.
  W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę dotycząca m.in.

  • zarządzania,
  • wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • zarządzania potencjałem ludzkim,
  • przygotowywania kontraktów sportowych.

  Studenci będą mieli do wyboru specjalności dotyczące zarządzania organizacją sportową, zespołem sportowym i karierą indywidualną w sporcie. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w sporcie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, biologia

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Lena Ocena

Poszłam na kierunek zarządzanie, bo chciałam robić coś związanego z marketingiem, a tutaj jest specjalizacja Nowoczesny Marketing- którą polecam :-D

Katarzyna Ocena

Polecam Finanse i Rachunkowość, nie ma problemu z praktykami. Często jest możliwość odbyć też staż w banku. Więc jeżeli ktoś widzi tam swoją przyszłość powinien się zdecydować :-)

Emil Ocena

Wszystko zależy od chęci, dla kogoś komu się nie chce i będzie tylko zdawał żeby zdać to wiadomo, że żaden kierunek studiów nie będzie dla niego odpowiedni. ja jestem bardzo zadowolony z Logistyki na WZ

Krzysiek Ocena

Polecam Logistykę dla niezdecydowanych :)

Maciek Ocena

Jestem na Logistyce, spoko kierunek jeżeli chcesz wiązać z nim przyszłość, jak robisz studia tylko żeby mieć papierek radziłbym raczej coś innego, Logistyka nie jest takim prostym kierunkiem .

Martyna Ocena

Przyjechałam specjalnie do Rzeszowa na Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, bo spodobała mi się specjalizacja, którą można wybrać- bezpieczeństwo lotnicze. Na chwilę obecną nic mnie nie zdziwiło, mam nadzieję, że uczelnia jeszcze miło mnie zaskoczy