Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 343 71 64, +48 71 375 23 38

fax +48 71 375 27 84

https://prawo.uni.wroc.pl/

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 343 71 64, +48 71 375 23 38

fax +48 71 375 27 84

https://prawo.uni.wroc.pl/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Administracja

  Administracja to studia dla tych, którzy w przyszłości chcą pracować w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych.

  Do wiodących przedmiotów należą m.in. prawo administracyjne, administracja publiczna i polityka administracyjna, publiczne prawo gospodarcze, postępowanie i sądownictwo administracyjne, prawo finansów publicznych, prawo pracy, organizacja i zarządzanie, ochrona środowiska, prawo Unii Europejskiej, system bankowy i kredytowy. Indywidualne zainteresowania rozwiniesz na jednej z czterech specjalności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Administracja europejska
  • Samorząd terytorialny
  • Administracja sektora publicznego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja usług publicznych
  • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Gospodarka mieniem publicznym
  • Administracja penitencjarna i służba kuratorska
  • Doradztwo podatkowe i podatki

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Administracja europejska
  • Samorząd terytorialny
  • Administracja sektora publicznego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja usług publicznych
  • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Gospodarka mieniem publicznym
  • Administracja penitencjarna i służba kuratorska
  • Doradztwo podatkowe i podatki

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Stopień: II REKRUTACJA

  Studia magisterskie Administration in International Organization na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego są wyjątkową okazją do uzyskania tytułu magistra administracji. Nasz dwuletni program przebiega w najlepszej atmosferze uniwersyteckiej, a wyróżniają go przede wszystkim małe grupy ćwiczeniowe (25-30 studentów) oraz bliski kontakt z przyjazną kadrą nauczycielską.

  Współcześnie organizacje międzynarodowe stały się niezbędne dla sprawnego funkcjonowania administracji publicznej i ich pracowników. Nasz program oferuje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy na temat środowiska międzynarodowego.

  Dodatkową jego zaletą jest to, że studenci mają nieustanny kontakt ze specjalistycznym językiem angielskim w dziedzinie administracji publicznej, prawa, ekonomii, zarządzania, socjologii organizacji itp.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich oraz studiów magisterskich dowolnego kierunku studiów.

  Dowiedz się więcej

 • BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION Stopień: I REKRUTACJA

  Faculty of Law, Administration and Economics at the University of Wroclaw, with its roots at the beginning of the 16th century and Alma Mater of 9 Nobel Prize winners, has the honour to welcome you to Business and Administration, three years’ Bachelor program addressed to future leaders of the business world. The program is designed for maximum flexibility. All students follow the same program structure during the first two years. In the third year, students begin their specialisation courses for one of the options like:

  • Business,
  • Finance,
  • Governance.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bachelor of business and administration brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski na poziome B2

  Dowiedz się więcej

 • CRIMINAL JUSTICE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia z zakresu Criminal Justice umożliwiają zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminologii, kryminalistyki i nauk im pokrewnych w obszarze przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości w życiu społecznym i gospodarczym.

  Nasz program zapewnia zdobycie kompleksowej i interdyscyplinarnej wiedzy na temat przestępczości, która stanowi niezbędny warunek przygotowania przyszłych pracowników do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny (między innymi organy policyjne, pomocnicze organy wymiaru sprawiedliwości, więziennictwo, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje prywatne zajmujące się ochroną osób i mienia), w tym także na arenie międzynarodowej (np. organizacje międzynarodowe, instytucje Unii Europejskiej).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia Criminal Justice jest:

  • przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy
  • pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą)

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Ekonomia

  Jeżeli chcesz studiować kierunek, który da Ci dobry zawód i duże możliwości na rynku pracy, a także pozwoli zrozumieć otaczającą rzeczywistość gospodarczą i społeczną – wybierz ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim.

  Uzyskasz tu wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi oraz materialnymi w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości.

  Nabędziesz umiejętność zastosowania podstawowych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych. W ramach zajęć zdobędziesz wiedzę w zakresie teorii ekonomii, integracji europejskiej oraz zarządzania. Poznasz prawo gospodarcze, handlowe i podatkowe oraz technologie informacyjne, pogłębisz również znajomość języków obcych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Prawo w biznesie
  • Prawo podatkowe
  • Finanse i rachunkowość
  • Ekonomia innowacji
  • Gospodarka światowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Master managerial economics
  • Prawo w biznesie
  • Finanse i rachunkowość
  • Gospodarka światowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Ekonomia i społeczeństwo

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Prawo w biznesie
  • Prawo podatkowe
  • Finanse i rachunkowość
  • Ekonomia innowacji
  • Gospodarka światowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Prawo w biznesie
  • Finanse i rachunkowość
  • Gospodarka światowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Ekonomia i społeczeństwo

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka lub historia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych ze studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY Stopień: II REKRUTACJA

  Ten kierunek umożliwi Ci pogłębienie dotychczasowej wiedzy oraz zdobycie kwalifikacji w nowym obszarze. Dzięki współpracy Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z Wydziałem Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zdobędziesz umiejętności analityczne i managerskie oraz specjalistyczną wiedzę prawną.

  Plan studiów przewiduje proporcjonalne połączenie problematyki prawnej, administracyjnej i cywilnoprawnej z problematyką ekonomiczną, skoncentrowaną na zagadnieniach zarządzania biznesem i finansami czy rachunkowości. Tematyka zostanie dopełniona zestawem przedmiotów do indywidualnego wyboru.

  Absolwenci kierunku uzyskają wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie doradztwa prawnego i gospodarczego, prowadzenia biur i dokumentacji organizacyjnych, przygotowania regulacji wewnętrznych czy projektowania i wdrażania procedur w organizacji. Więcej znajdziesz w programie studiów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Kryminologia łączy w sobie wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauk prawnych, penalnych, społecznych i przyrodniczych. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu zwalczania przestępczości oraz innych patologii w życiu społecznym i gospodarczym, a jako absolwent będziesz doskonale przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa.

  Co po studiach

  Będziesz mógł pracować w sektorze publicznym i prywatnym w organach ścigania, organach wymiaru sprawiedliwości, organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, instytucjach udzielających wsparcia grupom wykluczonym społecznie, podmiotach prywatnych zajmujących się ochroną mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia jest wynik egzaminu maturlanego z trzech dowolnych przedmiotów.

   

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINOLOGIA PRAWNICZA Stopień: II REKRUTACJA

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i studiów magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Prawo

  Jeśli interesujesz się zagadnieniami prawnymi, umiesz logicznie myśleć i wyciągać wnioski, lubisz kontakt z ludźmi i chcesz zdobyć wykształcenie, które da Ci perspektywy na przyszłość – zdecyduj się na studia prawnicze.

  Podczas studiów zdobędziesz ogólną wiedzę prawniczą, poznasz teorię i filozofię prawa oraz wybrane zagadnienia z zakresu innych nauk społecznych i ekonomii. Nauczysz się interpretowania norm prawnych, zrozumiesz zasady działania instytucji prawnych oraz rolę prawa i jego związki z życiem społecznym.

  Program kształcenia zawiera przedmioty kierunkowe m.in. prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie, postępowanie cywilne, karne, administracyjne.

  Program studiów obejmuje również przedmioty ogólnoteoretyczne i historycznoprawne, czyli teorię i filozofię prawa, powszechną historię państwa i prawa, prawo rzymskie, historię państwa i prawa polskiego, historię doktryn politycznych i prawnych oraz tzw. przedmioty opcyjne, które sam wybierzesz.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania francuskiego państwowego dyplomu magistra prawa (Master Professionnel de Droit Européen et International des Affaires Uniwersytetu Paris-Dauphine). Roczne specjalistyczne studia z europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego w języku angielskim i francuskim przygotowują do pracy w międzynarodowych kancelariach i instytucjach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, język polski lub geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

julian Ocena

Prawo to zdecydowanie jeden z najcięższych kierunków studiów. Ale musi taki być, skoro stanowi podstawę przyszłego ładu, porządku, szacunku dla prawa. Staram się wykorzystać czas studiów jak najlepiej, aby zapewnić sobie jak najlepszą przyszłość.

ewelina Ocena

Nie da się studiować Ekonomii bez wysiłku i spędzania czasu nad książkami. Ale dzięki temu przynajmniej wiem, że studiuję, czuję, że zdobywam wiedzę, którą będę starała się wykorzystać w życiu zawodowym. Uniwersytet Wrocławski daje świetne warunki do nauki i jeśli miałabym ponownie wybierać uczelnię, to znowu postawiłabym na wrocławski uniwerek.

maciek Ocena

Studiuję specjalność ?Bezpieczeństwo wewnętrzne? nie tylko dlatego, że interesuje mnie ta dziedzina, ale także dlatego, że rynek pracy nie zdążył jeszcze nasycić się absolwentami tej specjalności. Największe zalety tego kierunku? Ciekawe przedmioty prowadzone w interesujący sposób. No i Wrocław, zawsze chciałem tu studiować.

bon Ocena

Lokalizacja Wydziału na plus, wykładowcy bardzo kompetentni i pomocni, gorzej z pracą po studiach. Mimo wszystko polecam!