KRYMINOLOGIA PRAWNICZA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku kryminologia prawnicza to studi magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 latA (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

W czasie studiów na kierunku kryminologia prawnicza studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawniczych oraz administracyjnych. Ponadto nauczą się analizowania zjawisk społecznych oraz zjawisk o charakterze kryminalnym. Dowiedzą się także, w jaki sposób interpretować regulacje prawne oraz stosować przepisy prawne w praktyce.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w organach ścigania, w tym w Policji, CBŚ i CBA. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z organami wymiaru sprawiedliwości, instytucjami administracji publicznej, czy centrami zarządzania kryzysowego.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Osoby, które zdecydują się aplikować na kierunek kryminologia prawnicza powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Studia związane z kryminologią skierowane są do osób chcących rozwinąć swoją wiedzę z zakresu nauk prawnych i administracyjnych.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku kryminologia prawnicza to:

dyplom ukończenia dowolnych studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KRYMINOLOGIA PRAWNICZA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Kryminologia prawnicza stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kryminologia prawnicza

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA PRAWNICZA?

Kryminologia to dziedzina, która zajmuje się sprawcą przestępca oraz warunkami, w jakich zostało ono dokonane. Specjaliści z zakresu tej dziedziny mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Studenci kierunku kryminologia prawnicza zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, takich jak prawo, nauki społeczne, czy administracja. Ponadto rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku kryminologia prawnicza możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek kryminologia prawnicza zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. Ponadto poznają zagadnienia z zakresu prawa karnego, czy policyjnego, a także dowiedzą się więcej na temat kryminalistyki. W ramach licznych warsztatów praktycznych nauczą się interpretować przepisy prawne i formułować wnioski.

Co więcej, rozwiną zdolności z zakresu zarządzania kryzysowego czy prowadzenia czynności kryminalistycznych, w tym zastosowania metod identyfikacji zwłok oraz badania dowodów z miejsca przestępstwa. Studenci skupią się także na doskonaleniu kompetencji miękkich, takich jak zdolność komunikacji, argumentacji czy negocjacji. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zyskają cenne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KRYMINOLOGIA PRAWNICZA STUDIA NIESTACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA PRAWNICZA?

Studia na kierunku kryminologia prawnicza będą trwały 2 lata (studia II stopnia).

 

Czas trwania studiów na kierunku kryminologia prawnicza na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KRYMINOLOGIA PRAWNICZA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku kryminologia prawnicza na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
250
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek kryminologia prawnicza na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA PRAWNICZA?

Po ukończeniu studiów na kierunku kryminologia prawnicza można znaleźć zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, mogą podjąć pracę w organach ścigania czy służbach mundurowych. Ponadto idealnie odnajdą się w zawodzie kuratora sądowego. Co więcej mogą związać swoją przyszłość z jednostkami administracji publicznej, komisjami do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy z organami wymiaru sprawiedliwości.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku kryminologia prawnicza:

  • Policja
  • CBA
  • CBŚ
  • organy ścigania
  • zawód kuratora sądowego
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej
  • komisje ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • powiatowe centra pomocy rodzinie
  • agencje detektywistyczne

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA PRAWNICZA

Komentarze (0)