CRIMINAL JUSTICE studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Detektyw Monk, Poirot, NCIS czy CSI? Jeśli zawsze chciałeś lub chciałaś zobaczyć jak wygląda praca swoich ulubionych bohaterów (a może i stać się jednym z nich) z seriali kryminalnych, to studia na kierunku criminal justice to studia zdecydowanie dla Ciebie! Jest to kierunek prowadzony w języku angielskim, który kształci swoich studentów z zakresu kryminologii, prawa karnego oraz kryminalistyki, tak aby później było to użyteczne w przyszłej pracy. Ukończenie ich pozwala nie tylko na późniejsze zapobieganie działań przestępczych, ale również na pracy dochodzeniowej w wypadku, gdy już one zaszły.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów obejmuje przede wszystkim wiedzę z zakresu szeroko pojętej przestępczości – od zagadnień związanych z prawem, po metody jej zapobiegania oaz rodzaje. Dużą część zajęć zajmują wykłady, ponieważ znaczna część wiedzy to wiedza teoretyczna, która wpierw wymaga przyswojenia aby zrozumieć wszystkie procesy zachodzące w aktach prawnych, a także poznać ewentualnie motywy działań przestępczych. Umiejętności praktyczne rozwijane są u studentów przez różnego rodzaju ćwiczenia oraz laboratoria, na przykład kryminalistyczne, które pozwalają nabyć odpowiednie kwalifikacje. Istotna jest również nauka pracy w grupie, na której często opiera się późniejsza praca absolwenta. Prowadzenie studiów w języku angielskim pozwala na opanowanie go w stopniu, który umożliwia późniejszą prace poza granicami Polski, a także naukę dodatkowego języka nowożytnego.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku criminal justice przygotowują przede wszystkim do pracy w instytucjach, które zapewniają bezpieczeństwo publiczne. Są to zarówno organy policyjne czy zajmujące się ochroną ludzi i/lub mienia, jak i organy wymiaru sprawiedliwości na każdym stopniu – od areny międzynarodowej (Unia Europejska, organizacje międzynarodowe), przez instytucje rządowe po szczebel lokalny, w zakresie analizy, dochodzeń oraz prewencji. Absolwenci mogą również zająć się pracą w systemie więziennictwa, zarówno w ośrodkach takich jak zakłady karne - areszty oraz więzienia, jak i przy pracach nad nowymi sposobami karania przestępców. Często również banki poszukują specjalistów zajmujących się przestępstwami gospodarczymi – rozpoznawaniem sygnałów świadczących o nielegalnych działaniach na kontach oraz przeprowadzania dochodzeń wewnętrznych w ich sprawie.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji na kierunek criminal justice na większości uczelni są bardzo podobne do tych, które uwzględniane są przy aplikacji na prawo – przede wszystkim jest to historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz język polski. Z faktu, że jest to kierunek prowadzony w języku angielskim wymagana jest również jego udokumentowana znajomość na poziomie przynajmniej B2.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CRIMINAL JUSTICE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE CRIMINAL JUSTICE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU CRIMINAL JUSTICE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Czego nauczysz się na kierunku criminal justice?

 • poznasz prawo karne procesowe i materialne
 • dowiesz jak zapobiegać przestępczości w życiu społecznym i gospodarczym
 • poznasz zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki
 • zrozumiesz relację między prawem oraz przestępczością
 • poznasz i zrozumiesz międzynarodowy aspekt przestępczości
 • poznasz przestępczość od podszewki – jej wymiar prawny, kulturowy, społeczny, historyczny oraz ekonomiczny, jakie są jej techniki i rodzaje
 • dowiesz się jak korzystać ze statystyk, jak je interpretować i analizować
 • poznasz problem cyberprzestępstw

Jak wyglądają studia na kierunku criminal justice?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek criminal justice jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół zagadnień związanych z naukami prawnymi i społecznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku criminal justice zdobędziesz specjalistyczną wiedzę prawniczą oraz dowiesz się więcej na temat niezwykle interesującej dyscypliny, jaką jest kryminologia. W planie zajęć przewidziano wiele ciekawych przedmiotów z zakresu powyższej tematyki. Oto wybrane z nich:

 • Crimigration
 • Critical Thinking and Argumentation
 • Human Rights in Criminal Justice Contex
 • Introduction to Criminology

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student tego niezwykle przyszłościowego kierunku zdobędziesz szereg cennych umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim poznasz regulacje prawa karnego i procesowego i nauczysz się ich zastosowania w praktyce. Ponadto, nauczysz się podejmować działania mające na celu przeciwdziałanie różnorodnym rodzajom przestępczości. Studenci dowiedzą się również w jaki sposób analizować problemy kryminologiczne. Jako że zajęcia będą w całości prowadzone w języku angielskim będziesz miał okazję rozwinąć swoje zdolności językowe, co zwiększy twoje szanse na międzynarodową karierę.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CRIMINAL JUSTICE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku criminal justice będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CRIMINAL JUSTICE STUDIA I STOPNIA

Jaka praca po kierunku criminal justice?

 • organizacje i instytucje na arenie międzynarodowej (np. Unia Europejska, NATO)
 • instytucje rządowe, wojewódzkie i samorządowe
 • zakłady karne - więzienia i areszty
 • policja
 • agencje ochrony
 • prywatne instytucje zajmujące się bezpieczeństwem publicznym
 • agencje detektywistyczne
 • banki

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CRIMINAL JUSTICE

Komentarze (0)