O Wydziale Biologii UAM

O Wydziale
 • Studia na Wydziale Biologii to jedne z najbardziej prestiżowych studiów w zakresie nauk biologicznych w Polsce.
 • Wydział tworzą 4 Instytuty: Antropologii, Biologii Eksperymentalnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Biologii Środowiska oraz 5 pracowni i Zbiory Przyrodnicze. W ramach Instytutów funkcjonuje 31 zakładów i 4 pracownie instytutowe.
 • Stawiamy na indywidualne podejście do kształcenia; ponad 40 wyszkolonych tutorów w czasie indywidualnej pracy ze studentem pomagają w rozwoju osobistym i naukowym
 • kierunek Biologia (studia II stopnia) uzyskał w 2018 r. certyfikat „Studia z Przyszłością” jako wyróżniający się na rynku edukacyjnym nowoczesnymi koncepcjami kształcenia, wysoką jakością realizowanego programu studiów, dostosowaniem do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno – gospodarczego Uczelni oraz innowacyjnymi metodami dydaktycznymi i efektami kształcenia.
 • W 2018 r. kierunek Biologia (studia II stopnia) wyróżniony został także certyfikatem nadzwyczajnym „Lider Jakości Kształcenia”
 • Wydział Biologii w 2017 roku uzyskał kategorię A+ w ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • "Laur Europejski" – certyfikat nadzwyczajny przyznany w 2017 dla kierunku II stopnia „Biotechnology” za wybitne osiągnięcia w umiędzynarodawianiu studiów. Certyfikat ten otrzymują te kierunki studiów, które wdrożyły najbardziej zaawansowane rozwiązania programowe ukierunkowane na umiędzynarodowienie kształcenia oraz rozwijanie współpracy naukowej i dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi.
 • Studia z Przyszłością” – certyfikat przyznany w 2017 roku dla kierunku II stopnia „Biotechnology” jako kierunku realizowanego według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy
 • CWTS Leiden Ranking 2016 wskazuje Wydział Biologii UAM jako najlepszą jednostkę naukową w Polsce w kategorii „Life and Earth Sciences”
 • W 2015 roku w ocenie instytucjonalnej, przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, Wydział uzyskał ocenę wyróżniającą jako pierwszy z wydziałów przyrodniczych.
 • W 2014 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Biologii w ramach Poznańskiego Konsorcjum RNA prestiżowy status KNOWKrajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Status ten jest nadawany instytucjom naukowym prowadzącym badania na najwyższym poziomie i kształcącym doktorów na międzynarodowym poziomie. 
 • W ciągu roku ukazuje się ok. 350 publikacji naukowych, będących wynikiem badań naszych pracowników, doktorantów oraz studentów.
 • Badania finansowane są przez liczne granty krajowe oraz międzynarodowe. Realizowane projekty wpisują się w najnowsze trendy nauki światowej a otrzymane wyniki są prezentowane na wielu prestiżowych konferencjach poza granicami Polski.
 • Wydział zaangażowany jest w cztery konsorcja o zasięgu międzynarodowym i pięć krajowych.
 • Mamy podpisane 92 umowy o współpracy w ramach programu ERASMUS+ z uniwersytetami z całej Europy, jak: Université Libre de Bruxelles w Belgii, Universidade de Lisboa w Portugalii, Universidad de La Laguna na Teneryfie, University of Hertfordshire w Anglii, czy Université Paris-Sorbonne we Francji.

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

k. Ocena odpowiedz

Czy osoba po profilu społecznym będzie w stanie ogarnąć cały zakres fizyczno-chemiczny?

Basia Ocena odpowiedz

Profesjonale podejście do studenta

Kamil Ocena odpowiedz

Jestem absolwentem tego Wydziału i szczerze polecam

Studentka Ocena odpowiedz

.