FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA

FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA

Dodaj do ulubionych

FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek filologia angielska w zakresie nauczania języka będą miały możliwość rozwinięcia zdolności językowych i nauki języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Ponadto dowiedzą się więcej na temat historii, kultury oraz literatury krajów anglojęzycznych. W czasie kształcenia zyskają również odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach, biurach tłumaczeń, wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach podróży oraz w całej branży turystycznej, a także wszędzie tam gdzie wymagana jest biegła znajomość angielskiego.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kierunek filologia angielska w zakresie nauczania języka można obecnie realizować na dwóch stopniach kształcenia. W obu przypadkach należy spełnić szereg wymagań rekrutacyjnych, postawionych przez uczelnię wyższą, na które realizowany jest dany kierunek.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka to:

 • język polski

 • język angielski

 • geografia/historia/łacina/matematyka

W przypadku studiów magisterskich konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Filologia angielska w zakresie nauczania języka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA?

Studia na kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka łączą w sobie zagadnienia z obszaru nauk filologicznych i kulturoznawczych z naukami pedagogicznymi. Dzięki tak skonstruowanemu programowi nauczania, studenci będą mieli szansę zdobyć uprawnienia potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego oraz pracy w wielu innych, prężnie rozwijających się branżach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W ramach kształcenia na kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę na temat historii, kultury oraz literatury krajów anglojęzycznych. Ponadto będą mieli szansę rozwinąć zdolności językowe i nauczyć się biegłego posługiwania językiem angielskim w mowie i piśmie. Studia przygotują ich także do wykonywania zawodu nauczyciela.

Podczas uczęszczania na liczne zajęcia i warsztaty zdobędą kwalifikacje z obszaru pedagogiki. Co więcej, nauczą się wykorzystywania nowoczesnych metod dydaktycznych, podczas prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Osoby, które aplikują na powyższe studia dowiedzą się także, w jaki sposób analizować i interpretować wybrane teksty literatury anglojęzycznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA?

Studia na kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA?

Absolwenci studiów filologicznych nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako nauczyciele języka angielskiego w szkołach podstawowych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z biurami tłumaczeniowymi, wydawnictwami, czy mediami. Po ukończeniu studiów można również pracować w branży turystycznej, a także we wszystkich firmach i instytucjach, w których konieczna jest znajomość języka angielskiego, także w tych poza granicami kraju.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka:

 • szkoła podstawowa

 • wydawnictwa

 • redakcje czasopism

 • media

 • biura tłumaczeniowe

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia