• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo morskie państwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo morskie państwa
  • Międzynarodowe prawo humanitarne i migracje

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo morskie państwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo morskie państwa
  • Międzynarodowe prawo humanitarne i migracje
 • BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE, SPEDYCJI I LOGISTYCE Stopień: I

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo procesów logistycznych
  • Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Maritime security & migrations

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Maritime security & migrations
 • SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analiza danych
  • Cyberbezpieczeństwo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Cyberbezpieczeństwo
  • Systemy informatyczne w administracji
  • Systemy geoinformacyjne
  • Systemy informacyjne w administracji publicznej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analiza danych
  • Cyberbezpieczeństwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy informatyczne w administracji
  • Systemy geoinformacyjne
  • Systemy informacyjne w administracji publicznej

Opinie (0)