Systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Dodaj do ulubionych

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie:

 • geografia,
 • historia,
 • język angielski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Program studiów i przedmioty

Jako absolwent tego kierunku będziesz wyposażony w zrozumienie jak istotne jest bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w systemach bezpieczeństwa informacji. To jeszcze nie wszystko!

Jako studentowi, zostanie Ci przekazana kompletna wiedza dotycząca tego w jaki sposób poprawnie identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego płynące z obszarów społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturowych.

Będziesz miał również podstawową wiedzę o kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych procesach na poziomie państwa i układów międzynarodowych wraz z ich przełożeniem na problemy bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego czy wyjaśnić konstytutywne atrybuty praw człowieka, prawa humanitarnego, prawa wojskowego i wojennego oraz ich wpływ na stan bezpieczeństwa narodowego.

Tych informacji i dużo więcej szczegółowej wiedzy dostarczą Ci znajdujące się w Twoim planie zajęć takie przedmioty jak:

 • podstawy prawa,
 • podstawy ekonomii,
 • podstawy logiki,
 • podstawy statystyki,
 • organizacja i zarządzanie,
 • polityka bezpieczeństwa,
 • psychologia z socjologią,
 • administracja, współczesne systemy polityczne,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w UE,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowym,
 • zwalczanie przestępczości, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • architektura systemów i sieci komputerowych,
 • przestępczość internetowa,
 • komputerowe prawo karne,
 • społeczeństwo informacyjne,
 • bazy danych, grafika komputerowa,
 • teleinformatyczne systemy multimedialne,
 • podstawy bezpieczeństwa jądrowego,
 • chemicznego i biologicznego,
 • instytucje centralne bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie oraz jeszcze wiele, wiele innych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk prawnych
 • bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego
 • analizy zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych i kulturowych
 • projektowania prostych systemów operacyjnych informacyjnych
 • Przeprowadzania czynności instalacyjnych, rozruchowych, konfiguracyjnych i administracyjnych w stosunku do typowego oprogramowania użytkowego

Jak wyglądają studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek systemy informacyjne w bezpieczeństwie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Dla osób którym zależy na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia przeznaczone są studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk technicznych i wojskowych.

 

Studia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci powyższego kierunku zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk technicznych, ścisłych oraz informatycznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa czy sieci teleinformatycznych. Program kształcenia zakład realizacje szeregu zajęć i wykładów akademickich, tematycznie powiązanych z powyższymi zagadnieniami. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Metodologia badań nad bezpieczeństwem
 • Audyt i certyfikacja systemów informatycznych
 • GIS w administracji publicznej
 • Kosmiczne technologie bezpieczeństwa

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu studenci zdobędą wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W toku studiów nauczą się oni wykorzystywania nowoczesnych narzędzi związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i cyberbezpieczeństwem.

Ponadto poznają oni zasady przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym. Osoby, które aplikują na powyższe studia dowiedzą się także, w jaki sposób podejmować działania z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli szukasz studiów, które będą łączyć w sobie wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i wprowadzą Cię w tajniki wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwie wewnętrznym, możesz zakładać, że trafiłeś w dobre miejsce, ponieważ kierunek studiów systemy informacyjne w bezpieczeństwie to jest właśnie to, czego szukałeś!

 

5. Gdzie studiować Systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Systemy informacyjne w bezpieczeństwie:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Absolwent kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • Specjalista ds. marketingu w firmach sektora badań kosmosu, satelitarnych, w zakresie rozwoju rynków handlowych i usługowych
 • Brand & Sales Manager w firmach z obszaru telekomunikacja, meteorologia, wojskowość
 • Category Manager w firmach produkcyjnych i handlowych
 • Analityk rynkowy w agencjach badań kosmicznych
 • Przedstawiciel handlowy organizacji i przedsiębiorstw z branży technologii kosmicznych

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE

Komentarze (0)