SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA WOJSKOWE

SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA WOJSKOWE

Dodaj do ulubionych

SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie – studia wojskowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 19 września 2022 r. | systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe - uczelnie >

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie – studia wojskowe studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. Przede wszystkim nauczą się zarządzania systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, oceny ryzyka czy identyfikacji zagrożeń występujących w sieci. Co więcej, rozwiną umiejętność zabezpieczania materiału dowodowego oraz podejmowania działań prewencyjnych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie – studia wojskowe w roku akademickim 2022/2023 najczęściej podstawą kwalifikacji jest: test znajomości języka angielskiego- dotyczy osób, które nie zdawały języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego; sprawdzian sprawności fizycznej; rozmowa kwalifikacyjna.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, w obszarach odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo informacyjne. Pondadto mogą wykonywać zawód analityka i operatora sieci teleinformatycznych, czy audytora bezpieczeństwa systemów informatycznych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Maturzyści, którzy zdecydują się aplikować na kierunek systemy informacyjne w bezpieczeństwie – studia wojskowe powinni spełnić kilka istotnych warunków, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym nastudia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie – studia wojskowe to:

 • historia

 • geografia

 • język angielski

W przypadku studiów drugiego stopnia należy przedstawić dyplom ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich. Kandydaci mają także obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty, których lista znajduje się na oficjalnej stronie internetowej uczelni wyższej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe

SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA WOJSKOWE?

Obecnie, specjaliści do spraw bezpieczeństwa nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia na współczesnym rynku pracy. Ukończenie kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie – studia wojskowe otwiera wiele zawodowych drzwi. Studenci rozwiną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych czy historycznych, a także rozwiną wiele cennych umiejętności praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek systemy informacyjne w bezpieczeństwie – studia wojskowe dowiedzą się więcej na temat cyberbezpieczeństwa, informatyki śledczej, prawa, ekonomii czy socjologii. Ponadto nauczą się zarządzania kryzysowego oraz rozwiną umiejętność analizy danych oraz podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Co więcej, skupią się na doskonaleniu zdolności z zakresu zabezpieczania materiału dowodowego oraz zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w systemie infrastruktury krytycznej. Program nauczania zakłada realizacje praktyk, dzięki którym studenci zdobędą niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie – studia wojskowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA WOJSKOWE?

Absolwenci kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie – studia wojskowe nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako pracownicy jednostek administracji rządowej i samorządowej. Co więcej, znajdą zatrudnienie w UE, NATO, ONZ, obszarach odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo informacyjne, czy w jednostkach organizacyjnych służb państwowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie – studia wojskowe:

 • jednostki administracji państwowej

 • jednostki organizacyjne służb państwowych

 • UE

 • NATO

 • ONZ

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia