Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

Studia na kierunku bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce - uczelnie >

Opis kierunku

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Kierunek bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce to nowoczesna propozycja kształcenia. Studenci propozycji kształcenia tego typu mają okazję poznać specyfikę bezpieczeństwa procesów zachodzących w szeroko rozumianym sektorze transportu, spedycji i logistyki z perspektywy bezpieczeństwa tych procesów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania innych systemów/sektorów, którym umożliwiają właściwe funkcjonowanie.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce najczęściej podstawą kwalifikacji jest złożenie wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów tego typu zatrudniani są w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli lub w zespołach reagowania kryzysowego.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu i trybu kształcenia. 

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE, SPEDYCJI I LOGISTYCE?

Studia w zakresie bezpieczeństwa w transporcie, spedycji i logistyce jest kierowany do osób, które myślą o karierze specjalistów, kierowników, menedżerów lub chcą prowadzić własną działalność gospodarczą, która będzie obejmowała sektor transportu, spedycji i logistyki. Ważne, by wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia obejmowały procesy logistyczne pod względem bezpieczeństwa.

Studenci będą mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do tworzenia bezpieczeństwa w zakresie prawidłowego funkcjonowania procesów logistycznych, zapobiegania zjawiskom niepożądanym, zwalczania skutków zagrożeń, a także odbudowy określonych systemów. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowanych praktyków, dzięki czemu studenci mają okazję zdobyć rzetelne wykształcenie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Propozycja kształcenia w zakresie bezpieczeństwa w transporcie, spedycji i logistyce jest unikatowa w skali kraju. Program kształcenia opracowywany jest interdyscyplinarnie, dzięki czemu studenci są doskonale przygotowywani do spełnienia wymogów stawianych przez współczesnych pracodawców.

W trakcie realizowanego kształcenia przede wszystkim będziesz miał/a okazję zdobywać wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk o zarządzaniu i jakości. Możesz wyspecjalizować się w zakresie bezpieczeństwa procesów logistycznych oraz bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Będziesz miał/a szansę zapoznać się z obsługą oprogramowania, które umożliwia zarządzanie, projektowanie, symulowanie i optymalizację systemów i procesów logistycznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE, SPEDYCJI I LOGISTYCE?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE, SPEDYCJI I LOGISTYCE?

Absolwenci bezpieczeństwa w transporcie, spedycji i logistyce mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia, zwłaszcza że kierunek jest na tyle unikatowy, że spełnia oczekiwania współczesnych pracodawców. Zatrudniani są w charakterze specjalistów ds. transportu towarów niebezpiecznych, specjalistów ds. obsługi klienta, kierowników gospodarki magazynowej, doradców w zakresie logistyki.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce:

  • struktury administracji publicznej
  • organizacje zajmujące się bezpieczeństwem obywateli
  • zespoły reagowania kryzysowego

Absolwenci pracują w podmiotach gospodarczych typowych dla sektora TSL oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, wymagających wiedzy i umiejętności związanych z logistyką i bezpieczeństwem.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki logistyka i transport - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)