ul. Umultowska 89a,

61-614 Poznan,

tel. +48 61 829 6625, +48 61 829 6517;

fax +48 61 829 6626,

e-mail: wnpid@amu.edu.pl

http://wnpid.amu.edu.pl/pl/

ul. Umultowska 89a,

61-614 Poznan,

tel. +48 61 829 6625, +48 61 829 6517;

fax +48 61 829 6626,

e-mail: wnpid@amu.edu.pl

http://wnpid.amu.edu.pl/pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I MIĘDZYNARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To studia dla osób zainteresowanych tematyką zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym.
  Swoją ofertę szczególnie kierujemy do:

  • wysokiej kadry Policji
  • pracowników wszystkich rodzajów służb specjalnych
  • pracowników służb celnych
  • pracowników organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
  • pracowników firm prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa
  • osób odpowiedzialnych za ochronę danych wrażliwych czy pracowników wydziałów zarządzania kryzysowego we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach państwowych

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone dla osób chcących popracować nad własnym rozwojem osobistym oraz dla tych, które interesowały się już coachingiem i chciałyby rozwinąć swoją wiedzę, by wykorzystać ją w praktyce. Słuchaczami mogą zostać osoby pełniące funkcje kierownicze, oczekujące awansu, jak i planujące karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIGITAL MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Digital marketing to roczny kurs wykorzystywania w codziennej pracy różnych narzędzi pracy e-marketera. Otrzymasz możliwość testowania programów pozwalających na analizę danych (wyszukiwarki, social media), zarządzanie projektem, sklepem internetowym, bazami klientów, tworzenie stron www czy projektów graficznych. Zajęcia prowadzone są przez kadrę doświadczonych profesjonalistów w nowoczesnym laboratorium komputerowym na poznańskim UAM.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DZIENNIKARSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dla wszystkich, których narzędziami pracy są pióro, mikrofon lub kamera. Ewoluujący rynek mediów w Polsce sprawia, że zmianom ulega także sam zawód dziennikarza. Dziś to już nie tylko kartka, długopis i dyktafon, lecz także zaawansowane programy obróbki materiału filmowego, media społecznościowe oraz radio internetowe.

  Za zmianami technologicznymi podążają także umiejętności, którymi powinien charakteryzować się dziennikarz: szybkiego przygotowania i składania materiału, używania odpowiedniego „języka mediów” czy poszukiwania informacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DZIENNIKARSTWO EKONOMICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współczesne dziennikarstwo wymaga wysokiej i profesjonalnej specjalizacji. W warunkach ciągłych, szybkich zmian sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie oraz pojawiania się szeregu nowych pojęć ekonomicznych oraz nowatorskich instrumentów finansowych, dziennikarzom bardzo trudno odnaleźć się w tej skomplikowanej rzeczywistości.

  Konieczne jest zatem stałe podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za profesjonalne informowanie oraz edukowanie społeczeństwa w kwestiach ekonomicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe dedykowane są nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem dydaktyki z przedmiotów: Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości. Dodatkowo chcą zaktualizować wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie bieżącej problematyki ww. przedmiotów i nowoczesnych metod nauczania, ażeby móc realizować cele założone w najnowszych podstawach programowych oraz jednocześnie stać się doradcą i przewodnikiem ucznia.

  Szczególnie naszą ofertę polecamy:

  • nauczycielom przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa
  • nauczycielom przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości
  • nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem ww. przedmiotów

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To studia dla wszystkich, którzy zajmują się prowadzeniem dydaktyki w tych dwóch dziedzinach nauczania i pragną zdobyć umiejętności w zakresie nowoczesnych sposobów nauczania, zdobyć informacje o źródłach i nowych publikacjach w tych dziedzinach, a także poznać odpowiedzi na pytania najczęściej nurtujące ludzi pracujących z młodzieżą.

  To również szansa na poszerzenie swojej wiedzy dla osób niezwiązanych z pracą dydaktyczną. Studia pozwalają na uzupełnienie wiedzy o najbardziej aktualne i najczęściej komentowane fakty z zakresu współczesnej myśli politycznej, systemów, zagadnień gospodarczych czy europejskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jednym z głównych instrumentów osiągnięcia sukcesu w relacjach biznesowych jest znajomość i zrozumienie specyfiki innych kultur. Międzynarodowa wymiana handlowa oraz rosnące współzależności biznesowe między różnymi nacjami i kręgami kulturowymi sprawiają, że to właśnie często komunikacja, a nie ekonomia, staje się kluczowym elementem warunkującym podpisanie kontraktu czy zawarcie umowy handlowej.

  Absolwent proponowanych przez nas studiów podyplomowych pozna teorię, strategię i specjalistyczne słownictwo z zakresu komunikacji międzykulturowej w biznesie oraz zarządzania komunikacją w biznesie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KREOWANIE WIZERUNKU OSÓB I INSTYTUCJI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Osoby prywatne chcące budować swój wizerunek profesjonalisty w świecie biznesu, polityki, sztuki, czy mediów. Osoby chcące świadczyć pomoc w zakresie doradztwa wizerunkowego oraz nabyć lub rozszerzyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami występującymi publicznie. 

  Doradcy medialni, rzecznicy prasowi, pracownicy agencji reklamowych i public relations, pracownicy działów marketingu i promocji, osoby obracające się w kręgu biznesu i polityki, pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie kreacji wizerunku osób i instytucji. Osoby prowadzące własne firmy chcące zadbać o wizerunek swojego przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIA RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przede wszystkim przeznaczone dla osób, które współpracują lub zamierzają współpracować z dziennikarzami w celu kształtowania pozytywnego wizerunku firmy czy instytucji publicznej: rzeczników prasowych, pracowników public relations, przedstawicieli działów marketingu i promocji. 

  Korzyści z wiedzy zdobytej podczas studiów mogą także czerpać osoby, które nie wykonują zawodu związanego z mediami, lecz na co dzień działają w sferze publicznej np. politycy, prezesi instytucji państwowych, przedstawiciele administracji publicznej, prezesi i członkowie zarządów firm, osoby powszechnie znane.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To studia dla wszystkich aktywnych zawodowo oraz dopiero rozpoczynających karierę zawodową, chcących zwiększyć swoją wartość i konkurencyjność na rynku pracy. To studia nie tylko dla humanistów, ale w równym stopniu dla absolwentów uczelni ekonomicznych, technicznych, medycznych czy przyrodniczych, którzy ze względu na wymogi współczesnego rynku pracy potrzebują poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje o treści związane z budowaniem i sterowaniem procesami komunikacji w organizacji.

  Współcześnie każda instytucja (firma, urząd, organizacja non-profit) powinna podejmować działania zmierzające do dbania o jak najlepszą reputację, w celu budowy zaufania ze swoimi klientami i pracownikami (komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna), co jest niezbędne w jej  efektywnym rozwoju. Coraz większe znaczenie mają dziś również umiejętności miękkie oraz przygotowanie do pracy w zespole.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • REKLAMA I PROMOCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prowadzenie firmy – nawet tej najmniejszej – zmusza pracodawcę do ciągłego zabiegania o pozyskiwanie nowych klientów. W warunkach ciągłej konkurencji nie jest to zadanie proste i wymaga permanentnego wsparcia ze strony działań reklamowych i promocyjnych. Wiele osób zatrudnionych na stanowiskach związanych ze sprzedażą codziennie zmaga się z presją dotyczącą zorientowania na wyniki czy koniecznością zaprojektowania i zrealizowania działań reklamowych we własnym zakresie.
  Studia szczególnie polecamy:

  • pracownikom przedsiębiorstw zajmujących się wsparciem procesu sprzedaży, popularyzacją oferty firmy czy rozpowszechnianiem informacji na temat produktu w mediach
  • kadrze zarządzającej na różnych szczeblach
  • pracownikom mediów, agencji reklamowych, promocyjnych i interaktywnych
  • przedstawicielom urzędów i służb zajmujących się pozyskiwaniem środków i ich wydatkowaniem w celach promocyjnych

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIUM PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To studia przygotowane w celu kompleksowego rozwoju i przygotowania do pracy w roli menedżera. Program realizowany jest w ramach cyklu warsztatów, których tematy są względem siebie komplementarne i opierają się na trenowaniu kompetencji społecznych, biznesowych i menedżerskich niezbędnych w skutecznym zarządzaniu zespołem, procesem i projektem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,  wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych. 

  Uczestnikami studiów mogą być np. osoby zatrudnione w administracji państwowej, samorządowej, służbie zdrowia, PKP, lasach państwowych, sądownictwie oraz jednostkach sektorowych. Program studiów uwzględnia również zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów zatrudnionych w sektorze prywatnym (Wykonawcy), m.in. poprzez ukazanie specyfiki procedur udzielania zamówień publicznych oraz związany z tym proces prawidłowego przygotowania oferty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI I PROJEKTAMI UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pieniądze z funduszy europejskich od wielu lat stanowią ważne wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw, samorządów i całego kraju. Ich pozyskiwanie – niełatwe i obwarowane wieloma skomplikowanymi przepisami – stało się nie tylko cenną umiejętnością zawodową, lecz także „rzemiosłem”. Mistrzowie tego fachu są w stanie pozyskać na inwestycje bardzo znaczące środki. Studia z zakresu zarządzania funduszami i projektami Unii Europejskiej to szansa na uczenie się od najlepszych i zostanie ich następcami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WG METODYKI TEN STEP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są skierowane do osób, które zajmują się planowaniem i nadzorowaniem realizacji projektów – biznesowych, instytucjonalnych, samorządowych, non-profit, etc. Dla wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje kompetencje zarządzania projektem i uzyskać konkretne umiejętności biznesowe w zawodzie przyszłości, jakim jest Project Manager. 

  W dotychczasowych zajęciach brali udział pracownicy największych przedsiębiorstw (np. PGE, Gaz-System, KGHM Polska Miedź), menadżerowie prowadzący projekty u kooperantów i poddostawców produktów i usług dla tych firm, osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, w organizacjach pozarządowych, etc. 

  Studia są partnerskim przedsięwzięciem 3 podmiotów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, TenStep Polska oraz Letia Business Center w Legnicy, należącym do KGHM Letia Legnickiego Parku Technologicznego S.A

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Sektor publiczny potrzebuje dziś specjalistów w zakresie zarządzania. Od pracowników wymaga się nie tylko przekrojowej wiedzy, ale również praktycznych umiejętności managerskich. Proponowane studia podyplomowe Zarządzanie publiczne stanowią odpowiedź na to zapotrzebowanie. Zakres działalności administracji publicznej w Polsce jest na tyle szeroki, że często wymaga od pracowników głębokiej specjalizacji. Dlatego studia te prowadzone są w nowej formule kształcenia modułowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W MEDIACH LOKALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dynamicznie rozwijający się rynek mediów lokalnych po roku 1989 powoduje, że pojawia się ogromne zapotrzebowanie na dziennikarzy, którzy oprócz podstawowych umiejętności zawodowych posiadają również wiedzę na temat szeroko pojętej sfery publicznej, w tym przede wszystkim administracji publicznej, organizacji społecznych oraz zasad funkcjonowania władzy lokalnej.

  Znajomość zagadnień lokalnych pozwala rzetelnie wywiązywać się z obowiązków dziennikarskich względem społeczeństwa i zdecydowanie podnosi jakość przekazu medialnego. Połączenie warsztatu dziennikarskiego oraz znajomości zagadnień lokalnych powoduje, że absolwent studiów zostanie wyposażony w odpowiednią wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą mu podnieść swoje kwalifikacje w wykonywanej pracy dziennikarza, a osobom przymierzającym się do podjęcia pracy w tej profesji ułatwi znalezienie zatrudnienia w mediów lokalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To studia stworzone z myślą o kompleksowym rozwoju kompetencji sprzedażowych, zarówno miękkich, twardych, jak i społecznych. Głównym jej celem jest podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny szeroko pojętego handlu.  
  Studia podyplomowe szczególnie polecamy:

  • handlowcom, sprzedawcom, przedstawicielom handlowym;
  • konsultantom i doradcom zajmującym się sprzedażą;
  • sales manager, account manager;
  • kierownikom regionalnym w działach sprzedaży;
  • specjalistom ds. obsługi klienta, zarówno stacjonarnym jak i mobilnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To studia osób zainteresowanych tematyką zarządzania zasobami ludzkimi oraz poszerzeniem wiedzy i nabyciem nowych umiejętności z tego zakresu.
  Studia podyplomowe szczególnie polecamy:

  • pracownikom HR
  • menadżerom każdego typu instytucji
  • konsultantom
  • doradcom zawodowym

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (2)

student Ocena odpowiedz

polecam

Studentka Bezpieczeństwa Narodowego Ocena odpowiedz

Super wydział, dobra atmosfera, na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe przydałoby się więcej praktyki