Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek łączy aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjno-zarządcze funkcjonowania administracji. Wyróżnikiem kierunku jest dostarczanie Studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego i profesjonalnego wykonywania zadań, jakie zostały postawione przed współczesną administracją zarówno publiczną, jak i prywatną. Dlatego oferta programowa odzwierciedla interdyscyplinarność zagadnień i złożoność administracji, wymagającej od swych kadr znajomości zagadnień prawnych, finansowych, organizacyjnych itd.  

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Finanse i zamówienia publiczne
  • Gospodarka komunalna
  • Kadry w administracji
  • Public administration: a comparative perspective

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Finanse i zamówienia publiczne
  • Gospodarka komunalna
  • Kadry w administracji
  • Public administration: a comparative perspective

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kształcimy ekonomistów dla nowoczesnej gospodarki, w której bardzo istotną rolę odgrywa sektor publiczny. Łączymy ekonomię, prawo i zarządzanie, dzięki czemu zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje. Studia na kierunku GAP wyposażą Cię w unikalne kompetencje, które pozwolą Ci skutecznie działać na styku administracji publicznej i biznesu. W czasie studiów będziesz mógł wybrać jedną z kilku specjalizacji, dzięki czemu przedmioty będą dopasowane do Twoich planów zawodowych. Damy Ci szansę sprawdzić się w praktyce dzięki unikalnej ofercie płatnych staży, które już w czasie studiów będziesz mógł odbyć u najatrakcyjniejszych pracodawców w regionie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka i administracja publiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka i administracja publiczna jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia łączą wiedzę z zakresu ekonomii, architektury i urbanistyki, geodezji, geografii i kartografii, inżynierii środowiska i ekologii, prawa, socjologii, zarządzania oraz projektowania inżynierskiego. Kształcimy na nich kadrę ekonomistów o specjalistycznym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki lokalnej i regionalnej. W projektach realizowanych w toku studiów wykorzystywane jest najnowocześniejsze oprogramowanie w tym: AutoCAD, ArcGIS, QGIS, Surfer, GEOXA, SketchUp.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Planowanie i inżynieria przestrzenna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • 3-semestralne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Planowanie i inżynieria przestrzenna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • 3-semestralne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Na kierunku kształceni są specjaliści w zakresie procesów polityczno-społecznych i gospodarczych świata. Studenci poznają zagadnienia dotyczące międzynarodowych systemów politycznych, stosunków gospodarczych, współpracy w obszarze kultury oraz ich uwarunkowań społecznych i cywilizacyjnych. Kierunek cechuje się podejściem interdyscyplinarnym do zjawisk międzynarodowych. Trzy komponenty: polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturowy są traktowane jako główne czynniki kształtujące procesy międzynarodowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Euroazja – polityka i gospodarka
  • Polityka i komunikacja międzynarodowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Studia euroazjatyckie
  • Międzynarodowe polityki rozwoju

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Euroazja – polityka i gospodarka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Studia euroazjatyckie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA MIEJSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia miejskie to nowoczesny kierunek łączący wiedzę i umiejętności z zakresu badań miast, analizy ich funkcjonowania i stosowania praktycznych rozwiązań w celu optymalizowania ich rozwoju. Podstawę teoretyczną i praktyczną kierunku stanowią dokonania m.in.: nauk o polityce i administracji, socjologii, gospodarki przestrzennej, zarządzania, historii urbanistyki oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka procesów przestrzennych
  • Zarządzanie zasobami miasta

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityka procesów przestrzennych
  • Zarządzanie zasobami miasta

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia miejskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)