ul. Umultowska 89a,

61-614 Poznan,

tel. +48 61 829 6625, +48 61 829 6517;

fax +48 61 829 6626,

e-mail: wnpid@amu.edu.pl

http://wnpid.amu.edu.pl/pl/

ul. Umultowska 89a,

61-614 Poznan,

tel. +48 61 829 6625, +48 61 829 6517;

fax +48 61 829 6626,

e-mail: wnpid@amu.edu.pl

http://wnpid.amu.edu.pl/pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe mieści się w obszarze nauk społecznych. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy na temat uwarunkowań, wymiarów oraz sposobów zapewniania bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Ważnym zadaniem jest także wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie i państwie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie”. Jest ona jedną z empirycznych nauk społecznych, która umożliwia opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, regionalnym i światowym. Z uwagi na złożoność życia społecznego, w kształceniu przyszłych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego, konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o obronności, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii. Opis, analiza, wyjaśnianie i prognozowanie bezpieczeństwa wymaga ukazania jego historycznych uwarunkowań oraz uwzględnienia wskazań filozofii, etyki oraz wniosków z dziejów myśli politycznej i prawnej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna mieści się w obszarze nauk społecznych. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy o zasadach, formach i sposobach komunikowania się uczestników życia społecznego oraz wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie i państwie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscypliny „nauki o mediach”. Jest ona jedną z empirycznych nauk społecznych, która umożliwia opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie komunikowania społecznego w wymiarze lokalnym, regionalnym i światowym. Z uwagi na złożoność życia społecznego, w kształceniu przyszłych dziennikarzy i innych specjalistów w zakresie komunikowania masowego, konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii, filozofii i językoznawstwa. Opis, analiza i wyjaśnianie współczesnych zjawisk w sferze komunikowania społecznego wymaga ukazania ich historycznych uwarunkowań, uwzględnienia wskazań filozofii i etyki oraz umiejętności posługiwania się różnymi formami językowymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Politologia
  Kierunek studiów politologia mieści się w obszarze nauk społecznych. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy o politycznej sferze życia społecznego oraz wyuczenie umiejętności i postaw umożliwiających przyszłemu politologowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie i państwie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscypliny „nauki o polityce”. Jest ona jedną z empirycznych nauk społecznych, która umożliwia opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie polityki w wymiarze lokalnym, regionalnym i światowym. Z uwagi na złożoność życia społecznego, w kształceniu przyszłych politologów konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o bezpieczeństwie, nauki o mediach, nauki o polityce publicznej, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna i badawcza na gruncie politologii nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii. Opis, analiza, wyjaśnianie i prognozowanie zjawisk politycznych wymaga ukazania ich historycznych uwarunkowań oraz uwzględnienia wskazań filozofii polityki, etyki oraz wniosków z dziejów myśli politycznej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Stosunki międzynarodowe
  Kierunek studiów stosunki międzynarodowe mieści się w obszarze nauk społecznych. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy o zasadach, formach i płaszczyznach współpracy i rywalizacji uczestników stosunków międzynarodowych. Ważnym zadaniem jest także wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji funkcjonujących we współczesnym świecie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscyplin „nauki o polityce” i „ekonomia”. Należą one do empirycznych nauk społecznych, które umożliwiają opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie polityki zagranicznej oraz polityczno-ekonomicznych relacji międzynarodowych w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz światowym. Z uwagi na zwiększającą się złożoność życia wspólnoty międzynarodowej, w kształceniu przyszłych specjalistów w zakresie ponadpaństwowej współpracy, konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o bezpieczeństwie, nauki o mediach, nauki o polityce publicznej, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o zarządzaniu oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna i badawcza na gruncie stosunków międzynarodowych nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii. Opis, analiza, wyjaśnianie i prognozowanie zjawisk międzynarodowych wymaga ukazania ich historycznych uwarunkowań oraz uwzględnienia wskazań etyki. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Zarządzanie państwem
  Kierunek studiów zarządzanie państwem mieści się w obszarze nauk społecznych. Pierwszym jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy o państwie i polityce, a także zasadach oraz sposobach efektywnego zarządzania w jego instytucjach. Natomiast drugim zadaniem jest wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym państwie i społeczeństwie. Kierunek ten korzysta przede wszystkim z dorobku dyscyplin „nauki o polityce publicznej” oraz „nauki o zarządzaniu”. Należą one do empirycznych nauk społecznych, które umożliwiają opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie zasad, mechanizmów oraz instrumentów zarządzania państwem w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym z uwzględnieniem otoczenia, w jakim działa współczesne państwo. Z uwagi na złożoność życia społecznego, w kształceniu przyszłych specjalistów w zakresie zarządzania państwem, konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o polityce, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o administracji oraz prawo. Efektywna działalność dydaktyczna nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii. Opis, analiza i wyjaśnianie współczesnych zjawisk w życiu państwa wymaga ukazania ich historycznych uwarunkowań, uwzględnienia wskazań filozofii i etyki oraz wniosków z dziejów myśli politycznej oraz prawnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie państwem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie państwem jest ranking ocen na dyplomach studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Studentka Bezpieczeństwa Narodowego Ocena

Super wydział, dobra atmosfera, na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe przydałoby się więcej praktyki

Student Politologii Ocena

Odradzam studiowanie tego kierunku z przyczyn oczywistych: 1- Brak możliwości znalezienia pracy (niskie szanse). Rozmowa w Powiatowym Urzędzie Pracy maj czerwiec 2017 roku. 2- Jeżeli jesteś osobą zepsutą to kierunek dla ciebie. 3- Chcesz zmarnować 3-5 lat życia. 4- Nic się nie nauczysz oprócz chamstwa. 5- Studia są dla pracodawców by przytrzymać młodych ludzi w kraju przez okres od 3-5 lat i do poprawienia statystyk rządowych BAEL. 6- Dużo rasizmu na uczelni której obecnie studiuje. Pozdrawiam