15-213 Białystok

ul. Mickiewicza 1

e-mail: wp-sekr@uwb.edu.pl

tel. +48 85 745-71-51

e-mail:wp-dz@uwb.edu.pl

 

15-213 Białystok

ul. Mickiewicza 1

e-mail: wp-sekr@uwb.edu.pl

tel. +48 85 745-71-51

e-mail:wp-dz@uwb.edu.pl

 

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek administracja wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.

  W procesie tworzenia programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych. Miało to odzwierciedlenie w konsultacjach przeprowadzonych z kierownikami katedr i zakładów a także innymi pracownikami Wydziału Prawa UwB.

  Konsultacje były prowadzone także z przedstawicielami Samorządu Studenckiego działającego na tym wydziale. Zwrócono się również o sugestie w przedmiotowej tematyce do wybranych organów administracji oraz innych podmiotów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1845. Kierunek bezpieczeństwo i prawo wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych. W procesie tworzenia programu studiów uwzględniono opinie: samorządu studenckiego oraz potencjalnych pracodawców np. Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Izby Celnej oraz innych organów.

  Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo i prawo trwają 2 lata (4 semestry). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 820. Kierunek bezpieczeństwo i prawo wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.

  W procesie tworzenia programu studiów uwzględniono opinie: samorządu studenckiego oraz potencjalnych pracodawców np. Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Izby Celnej oraz innych organów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wos, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i prawo jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Dowiedz się więcej

   

 • KRYMINOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia na kierunku kryminologia trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1525.

  Kierunek kryminologia wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.
  W procesie definiowania efektów kształcenia oraz tworzenia programu studiów uwzględniono opinię następujących interesariuszy: Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, pracowników Wydziału Prawa oraz interesariuszy zewnętrznych, w tym potencjalnych pracodawców: Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz innych organów.

  Studia drugiego stopnia na kierunku kryminologia trwają 2 lata (4 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 845.

  Kierunek Kryminologia wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.

  W procesie definiowania efektów kształcenia oraz tworzenia programu studiów uwzględniono opinię następujących interesariuszy: Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, pracowników Wydziału Prawa oraz interesariuszy zewnętrznych, w tym potencjalnych pracodawców: Sądów i Prokuratur, Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz innych organów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kryminologia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia stacjonarne jednolite magisterskie na kierunku prawo trwają pięć lat (10 semestrów). Łączna liczba godzin wynosi 2697.
  Kierunek prawo wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.

  W procesie tworzenia programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych. Miało to odzwierciedlenie w konsultacjach przeprowadzonych z kierownikami katedr i zakładów a także innymi pracownikami Wydziału Prawa UwB. Konsultacje były prowadzone także z przedstawicielami Samorządu Studenckiego działającego na tym wydziale. Zwrócono się również o sugestie w przedmiotowej tematyce do wybranych przedstawicieli korporacji prawniczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)