DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA

DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA

Studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Uniwersytet w Białymstoku

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne

DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie niestacjonarnym | doradztwo podatkowe i administracja skarbowa - uczelnie >

Opis kierunku

Program kształcenia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa będzie oscylował wokół nauk prawnych, administracyjnych i ekonomicznych. Studenci poznają specyfikę prawa podatkowego, a także pogłębią wiedzę na temat finansów i rachunkowości. Co więcej nauczą się prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokonywania rozliczeń podatkowych, czy wykonywania pogłębionej analizy finansowej.

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z organami administracji skarbowej, kancelariami prawnymi, bankami, biurami rachunkowymi, działami księgowymi i podatkowymi oraz z organami kontroli i nadzoru finansowego.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, którzy chcieliby kontynuować proces kształcenia i zdobyć kwalifikacje uprawniające do podjęcia pracy w instytucjach finansowych. Przed złożeniem aplikacji na powyższe studia magisterskie należy zapoznać się z wymaganiami stawianymi przez daną uczelnie wyższą.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych.

Kandydaci muszą także pamiętać o dostarczeniu wymaganych dokumentów, których listę można znaleźć na stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA?

Studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa kształcą specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę z zakresu prawa podatkowego i finansów. Osoby, które zdecydują się aplikować na powyższe studia zdobędą kwalifikacje i wykształcenie uprawniające do podjęcia zatrudnienia w wybranych instytucjach finansowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W planie zajęć na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów o tematyce związanej z prawem podatkowym i finansowym, rachunkowością, czy administracją sądową. Osoby, które aplikują na powyższe studia zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat podatków dochodowych i przychodowych, podatków samorządowych, finansów publicznych oraz historii skarbowości.

Ponadto zdobędą szereg istotnych umiejętności praktycznych. W ramach licznych warsztatów nauczą się wykonywania analizy finansowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także poznają zasady dokonywania orzecznictwa w sprawach podatkowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA?

Studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA?

Absolwenci kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa, dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom, bez problemu odnajdą się na współczesnym rynku pracy. Przede wszystkim mogą związać swoją przyszłość z organami administracji skarbowej, biurami rachunkowymi, czy kancelariami prawniczymi. Co więcej znajdą zatrudnienie w działach podatkowych i księgowych przedsiębiorstw, kancelariach biegłych rewidentów oraz w organach kontroli i nadzoru finansowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa:

 • organy administracji skarbowej

 • ministerstwo finansów

 • kancelarie prawne

 • biura rachunkowe

 • działy podatkowe

 • działy księgowe

 • organy kontroli i nadzoru finansowego

 • organy administracji samorządowej

 • banki

 • kancelarie biegłych rewidentów

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa studia niestacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa studia II stopnia

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)