DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA

DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA

Dodaj do ulubionych

DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Program kształcenia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa będzie oscylował wokół nauk prawnych, administracyjnych i ekonomicznych. Studenci poznają specyfikę prawa podatkowego, a także pogłębią wiedzę na temat finansów i rachunkowości. Co więcej nauczą się prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokonywania rozliczeń podatkowych, czy wykonywania pogłębionej analizy finansowej.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z organami administracji skarbowej, kancelariami prawnymi, bankami, biurami rachunkowymi, działami księgowymi i podatkowymi oraz z organami kontroli i nadzoru finansowego.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, którzy chcieliby kontynuować proces kształcenia i zdobyć kwalifikacje uprawniające do podjęcia pracy w instytucjach finansowych. Przed złożeniem aplikacji na powyższe studia magisterskie należy zapoznać się z wymaganiami stawianymi przez daną uczelnie wyższą.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych.

Kandydaci muszą także pamiętać o dostarczeniu wymaganych dokumentów, których listę można znaleźć na stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA?

Studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa kształcą specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę z zakresu prawa podatkowego i finansów. Osoby, które zdecydują się aplikować na powyższe studia zdobędą kwalifikacje i wykształcenie uprawniające do podjęcia zatrudnienia w wybranych instytucjach finansowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W planie zajęć na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów o tematyce związanej z prawem podatkowym i finansowym, rachunkowością, czy administracją sądową. Osoby, które aplikują na powyższe studia zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat podatków dochodowych i przychodowych, podatków samorządowych, finansów publicznych oraz historii skarbowości.

Ponadto zdobędą szereg istotnych umiejętności praktycznych. W ramach licznych warsztatów nauczą się wykonywania analizy finansowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także poznają zasady dokonywania orzecznictwa w sprawach podatkowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA?

Studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA?

Absolwenci kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa, dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom, bez problemu odnajdą się na współczesnym rynku pracy. Przede wszystkim mogą związać swoją przyszłość z organami administracji skarbowej, biurami rachunkowymi, czy kancelariami prawniczymi. Co więcej znajdą zatrudnienie w działach podatkowych i księgowych przedsiębiorstw, kancelariach biegłych rewidentów oraz w organach kontroli i nadzoru finansowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa:

 • organy administracji skarbowej

 • ministerstwo finansów

 • kancelarie prawne

 • biura rachunkowe

 • działy podatkowe

 • działy księgowe

 • organy kontroli i nadzoru finansowego

 • organy administracji samorządowej

 • banki

 • kancelarie biegłych rewidentów

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DORADZTWO PODATKOWE I ADMINISTRACJA SKARBOWA

Komentarze (0)