ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu konstrukcji medycznych, informatyki medycznej, biomechaniki i inżynierii biomateriałów, ortotyki i protetyki. Nauczysz się korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

  Będziesz przygotowany do współpracy z lekarzami w zakresie wspomagania komputerowego w medycynie, integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wytwarzania i projektowania aparatury medycznej oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • w szpitalach jako inżynier współpracujący z lekarzami w zakresie wspomagania komputerowego w medycynie, integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych
  • stanowiska wymagające wiedzy w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji narzędzi oraz urządzeń medycznych, zwłaszcza dla ortopedii, stomatologii i rehabilitacji, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów medycznych
  • praca w firmach realizujących zaopatrzenie ortopedyczne, sprzedaży lub marketing na rynku usług medycznych
  • stanowiska wymagające wiedzy w zakresie systemów komputerowych, wspomagania diagnostyki medycznej, biocybernetyki, medycznych systemów informacyjnych oraz systemów ekspertowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Konstrukcje i materiały medyczne
  • Wspomaganie komputerowe w medycynie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nowoczesne konstrukcje i technologie dla medycyny
  • Informatyka w medycynie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent posiada gruntowną wiedzę i umiejętności w projektowaniu i realizacji procesów wytwarzania oraz kształtowania wyrobów z materiałów inżynierskich, zwłaszcza metali, polimerów i kompozytów. Zakres nabytej wiedzy obejmuje procesy obróbki ubytkowej i przyrostowej, spajania, odlewnictwa, przeróbki plastycznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz obróbek powierzchniowych i cieplnych metali i stopów.

  Posiada znajomość zasad montażu i eksploatacji maszyn. Jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania z użyciem nowoczesnych systemów informatycznych (CAD/CAM/CAQ) i obrabiarek sterowanych numerycznie. Posiada wiedzę i kompetencje do wdrażania nowoczesnych technologii z zakresu utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw sztucznych i kompozytów.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • W zależności od wyboru specjalności, absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w obszarze projektowania, wytwarzania i eksploatacji detali z różnorodnych materiałów inżynierskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekruitacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nowoczesne technologie wytwarzania
  • Tworzywa polimerowe i kompozyty

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa i wytwarzania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia (i praktycznego wykorzystania) zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Poznasz zasady mechaniki, a także systemy komputerowe wspomagające projektowanie (CAD) i analizy inżynierskie (CAE). Będziesz przygotowany do realizacji procesów wytwarzania z użyciem systemu CAM i obrabiarek sterowanych numerycznie.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • konstruktor, technolog
  • stanowiska wymagające wiedzy w zakresie wykorzystania współczesnych systemów CAD, CAE oraz CAM
  • praca w zakładach przemysłowych obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, biurach konstrukcyjnych oraz firmach projektowych
  • praca na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie budowy, obsługi, naprawy i eksploatacji maszyn i pojazdów oraz specjalistycznego oprzyrządowania technologicznego
  • praca w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się doradztwem oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania
  • Konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów
  • Technika cieplna i chłodnicza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mechanika i informatyka stosowana
  • Pojazdy samochodowe
  • Systemy energetyki cieplnej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania
  • Konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów
  • Technika cieplna i chłodnicza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Mechanika i informatyka stosowana
  • Pojazdy samochodowe
  • Systemy energetyki cieplnej

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studiując MECHATRONIKĘ poznasz tajniki tej interdyscyplinarnej dziedziny techniki. Nauczysz się projektowania, wytwarzania oraz wykorzystania nowoczesnych urządzeń mechanicznych. Dzięki poszerzeniu zakresu tematyki o zajęcia z elektroniki, programowania, sterowania i robotyki, dowiesz się jak umiejętnie połączyć te dziedziny, aby stworzone przez Ciebie rozwiązania stały się SMART.

  Po studiach będziesz przygotowany na wyzwania Przemysłu 4.0, poznasz systemy IoT oraz instalacje inteligentnych budynków, a także będziesz miał możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce.

  Zdobytą wiedzę będziesz mógł pogłębić na studiach drugiego stopnia na specjalnościach: Systemy komputerowe w mechatronice oraz Inteligentne systemy produkcyjne. Planowane jest również rozszerzenie oferty o specjalności: Robotyzacja i mechatronizacja procesów i usług oraz Systemy robotyczne.

  Na studiach inżynierskich, na specjalności Projektowanie i sterowanie mikromaszyn nauczysz się technik modelowania CAD, projektowania układów elektronicznych i programowania sterowników PLC w praktyce inżynierskiej; na specjalności Konstrukcje inteligentne przygotujesz się do twórczej pracy inżynierskiej przy rozwiązywaniu interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik komputerowych oraz do kierowania zespołami ludzkimi.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie i sterowanie mikromaszyn
  • Konstrukcje inteligentne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inteligentne systemy produkcyjne
  • Systemy komputerowe w mechatronice

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)