ul. Willowa 2

43-309 Bielsko-Biała

budynek C w kampusie ATH

Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.

tel. +48 33 8279425, 426

email: wimbis@ath.bielsko.pl

ul. Willowa 2

43-309 Bielsko-Biała

budynek C w kampusie ATH

Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.

tel. +48 33 8279425, 426

email: wimbis@ath.bielsko.pl

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Nowe budowle, domy, fabryki, drogi i mosty powstawać będą zawsze, będzie więc istniało zapotrzebowanie na specjalistów potrzebnych do zaprojektowania, zbudowania, wykończenia oraz utrzymania infrastruktury budowlanej. Studia na kierunku budownictwo zapewnią więc nie tylko źródło utrzymania, ale również zdobywanie nowych ciekawych doświadczeń zawodowych.

  Program studiów na kierunku budownictwo na naszym Wydziale, odpowiada w pełni wymaganiom stawianym przez izby branżowe, kandydatom ubiegającym się o nadanie uprawnień.

  Sylwetka absolwenta kierunku budownictwo dopasowana jest do istniejących prognoz zatrudnienia na najbliższą przyszłość. Program studiów i związany z nim profil kształcenia inżynierów na kierunku Budownictwo odpowiada w pełni standardom nauczania ustalonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub fizyka lub chemia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Interesujesz się nowymi materiałami i procesami produkcyjnymi? Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną obejmującą projektowanie, wytwarzanie i badanie nowych materiałów. Wykorzystując szeroki wachlarz metod analitycznych, inżynieria materiałowa pozwala zrozumieć strukturę, właściwości i zachowanie materiałów w warunkach pracy.

  Obiektem zainteresowania inżynierii materiałowej są głównie ciała stałe, w tym m.in. metale, stopy, materiały ceramiczne, tworzywa sztuczne, czy kompozyty , jak również procesy wytwarzania i przetwarzania tych materiałów.

  Intensywnie rozwijającymi się gałęziami inżynierii materiałowej są mikro- i nanotechnologie, wśród których na szczególną uwagę zasługują technologie druku 3D jak również nanokompozyty, w tym nanokompozyty oparte na grafenie, w których ATH jest liderem. Inżynieria materiałowa leży u podstaw rozwoju m.in. nowoczesnej motoryzacji, lotnictwa, technologii kosmicznych, budownictwa, czy też medycyny.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub fizyka lub chemia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Inżynieria Środowiska jest dyscypliną techniczną, której głównym celem jest wykorzystanie wiedzy naukowej i inżynierskiej do minimalizowania niekorzystnych skutków oddziaływania rozwoju społecznego i gospodarczego na środowisko przyrodnicze. Studenci kierunku Inżynieria Środowiska zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

  1. projektowania i eksploatowania instalacji służących do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
  2. właściwego wykorzystania zasobów wodnych (ochrona rzek, ochrona przed powodzią),
  3. bezpiecznego składowania i unieszkodliwiania odpadów,
  4. rekultywacji terenów zdegradowanych,
  5. urządzeń i technologii oczyszczania powietrza atmosferycznego przed szkodliwymi pyłami i gazami,
  6. monitoringu środowiska i zrównoważonego rozwoju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów
  • Inżynieria krajobrazu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów
  • Inżynieria krajobrazu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena na dyplomia oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Wyniki badań społecznych wskazują na rosnącą świadomość ekologiczną i przekonanie społeczeństwa, że ochrona środowiska może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, zwłaszcza w obszarach o atrakcyjnych walorach turystyczno-krajoznawczych. Dla wielu z nas przyroda jest wartością samą w sobie, należy ją chronić i należy o nią dbać.

  W trosce o pielęgnowanie tych wartości na kierunku Ochrona środowiska zostały utworzone programy inżynierskich studiów I stopnia w dwóch specjalnościach:

  1. Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka,
  2. Ekspertyzy środowiskowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka
  • Ekspertyzy środowiskowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka
  • Ekspertyzy środowiskowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub chemia lub biologia lub geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)