Politechnika Koszalińska

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

ul. Śniadeckich 2, 

5-453 KOSZALIN 

+48 94 347-85-00 

+48 94 342-59-63

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Politechnika Koszalińska

ul. Śniadeckich 2, 

5-453 KOSZALIN 

+48 94 347-85-00 

+48 94 342-59-63

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów budownictwo

  Specjalności

  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • budownictwo drogowe

  Zawody po studiach

  • kierownik budowy
  • inspektor nadzoru
  • kierownik robót
  • rzeczoznawca budowlany
  • kierownik projektu
  • inżynier budowy

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budownictwo drogowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo morskie i inżynieria brzegu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budownictwo drogowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo morskie i inżynieria brzegu

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Koszalińska

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów geodezja i kartografia

  Zawody po studiach

  • geodeta
  • kartograf
  • inspektor

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geodezja i geoinformatyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geodezja i geoinformatyka

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Koszalińska

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier magister inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów inżynieria środowiska

  Zawody po studiach

  • kierownik budowy
  • inspektor nadzoru
  • kierownik projektu
  • projektant sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych, ogrzewania i wentylacji
  • projektant instalacji odnawialnych źródeł energii
  • projektant, technolog w stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Sieci i instalacje sanitarne
  • Technologie inżynierii środowiska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Sieci i instalacje sanitarne
  • Technologie inżynierii środowiska

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA KLIMATU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Koszalińska

 • SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 4 lata 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów architektura wnętrz

  Zawody po studiach

  • kierownik budowy
  • inspektor nadzoru
  • kierownik projektu
  • projektant sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, ogrzewania i wentylacji
  • projektant instalacji odnawialnych źródeł energii
  • projektant, specjalista w stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów
  • specjalista w zakresie sieci i instalacji budowlanych

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Koszalińska

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)