Politechnika Koszalińska

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

ul. Śniadeckich 2, 

5-453 KOSZALIN 

+48 94 347-85-00 

+48 94 342-59-63

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Politechnika Koszalińska

ul. Śniadeckich 2, 

5-453 KOSZALIN 

+48 94 347-85-00 

+48 94 342-59-63

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Specjalności

  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • budownictwo drogowe

  Zawody po studiach

  • kierownik budowy
  • inspektor nadzoru
  • kierownik robót
  • rzeczoznawca budowlany
  • kierownik projektu
  • inżynier budowy

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budownictwo drogowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budownictwo drogowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budownictwo drogowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, chemia, fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Specjalności

  • Geodezja i Geoinformatyka

  Zawody po studiach

  • geodeta
  • kartograf
  • inspektor

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geodezja i geoinformatyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geodezja i geoinformatyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Geodezja i geoinformatyka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest konkurs dyplomów.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Zawody po studiach

  • kierownik budowy
  • inspektor nadzoru
  • kierownik projektu
  • projektant sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych, ogrzewania i wentylacji
  • projektant instalacji odnawialnych źródeł energii
  • projektant, technolog w stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sieci i instalacje
  • Technologia wody, ścieków i odpadów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Sieci i instalacje
  • Technologia wody, ścieków i odpadów

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Technologia wody, ścieków i odpadów
  • Sieci i instalacje sanitarne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżyniera środowiska jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)