Politechnika Koszalińska

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

ul. Śniadeckich 2, 

5-453 KOSZALIN 

+48 94 347-85-00 

+48 94 342-59-63

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Politechnika Koszalińska

ul. Śniadeckich 2, 

5-453 KOSZALIN 

+48 94 347-85-00 

+48 94 342-59-63

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów budownictwo

  Specjalności

  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • budownictwo drogowe

  Zawody po studiach

  • kierownik budowy
  • inspektor nadzoru
  • kierownik robót
  • rzeczoznawca budowlany
  • kierownik projektu
  • inżynier budowy

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budownictwo drogowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budownictwo drogowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budownictwo drogowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów geodezja i kartografia

  Zawody po studiach

  • geodeta
  • kartograf
  • inspektor

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geodezja i geoinformatyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geodezja i geoinformatyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Geodezja gospodarcza

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów inżynieria środowiska

  Zawody po studiach

  • kierownik budowy
  • inspektor nadzoru
  • kierownik projektu
  • projektant sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych, ogrzewania i wentylacji
  • projektant instalacji odnawialnych źródeł energii
  • projektant, technolog w stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia wody, ścieków i odpadów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologia wody, ścieków i odpadów

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Technologia wody, ścieków i odpadów
  • Sieci i instalacje sanitarne

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 4 lata 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów architektura wnętrz

  Zawody po studiach

  • kierownik budowy
  • inspektor nadzoru
  • kierownik projektu
  • projektant sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, ogrzewania i wentylacji
  • projektant instalacji odnawialnych źródeł energii
  • projektant, specjalista w stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów
  • specjalista w zakresie sieci i instalacji budowlanych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku sieci i instalacje budowlane brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Opinie (0)