Ochrona klimatu

Ochrona klimatu

Studia na kierunku ochrona klimatu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Ochrona klimatu stopień: (I), czas trwania: 4 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie ochrona klimatu jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geografia

Ochrona klimatu studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ochrona klimatu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku ochrona klimatu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ochrona klimatu rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | ochrona klimatu - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku ochrona klimatu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | ochrona klimatu - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Ochrona klimatu dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. nauk przyrodniczych i technicznych, a także funkcjonowania środowiska, prac laboratoryjnych i terenowych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Ochrona klimatu najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy nowożytny, fizyka i astronomia, matematyka, chemia, geografia, biologia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Ochrona klimatu dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach projektowych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej czy specjalistycznych laboratoriach badawczych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Ochrona klimatu wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Ochrona klimatu:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • geografia,
 • biologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona klimatu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Ochrona klimatu:

Studia na kierunku Ochrona klimatu umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk przyrodniczych i technicznych, a także funkcjonowania środowiska. Mogą też zapoznać się z metodyką prac terenowych, laboratoryjnych i projektowych.

Program studiów zakłada, że studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczące komputerowego wspomagania projektowania i analizy danych, nauk o Ziemi, technologii ochrony klimatu, zarządzania zasobami środowiska czy procesów kształtujących klimat. Studenci kierunku Ochrona klimatu mogą także np. poznać zagrożenia cywilizacyjne, zapoznać się z problematyką ochrony wód, ziemi i powietrza czy zarządzania zasobami naturalnymi oraz adaptacji do zmian klimatu.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Ochrona klimatu: laboratorium biologii roślin, ochrona powierzchni Ziemi, cywilizacyjne zagrożenia środowiska, adaptacje do zmian klimatu.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA KLIMATU?

Ochrona klimatu to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. ochrony klimatu, nauk o Ziemi i środowisku, nauk przyrodniczych, technologii ochrony klimatu czy budowy i eksploatacji sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kierunki studiów takie jak Ochrona klimatu dają studentom możliwość zdobycia umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, poprzez praktyki w instytucjach państwowych czy jednostkach badawczych, a także zajęć praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ochrona klimatu możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA KLIMATU?

Studia na kierunku Ochrona klimatu trwają 4 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OCHRONA KLIMATU

Studia na kierunku Ochrona klimatu dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, specjalistycznych laboratoriach badawczych, placówkach służby meteorologicznej i hydrologicznej, biurach projektowych czy parkach narodowych. Mogą znaleźć zatrudnienie również w instytucjach badawczych, firmach doradczych i konsultingowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ochrona klimatu:

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • specjalistyczne laboratoria badawcze,
 • placówki służby meteorologicznej i hydrologicznej,
 • biura projektowe,
 • parki narodowe,
 • instytucje badawcze,
 • firmy doradcze i konsultingowe,
 • specjalista ds. środowiska.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona klimatu studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona klimatu studia I stopnia

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Ochrona klimatu

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)