SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE

SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE

Dodaj do ulubionych

SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku sieci i instalacje budowlane to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  inżyniera.

Studia na kierunku sieci i instalacje budowlane
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku sieci i instalacje budowlane rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 28 października 2022 r. | sieci i instalacje budowlane - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności sieci i instalacje budowlane możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | sieci i instalacje budowlane - uczelnie >

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek sieci i instalacje budowlane zdobędą wszechstronne przygotowanie z zakresu nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. W ramach studiów nauczą się realizacji procesu budowlanego oraz projektowania i wykonawstwa instalacji sieciowych. Co więcej poznają zasady podejmowania procesów budowlanych w zgodzie z ekologią i środowiskiem naturalnym oraz dowiedzą się, w jaki sposób sporządzać rysunki architektoniczno-budowlane.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku sieci i instalacje budowlane w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w zakładach przemysłowych zajmujących się ogrzewnictwem, wentylacją, czy klimatyzacją. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z biurami projektowymi, firmami budowlanymi, firmami wykonawczymi, jednostkami planowania przestrzennego oraz z organami planowania inwestycji.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed złożeniem aplikacji na kierunek sieci i instalacje budowlane należy odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej i podjąć odpowiednie przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku sieci i instalacje budowlane to: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, fizyka i astronomia, informatyka, chemia, biologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Sieci i instalacje budowlane stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska

SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE STUDIA NIESTACJONARNE

SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku sieci i instalacje budowlane

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE?

Studia na kierunku sieci i instalacje budowlane skierowane są do wszystkich osób, które w przyszłości chciałyby zawodowo związać się z branżą budowlaną. Obecnie specjaliści posiadający kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań inżynierskich są chętnie zatrudniani zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Program nauczania na powyższych studiach został w pełni dopasowany do wymagań pracodawców, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wiedzę i umiejętności, które w przyszłości wykorzystają w swojej codziennej praktyce zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku sieci i instalacje budowlane możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku sieci i instalacje budowlane będzie oscylował głównie wokół zagadnień związanych z naukami technicznymi i ścisłymi. W planie znajdą się zajęcia z termodynamiki, mechaniki płynów, geotechniki, czy technologii wody. Studenci będą mieli szansę dowiedzieć się więcej na temat konstrukcji i struktury budynków oraz nauczyć się organizacji procesów budowlanych. Ponadto poznają zasady budowy i eksploatacji sieci i instalacji

wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Jednak przede wszystkim rozwiną umiejętności praktyczne. Tym samym nauczą się realizować zadania inżynierskie, opracowywać kosztorysy, stosować narzędzie i programy informatyczne, takie jak AutoCAD oraz dokonywać pomiary techniczne. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, na których studenci podniosą swoje kwalifikację i zdobędą cenne doświadczenie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE?

Studia na kierunku sieci i instalacje budowlane trwają 4 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE?

Ukończenie studiów inżynierskich otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku sieci i instalacje budowlane znają zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim znajdą pracę w firmach budowlanych i wykonawczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z zakładami przemysłowymi zajmującymi się ogrzewnictwem, klimatyzacją, wentylacją, wodociągami, kanalizacją, gazownictwem, uzdatnianiem wody, ochroną atmosfery, odnawialnymi źródłami energii, usuwaniem i przetwarzaniem odpadów itd. Równie ciekawa opcją będzie zatrudnienie w biurach projektowych lub założenie własnej firmy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku sieci i instalacje budowlane:

  • biura projektowe

  • firmy budowlane

  • firmy wykonawcze

  • zakłady przemysłowe

  • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia