ul.Szamarzewskiego 89

60-568 Poznań

tel. 61 829 2331

fax 61 829 2111

e mail: dziekwse@amu.edu.pl

http://wse.amu.edu.pl/

ul.Szamarzewskiego 89

60-568 Poznań

tel. 61 829 2331

fax 61 829 2111

e mail: dziekwse@amu.edu.pl

http://wse.amu.edu.pl/

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Pedagogika

  Studia te umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej potrzebnej do zrozumienia kontekstów kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Oferujemy do wyboru wiele specjalności, między innymi skupiające się wokół pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, edukacji elementarnej z arteterapią, komunikacji i poradnictwa społecznego.

  Nasz Uczelnia posiada duże doświadczenie, profesjonalną kadrę dydaktyczną i ugruntowaną pozycję na rynku, co zapewnia studentom rozwój własnych zdolności interpersonalnych i umiejętność odnalezienia się na rynku pracy.

  Atuty kierunku

  Głównym atutem studiów na tym kierunku jest interdyscyplinarny charakter kształcenia oraz bogata oferta specjalności.  Absolwent posiada wiedzę z różnych obszarów pedagogiki ogólnej, socjologii, psychologii, antropologii, resocjalizacji, penitencjarystyki. Opanował praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie. Absolwent odznacza się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Edukacja medialna i zajęcia komputerowe
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
  • Resocjalizacja
  • Socjoterapia i promocja zdrowia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Socjoterapia i promocja zdrowia
  • Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
  • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
  • Edukacja medialna i technologie informacyjne
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
  • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
  • Profilaktyka i interwencja kryzysowa
  • Projektowanie edukacyjne
  • Resocjalizacja nieletnich
  • Resocjalizacja z elementami kryminologii
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
  • Zarządzanie oświatą

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
  • Resocjalizacja

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Socjoterapia i promocja zdrowia
  • Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
  • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
  • Edukacja medialna i technologie informacyjne
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
  • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
  • Profilaktyka i interwencja kryzysowa
  • Projektowanie edukacyjne
  • Resocjalizacja nieletnich
  • Resocjalizacja z elementami kryminologii
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
  • Zarządzanie oświatą

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, informatyka, matematyka, wos, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, informatyka, matematyka, WoS, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Pedagogika specjalna
  Kierunek pedagogika specjalna należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Pedagogika specjalna obejmuje przedmiotem swoich praktyk i badań wychowanie, kształcenie i rehabilitację osoby z niepełnosprawnością we wszystkich fazach jej życia.
  Łączy w sobie podejście humanistyczne skoncentrowane na człowieku, w szczególności człowieku z niepełnosprawnością, jego wychowaniu, edukacji i rehabilitacji, oraz społeczne rozpatrujące aspekty środowiska wychowawczego, systemów i instytucji opieki, wychowania, edukacji i rehabilitacji. Podobnie jak pedagogika, pedagogika specjalna w swoich badaniach podstawowych nawiązuje do nauk humanistycznych, zaś w badaniach eksplifikacyjnych i stosowanych do nauk społecznych.
  Zainteresowanie pedagogiki specjalnej obejmują także społeczno – kulturowe problemy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, ich udziału w kulturze, problematyk integracji, inkluzji i normalizacji, co umiejscawia ją zarówno w humanistyce, jak i w obszarze nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika specjalna, studia pierwszego stopnia, realizują 81 % obszarowych efektów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz 96 % obszarowych efektów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Logopedia kliniczna
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Logopedia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • zyk obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, informatyka, matematyka, wos, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna jest ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

studentka Ocena

a ja polecam ten wydział!

xxx Ocena

świetny wydział, polecam!

mila Ocena

kiepskie perspektywy