• PEDAGOGIKA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Edukacja medialna i zajęcia komputerowe
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
  • Resocjalizacja
  • Socjoterapia i promocja zdrowia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Socjoterapia i promocja zdrowia
  • Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
  • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
  • Edukacja medialna i technologie informacyjne
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
  • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
  • Profilaktyka i interwencja kryzysowa
  • Projektowanie edukacyjne
  • Resocjalizacja nieletnich
  • Resocjalizacja z elementami kryminologii
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
  • Zarządzanie oświatą

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
  • Resocjalizacja

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Socjoterapia i promocja zdrowia
  • Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
  • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
  • Edukacja medialna i technologie informacyjne
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
  • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
  • Profilaktyka i interwencja kryzysowa
  • Projektowanie edukacyjne
  • Resocjalizacja nieletnich
  • Resocjalizacja z elementami kryminologii
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
  • Zarządzanie oświatą
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: II Jednolite

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Logopedia kliniczna
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Logopedia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Opinie (3)

studentka Ocena

a ja polecam ten wydział!

xxx Ocena

świetny wydział, polecam!

mila Ocena

kiepskie perspektywy