ul.Szamarzewskiego 89

60-568 Poznań

tel. 61 829 2331

fax 61 829 2111

e mail: dziekwse@amu.edu.pl

http://wse.amu.edu.pl/

ul.Szamarzewskiego 89

60-568 Poznań

tel. 61 829 2331

fax 61 829 2111

e mail: dziekwse@amu.edu.pl

http://wse.amu.edu.pl/

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Pedagogika
  Kierunek studiów pedagogika należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Kierunek Pedagogika ma specjalności: doradztwo zawodowe i personalne, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, socjoterapia i promocja zdrowia, resocjalizacja, pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych, edukacja medialna i zajęcia komputerowe, edukacja elementarna i język angielski, edukacja elementarna i język niemiecki, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, edukacja elementarna i wychowanie fizyczne, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Biologia lub historia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Pedagogika specjalna
  Kierunek pedagogika specjalna należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Pedagogika specjalna obejmuje przedmiotem swoich praktyk i badań wychowanie, kształcenie i rehabilitację osoby z niepełnosprawnością we wszystkich fazach jej życia. Łączy w sobie podejście humanistyczne skoncentrowane na człowieku, w szczególności człowieku z niepełnosprawnością, jego wychowaniu, edukacji i rehabilitacji, oraz społeczne rozpatrujące aspekty środowiska wychowawczego, systemów i instytucji opieki, wychowania, edukacji i rehabilitacji. Podobnie jak pedagogika, pedagogika specjalna w swoich badaniach podstawowych nawiązuje do nauk humanistycznych, zaś w badaniach eksplifikacyjnych i stosowanych do nauk społecznych. Zainteresowanie pedagogiki specjalnej obejmują także społeczno – kulturowe problemy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, ich udziału w kulturze, problematyk integracji, inkluzji i normalizacji, co umiejscawia ją zarówno w humanistyce, jak i w obszarze nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika specjalna, studia pierwszego stopnia, realizują 81 % obszarowych efektów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz 96 % obszarowych efektów kształcenia w zakresie nauk społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • zyk obcy nowożytny
  • Biologia lub historia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

studentka Ocena

a ja polecam ten wydział!

xxx Ocena

świetny wydział, polecam!

mila Ocena

kiepskie perspektywy